Koncepcja obszaru przemysłowego w Woli Mieleckiej

Gmina Mielec za środki unijne realizuje opracowanie dokumentacji terenów inwestycyjnych w Woli Mieleckiej o pow. ponad 18 ha. Firma opracowująca koncepcję zagospodarowania terenów w Woli Mieleckiej przedłożyła efekty swoich prac, które obejmują szeroką dokumentację dotyczącą zarówno propozycji zagospodarowania terenu pod konkretne przedsięwzięcia, jak i różnorodne sposoby sfinansowania kosztownych inwestycji, a także przyciągnięcia inwestorów.


"Na temat obszaru przemysłowego na Woli krąży wiele bzdur i niedorzeczności, które z zamiłowaniem rozpowszechniają osoby od początku wrogo nastawione do tej inicjatywy - mówi wójt Kazimierz Gacek - Pozyskaliśmy prawie milion zł na dokumentację. Przykro mi tylko, że wiele osób nie rozumie znaczenia tego miejsca, które dzisiaj jest ugorem porastającym samosiejką, a w przyszłości ma szansę dawać chleb im i ich dzieciom tutaj na miejscu. Z jednej strony na tyle blisko domu by dojazd nie kosztował, a z drugiej strony na tyle daleko by nie pojawiały się uciążliwości. Szansą dla tych terenów, jak i dla Woli Mieleckiej jest też obwodnica, którą zlecił Pan Starosta Powiatu Mieleckiego. Gdy powstanie to nie tylko łatwiej będzie jechać do miasta, ale też i niejeden wzbogaci się o odszkodowanie za grunty, którym dzisiaj trudno przypisać inną atrakcyjną przyszłość. By jednak przerwać spekulacje w sprawie tego co może powstać w strefie przedstawiam fragment założeń koncepcji dotyczący przewidywanych przedsięwzięć. Dodam tylko, że opracowanie przewiduje docelowo zatrudnienie ok 300 osób. Czas realizacji zaś stopniowo do 2017 roku".

Przewidywane branże przedsięwzięć inwestycyjnych


Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak:
- lokalizacja i otoczenie terenu,
- branże funkcjonujące na terenie Gminy i Miasta Mielec,
- zapisy dokumentów planistycznych i strategicznych Gminy,

Sugeruje się lokalizację na analizowanym obszarze następujących branż:

1.Przemysł nieuciążliwy (produkcja nisko emisyjna, usługi), w tym: usługi magazynowe, spedycyjne, usługi księgowe, prawne, finansowe, doradcze, poligrafia, projektowanie, handel, rzemiosło, usługi informatyczne, produkcja elementów precyzyjnych, obróbka elementów metalowych, usługi montażowe, usługi związane z badaniem i testowaniem materiałów bądź produktów innowacyjnych, produkcja/montaż podzespołów elektronicznych, produkcja/montaż urządzeń elektronicznych i elektrycznych, usługi związane z naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Alternatywna opcją jest ulokowanie w parku wyselekcjonowanych podmiotów o charakterze innowacyjnym i/lub powiązanych wspólną branżą - stworzenie czegoś na kształt inicjatywy klastrowej, która umożliwiłaby kooperację i pozwoliła na wykorzystanie efektu synergii (wspólne przedsięwzięcia i projekty), a w przyszłości być może stworzenie kolejnej rozpoznawalnej marki regionu.

2.Usługi związane z magazynowaniem i logistyką (wynajem pomieszczeń magazynowych, spedycja, centrum logistyczne realizujące dodatkowe usługi pomocnicze i dodatkowe, jak hotel pracowniczy, stacja paliw, stacja serwisu pojazdów, punkty gastronomiczne, miejsca świadczenia usług celnych, firmy ubezpieczeniowe itp.).
Uzasadnieniem dla pierwszej branży (przemysł nieuciążliwy) jest popyt na tereny inwestycyjne zgłaszany przez podmioty z sektora MŚP (pomimo funkcjonowania na terenie Miasta Mielec SSE Euro-Park Mielec oferującej zarówno tereny inwestycyjne, jak i gotowe hale).

Uzasadnieniem dla drugiej opcji (centrum magazynowe / logistyczne) jest zarówno lokalizacja (przedmieście Mielca, bliskość trasy na Tarnów i Kraków), jak i komplementarność względem oferty SSE Euro-Park Mielec, w której tego typu usługi nie są realizowane (skupia ona głównie firmy produkcyjne, spośród których wiele może być zainteresowanych wynajmem powierzchni magazynowych).

Oczywiście możliwe jest połączenie dwóch ww. wariantów.