Gmina otrzymała pierwsze pieniądze na strefę przemysłową w Woli Mieleckiej

Gmina Mielec pozyskała 800 tysięcy złotych z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie dokumentacji strefy przemysłowej w Woli Mieleckiej, a także terenów pod działalność rekreacyjną w Woli Chorzelowskiej.


O powstaniu parku przemysłowego w Woli Mieleckiej włodarze gminy mówili wiele lat. Są coraz większe szanse, że plany samorządowców za kilka lat się zrealizują.

Tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą w Woli Mieleckiej znajdują się na pograniczu z Trzcianą i Piątkowcem. Wjazd do strefy będzie możliwy od drogi Wola Mielecka - Czermin i od trasy wojewódzkiej na Tarnów.

Jest kasa na strefę, słowa przeszły w działania
Sprawa nabrała przyspieszenia po ubiegłorocznej zmianie władz gminy. W marcu radni jednogłośnie zgodzili się na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań sporego obszaru w Woli Mieleckiej. Znajduje się on na granicy Woli Mieleckiej z Trzciana z jednej strony i z la¬sem w Piątkowcu z drugiej.

Kilkanaście lat temu w tym miejscu miało powstać wysypisko śmieci, ale nie było na to zgody mieszkańców. Stąd w ostatnich latach pojawił się pomysł wykorzystania tych te¬renów pod działalność przemysłową, co mogłoby generować miejsca pracy oraz wpływy do gminnego budżetu. Plan obejmie 17 ha nieużytków należących do gminy oraz grunty właścicieli prywatnych, łącznie 51 ha.

Kasa z ministerstwa
Urząd złożył wniosek o do¬finansowanie wykonania dokumentacji strefy przemysłowej, którą trzeba wyposażyć w niezbędne media i drogi. W ostatnich dniach z Warszawy przyszła dobra wiadomość dla gospodarzy gminy. - Mamy przyznaną dotację na dokumentację. To zadanie będzie kosztować prawie milion złotych, a z MG otrzymamy 800 tysięcy. Prace nad dokumentacją rozpoczną się w październiku, tak byśmy mogli jeszcze w przyszłym roku rozpocząć pierwsze roboty już w terenie - cieszy się wicewójt Grzegorz Maj. Z przyznanej dotacji przygotowana zostanie także dokumentacja pod zagospodarowanie 6 hektarów ziemi w Woli Chorzelowskiej pod działalność rekreacyjną i turystyczną..

Unia pomoże?
Władze gminy poważnie też myślą o uzbrojeniu strefy w Woli Mieleckiej. Powstanie tam wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna, drogi. Ma to kosztować około 15 min zł. - To bardzo poważne środki. Dlatego będziemy się starać o środki unijne. Przygotowujemy już wniosek w tym celu. Nabór w ramach RPO rozpocznie się w marcu przyszłego roku. Dofinansowanie wynosi 85 procent całości inwestycji. Możliwe, że pozostałe 15 procent zostanie pokryte w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z inwestorami - informuje Grzegorz Maj. - Nasze działania zmierzają ku temu, by w tym miejscu lokowały się firmy nie¬uciążliwe dla środowiska i samych mieszkańców, a jednocześnie generowałyby znaczną liczbę nowych miejsc pracy -dodaje.
Niewykluczone, że w przyszłości ten teren mógłby funkcjonować pod auspicjami Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. 

bakr

Gazeta KORSO