Sesja Rady Gminy Mielec, nie dla masztu Ery

Odsłony: 4746

Ostatnia w 2008 roku sesja Rady Gminy Mielec przyniosła kolejny odzew w sprawie planów umieszczenia na terenie Woli Mieleckiej czterdziesto - metrowego nadajnika operatora komórkowego sieci Era, odczytany został protest wraz z uzasadnieniem podtrzymujący zdecydowany sprzeciw.


Dla masztu Ery nadal stanowcze „NIE”

Ostatnia w 2008 roku sesja Rady Gminy Mielec przyniosła kolejny odzew w sprawie planów umieszczenia na terenie Woli Mieleckiej czterdziestorublowego nadajnika operatora komórkowego sieci Era, odczytany został protest wraz z uzasadnieniem podtrzymujący zdecydowany sprzeciw.

Obecna na sesji poseł Krystyna Skowrońska zadeklarowała pomoc prawną mieszkańcom w zablokowaniu niechcianej przez nich inwestycji, również wójt Gminy Mielec Władysław Ochalik zapewnił, że jest zdecydowanie po stronie mieszkańców.

Mieszkańcy Woli Mieleckiej bojąc się o swoje zdrowie protestują przeciwko lokalizacji masztu nadajnika.
Po spotkaniu wiejskim 30 listopada w Woli Mieleckiej pod pismem protestacyjnym złożono już ponad 120 podpisów, a na początku grudnia pismo trafiło do wójta Gminy Władysława Ochalika, naszych parlamentarzystów, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie delegatura w Tarnobrzegu, oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie.

Mieszkańców nie przekonują klarowne analizy i ekspertyza projektanta. Podtrzymywanie odmowy budowy nadajnika poparte zostało prezentacją skutków negatywnego oddziaływania fal elektromagnetycznych na ludzkie zdrowie.

- Nikt nam nie udowodni, że to nie jest dla nas szkodliwe i nie przyniesie szkód na zdrowiu przyszłym pokoleniom. Jesteśmy zdeterminowani, bo stawką jest życie i zdrowie nasze, naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Ponadto jak widać na mapie zasięgu GSM i GPRS, że w Woli Mieleckiej zasięg jest doskonały. Należałoby zadać pytanie, dlaczego właśnie w Woli Mieleckiej ma powstać maszt, czy to kosztem naszego zdrowia ERA nie chce poprawić zasięgu innym miejscowościom. Gminę Mielec uważamy jako sprzymierzeńca w naszym proteście, a ustawa z 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko będzie orężem w blokowaniu inwestycji. Dlaczego wszyscy boją się elektrowni atomowej synonimu nowoczesności, która w przypadku awarii dla toczenia i ludzi niesie za sobą znacznie więcej zagrożeń i szkód niż ewentualnych korzyści. My jako mieszkańcy Woli Mieleckiej mamy prawo do zdrowego życia i mamy prawo nie zgodzić się na to co jest sprzeczne z naszym dobrem - zakończył swój odczyt przedstawiciel mieszkańców Zbigniew Wicherski.

Inwestor wystąpił o lokalizację masztu przed wejściem w życie ustawy z 15 listopada 2008 roku, ale teraz musi złożyć wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Gdy otrzymamy wniosek wyślemy opracowanie do Wydziału Ochrony Środowiska w starostwie, oraz do Sanepidu, z zapytaniem, czy do tej inwestycji zachodzi konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Do tej pory urbanista zapoznał się z projektem inwestycji – tak o inwestycji powiedziała Władysława Kasprzak

Sprawa nadajnika nadal nie została rozstrzygnięta i wiele wskazuje na to, że do ugody może nie dojść.

Linia elektroenergetyczna w Podleszanach.

Na sesji Rady Gminy Mielec przyjęto uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego terenów nieleśnych w Podleszanach. Na sesji Rady Gminy Mielec przyjęto uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego terenów nieleśnych w Podleszanach. Na obszarze Podleszan i Rydzowa stanie linia elektroenergetyczna 110 kV. Obszar objęty uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego zajmuje teren 13 hektarów i stanie się miejscem zabudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanych z planowanym funkcjonowaniem na tym obszarze linii elektroenergetycznej. Plany uchwalonego projektu wymagały akceptacji marszałka województwa i zgodę taką wyraził. Plany zagospodarowania zakładają także, że tereny rolne i leśne wokół będą nadal odpowiednio użytkowane. - Linia elektroenergetyczna nie zajmuje w rzeczywistości dużo miejsca i jest bardzo dobrym planem zagospodarowania tego terenu miedzy Podleszanami i Rydzowem - referował przedstawiciel Urzędu Gminy.