Budowa nowego mostu na Wisłoce stała się faktem

Marszałek Władysław Ortyl złożył 17 maja 2017 roku podpis na umowie dotyczącej budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z nowym mostem na Wisłoce. Umowę podpisali także Piotr Miąso - dyrektor PZDW oraz przedstawiciel wykonawcy Jarosław Jochymek z firmy Budimex. Umowa została podpisana w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

W podpisaniu umowy wzięli także udział samorządowcy z powiatu mieleckiego, między innymi prezydent Mielca - Daniel Kozdęba, starosta mielecki - Zbigniew Tymuła, wójt Wadowic Górnych - Jerzy Kos, wójt gminy Czermin, a także zastępca wójta gminy Mielec - Jan Mazur. Obecni byli także radni wojewódzcy poprzedniej kadencji, którzy angażowali się w przygotowanie tej inwestycji.

Jest umowa na nową drogę i most przez Wisłokę!

Tuż przed podpisaniem umowy marszałek Władysław Ortyl  podkreślił, że podpisywana umowa ma wielką wagę dla powiatu mieleckiego i jego mieszkańców.
- Ta inwestycja zakończy problemy mieszkańców powiatu mieleckiego z lewej strony Wisłoki, którzy dojeżdżają do pracy, do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i będzie też miała wpływ na pobudzenie gospodarcze Mielca i całego powiatu - mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek podkreślał też zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu lokalnych samorządów:
- Takich dużych inwestycji nie da się zaplanować w przeciągu roku, w przeciągu jednej kadencji, nie da się zaplanować samodzielnie przez samorząd woj. Podkarpackiego, do tego potrzebna jest współpraca wielu samorządów, wielu osób - argumentował marszałek.
Marszałek zwrócił uwagę na szybkie tempo inwestycji, która ma być zakończona jesienią 2019 roku.

Przedstawiciel wykonawcy firmy Budimex, Jarosław Jochymek obiecał nie zawieść pokładanych w firmie nadziei. Zapewniał, że Budimex poczynił już wstępne przygotowania.
- To nie jest dla nas duży kontrakt, ale ciekawe wyzwanie. Most mamy już przygotowany pod względem obliczeniowym, postaramy się wszystko zrealizować na czas - zapewniał Jarosław Jochymek z Budimex S.A.
Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich mówił o szczegółach technicznych inwestycji, a także o tym jak rozwiąże ona problemy komunikacyjne mieszkańców powiatu mieleckiego.
- Dziś podpisujemy umowę na bardzo ważną, nową przeprawę dla Mielca, która sama w sobie pozwoli osiągnąć jakiś efekt komunikacyjny, a tak naprawdę jest pierwszym etapem dużo większej całości - tłumaczył dyrektor PZDW Piotr Miąso

Podstawowe informacje dotyczące inwestycji

Umowa na budowę nowego mostu na Wisłoce stała się faktem. Najważniejsze informacje związane z przeprowadzeniem inwestycji, a także kolejnych planów, które pozwolą na powstanie prawdziwej, północnej obwodnicy Mielca.

Inwestorem inwestycji jest Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Wykonawcą budowy będzie firma BUDIMEX S.A.
Wartość umowy opiewa na 38 219 939,06 zł.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 października 2019 r.

Projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zakres inwestycji:
- budowa mostu przez rzekę Wisłoka
- budowa 4-wlotowego ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach
- budowa 4-wlotowego ronda, skrzyżowania z drogą powiatową nr 1143R w miejscowości Złotniki
- budowa łącznicy pomiędzy nowym odcinkiem drogi, a ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu
- budowa dwóch 3-wlotowych rond w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka nr 985) oraz wiaduktem nad ul. Henryka Sienkiewicza i linią kolejową nr 25
- budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących
- zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu.

Głównym elementem nowej trasy będzie most przez rzekę Wisłoka o długości ok. 550 metrów.
Północna obwodnica Mielca połączy drugi most na Wisłoce z niedawno powstałą wschodnią obwodnicą miasta oraz z miejscowością Piątkowiec. Inwestycja ta powinna wreszcie rozwiązać narastające od lat komunikacyjne problemy Mielca, wyprowadzając przede wszystkim ciężki ruch kołowy z miasta.

Zakres umowy z Budimexem obejmuje także opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) na budowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz nad linią kolejową, który umożliwi bezkolizyjny przejazd nad nimi aż do skrzyżowania ul. Kosmonautów z ul. Szybowcową.

Gdy gotowy będzie projekt, wtedy przetarg na wyłonienie wykonawcy tej części obwodnicy przeprowadzi starostwo powiatowe, które na mocy podpisanego w grudniu ubiegłego roku listu intencyjnego będzie organem prowadzącym tą część inwestycji. Sfinansuje ją głównie miasto, które na prace projektowe przeznaczyło już 100 tys. zł, natomiast na wykonanie tego zadania w budżecie miasta Mielca na rok 2017 zarezerwowano 3,5 mln zł. Taka sama kwota jest przewidywana w wydatkach na rok 2018.


Kiedy ruszą prace budowlane przy nowym moście na Wisłoce?

- Roboty budowlane chcielibyśmy rozpocząć wiosną 2018 r. - Jarosław Jochymek, dyrektor Grupy Kontraktów w firmie Budimex S.A., która wygrała przetarg na budowę mostu na Wisłoce. Półtora roku później most powinien być już gotowy.

Marszałek Władysław Ortyl złożył podpis na umowie dotyczącej budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z nowym mostem na Wisłoce. Przetarg w systemie „zaprojektuj - wybuduj” wygrała firma Budimex, która rozpoczyna prace projektowe.

- Roboty budowlane chcielibyśmy rozpocząć wiosną 2018 r. W ciągu 2-3 miesięcy wykonamy podpory, ustrój niosący powstanie do końca 2018, a wykonanie wyposażenia całości obiektu zrealizujemy wiosną 2019 roku. To jest perspektywa, która pozwala nam zrealizować kontrakt w terminie. Natomiast na etapie projektowym będziemy obserwować czy są jakieś komplikacje - powiedział  Jarosław Jochymek, dyrektor Grupy Kontraktów w firmie Budimex S.A.

- Pod względem wartości ten kontrakt nie jest dla nas olbrzymi, biorąc pod uwagę nawet inwestycje na Podkarpaciu. Z każdej z tych inwestycji staraliśmy się wywiązać tak, żeby nasz inwestor był zadowolony. Dzisiaj mamy nadzieję, że będzie tak samo -€“ dodał. Jochymek zaznaczył jednak, że inwestycja jest „ciekawym wyzwaniem”. -€“ Biorąc pod uwagę uzyskiwanie decyzji środowiskowej na taki projekt, czy też wykonanie samego obiektu pod kątem wykonawczym jest to bardzo ciekawe wyzwanie -€“ podkreślił.
 
- Z tego co widzę ta inwestycje jest dla państwa bardzo ważna. Postaramy się spełnić oczekiwania.

Umowa z Budimexem dała 30 mln zł oszczędności. Marszałek uspokaja: pieniądze pójdą na drogę do Piątkowca

Zgodnie z pierwotnymi zamiarami i podpisanym w grudniu ub. roku porozumieniem z pozostałymi samorządami, zaoszczędzone w przetargu na budowę mostu na Wisłoce pieniądze przeznaczone zostaną na kontynuację nowej drogi z Rzędzianowic do Piątkowca. Potwierdził to marszałek Władysław Ortyl.

- Cieszymy się z korzystnej ceny, która wygenerowała nam ponad 30 mln zł oszczędności. Chcę jasno powiedzieć, że te pieniądze będą przeznaczone na kontynuację drogi od Rzędzianowic do Piątkowca. To zostało już wcześniej zasygnalizowane i zapisane w porozumieniu, które w grudniu podpisaliśmy z pozostałymi samorządami -€“ powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego podczas konferencji, na której uroczyście podpisano umowę na budowę mostu z firmą Budimex.

- Dzisiaj pokazujemy dobro w postaci mostu, ale tu zaczyna się większa rzecz dla powiatu i miasta Mielca, bo w sytuacji, gdy zrealizujemy drogę do Piątkowca, a także wiadukt nad ul. Sienkiewicza to będziemy mieli do czynienia z obwodnicą północną Mielca, która połączy się z dotychczasową obwodnicą - dodał Ortyl.

Aktualnie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Rzędzianowice -€“ Piątkowiec. Przewiduje się wykonanie dokumentacji w latach 2017 do 2018, natomiast realizacja zadania w latach 2019 do 2020.

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/