Mieszkańcy zobaczyli gdzie powstanie nowy most na Wisłoce

Nową przeprawę przez rzekę planuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Most na powstać między Złotnikami i Rzędzianowicami. W Mielcu dojazd będzie prowadził od strony Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaczynał się w okolicy ulicy Kosmonautów, w rejonie lotniska. Nowa droga przetnie miejscowość Złotniki i po pokonaniu Wisłoki dotrze do Rzędzianowic. Teraz szczegółowo planowana jest inwestycja właśnie między Mielcem i Rzędzianowicami.


Nowa przeprawa ma odciążyć jedyny w Mielcu most drogowy prowadzący do Woli Mieleckiej i ułatwić wyjazd ciężkiego transportu ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Spotkanie z udziałem około stu mieszkańców, głównie Złotnik, Chorzelowa, Rzędzianowic czy północnej części Mielca, rozpoczął w czwartkowe popołudnie 10 września 2015 roku marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Przypominał, że mowa tu o inwestycji, która ma znaczenie dla całego regionu. - Znajdujemy się w miejscu, które posiada jedno z największych natężeń ruchu na drogach wojewódzkich, w naszym województwie – przekazywał. Zaznaczał, że potwierdzają to badania wykonane jeszcze w 2010 roku, które są aktualizowane. - Problemy będą się tylko nawarstwiały – zapewniał.

Jeden z mieszkańców dopytywał czy są planowane dalsze etapy budowy dojazdów do mostu, czyli droga pomiędzy Rzędzianowicami, gdzie teraz ma kończyć się dojazd do mostu, a Piątkowcem i drogą Mielec – Lisia Góra. - Przejście przez most jest najważniejsze i od tego zaczynamy. Dalsza realizacja będzie zależała od możliwości finansowych – wyjaśniał Ortyl.

Grażyna Siemińska zajmująca się przygotowaniem inwestycji w Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich wyjaśniła na jakim etapie jest teraz planowanie mostu.  – Firma Fineo opracowuje program funkcjonalno-użytkowy, który  jest założeniami dla projektu. Na podstawie tego programu zostanie ogłoszany w formie „zaprojektuj i buduj” przetarg. Wyłoniona będzie firma, która opracuje projekt i zrealizuje inwestycję – przekazywała.

Firmę Fineo reprezentował między innymi  Robert Milkiewicz. Wskazywał, że obecnie zaplanowano w sumie osiem wariantów i podwariantów, w tym z tunelem pod ulicą Sienkiewicza (droga Mielec - Nagnajów) i linią kolejową. Prosił uczestników zebrania by wypełnili wcześniej przygotowane ankiety, wyrazili swoje opinie.

- Rozwiązań jest dużo, chcemy Państwu przekazać wszystkie informacje, to nie są jeszcze ostateczne decyzje. To spotkanie jest ważne byśmy też poznali Państwa opinie, sugestie – zaznaczał przedstawiciel firmy Fineo. Obie strony były podenerwowane – mieszkańcy spodziewali się już szczegółowych informacji o numerach działek przez które przejdzie droga, reprezentanci firmy Fineo też wyraźnie stresowali się chcąc podołać oczekiwaniom mieszkańców.

Projektanci zwracali również uwagę, że jest to wczesny etap opracowania, który ma pomóc w ustaleniu wariantu preferowanego przebiegu drogi oraz wariantu alternatywnego.  Później powstawać będą szczegółowe dokumenty wskazujące między innymi jak obsługiwane będą dojazdy do działek przeciętych przez nową drogę.

Mieszkańcy szybko zwracali uwagę, że mapy i zdjęcia, które zostały użyte do przygotowania wariantów nie są aktualne. Projektanci zapewniali, że mapy pochodzą z 2012 roku i posiadają odpowiednie urzędowe certyfikaty. – W tym celu się spotykamy, by te sprawy zweryfikować – zwracał uwagę marszałek Władysław Ortyl.

W 2012 roku swoje koncepcje przygotowywało też Starostwo Powiatowe w Mielcu, wskazujące różne lokalizacje mostu – nie tylko w rejonie Złotnik.  Mieszkańcy chcieli jeszcze wrócić do rozmowy o tych koncepcjach, projektanci jednak takie rozmowy ucinali wskazując, że działają na zamówienie z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. To wskazywało na warianty mostu w rejonie Złotnik. Ich zadaniem ma być opracowanie takiego przebiegu dojazdów do mostu i lokalizacji mostu, który będzie przez mieszkańców akceptowany.

W odpowiedzi radny gminy Mielec ze Złotnik Kazimierz Kumorek przekazał kopie protestu mieszkańców Złotnik sprzed 3 lat, który był głosem sprzeciwu  wobec wariantu mostu sytuowanego w rejonie tej miejscowości.

Mieszkańcy zgłosili też wątpliwości co do planu ronda w miejscowości Rzędzianowice, tam przewidziane zostało rondo trójwlotowe – bez wskazania gdzie w przyszłości biec będzie ewentualna droga prowadząca dalej do Piątkowca.

- Mieszkańcy Rzędzianowic uważają, że budowa mostu bez etapu od Rzędzianowic do Piątkowca nie ma sensu. Wprowadzony zostanie ruch w środek wsi o charakterze rolniczym. Już teraz pękają nam ściany w domach. Prosimy by inwestycję tę realizować w zakresie do Piątkowca – komentowała jedna z uczestniczek spotkania w Złotnikach.

Marszałek Władysław Ortyl starał się odpowiadać mieszkańcom.  – My będziemy musieli to wszystko rozstrzygnąć, te pytania o dalszy etap kierowane jednak są bardziej do Podkarpackiego Zarządu Dróg niż do obecnych tu projektantów – tłumaczył.

- Miasto chce się pozbyć ruchu i wrzucić go nam. To jest najgorsza rzecz. To ma być dobre tylko dla miasta. Ja mieszkam w Rzędzianowicach, 15 metrów od drogi wojewódzkiej. Mam strop popękany i my o tym nie rozmawiamy. Mówimy natomiast o pierdołach – komentował jeden z uczestników spotkania w Złotnikach.

- Każdy chciałby by droga przechodziła tak by mógł z niej wygodnie korzystać, u sąsiada – zwracał też uwagę jeden z projektantów. Prosił o wypełnianie ankiet z opiniami.  – Musimy to wyważyć – dodawał.

- Na etapie projektu budowlanego często wykonywane są analizy drgań i może okazać się, że jakaś nieruchomość będzie dodatkowo przewidziana do wykupienia jako niezbędna dla realizacji inwestycji – opowiadał projektant  w odpowiedzi na sugestie, że w Złotnikach droga przejdzie zbyt blisko jednego z domów. – Wykupić trzeba wszystko, albo nic – mówiła mieszkanka Złotnik. – To zrozumiałe, nie da się żyć na resztówce – reagował projektant.

Mieszkanka Złotnik wskazywała, że most powstanie blisko wsi i wiele domostw będzie odczuwało drgania czy hałas wynikający z ruchu na moście, w efekcie należy planować rozwiązania ochronne. – To dyskusja o kolizjach drogi, tematy przyszłe, dzisiaj chcemy ustalić przebieg drogi. To co Pani mówi jest zrozumiałe i będziemy zajmować się tym w przyszłości – wyjaśniał marszałek Władysław Ortyl. Przedstawicielka Złotnik przypominała jednak, że wieś jest przeciwna budowie mostu.

- Nie zgodziliśmy się na ten wariant dwa lub trzy lata temu. Czemu jest on brany pod uwagę – dopytywał kolejny mieszkaniec Złotnik. – Nie można utrzymać sto procent akceptacji. Często trzeba to pokazać, jak ma przebiegać droga, jakie mogą być kolizje i wtedy podejść do tematu zgody czy braku zgody. Prosimy o to byście Państwo wypełnili ankiety, uwagi. Zobaczymy jaka to jest skala i będziemy pracować – opowiadał Władysław Ortyl.

- Były konsultacje organizowane przez Starostwo Powiatowe, mamy ten materiał, musimy jednak zrobić to od nowa. Były brane pod uwagę inne warianty, nawet południowy poza miastem. Dochodzi się do wariantów metodą eliminacji. Szuka się wariantów najmniej kolidujących i próbuje się jeszcze te kolizje wyeliminować. Nie ma tak, że ktoś za biurkiem sobie usiądzie i później ktoś przyjedzie spychaczem i wszystko zburzy – wyjaśniał marszałek Ortyl.

Mieszkańcy Złotnik wskazywali, że najbardziej optymalny jest wariant południowy na wysokości Osiedla Rzochów bądź Osiedla Wojsław. – Przechodził przez suchy zbiornik przeciwpowodziowy, był wariant estakady, stał się bardzo kosztowny. Było też kilka kolizji. Wymagało to też znacznej przebudowy dróg w mieście, byłoby to bardzo skomplikowane  - tłumaczył dalej marszałek Władysław Ortyl.

- Jeszcze nie powstają żadne decyzje – zapewniali projektanci, gdy mieszkańcy Złotnik zwracali uwagę, że lokalizacja ronda w Złotnikach  o kilkadziesiąt metrów na północ dalej będzie bardziej dla nich korzystna.

Kolejna kolizja może mieć miejsce w Chorzelowie. Tam droga ma przecinać ewentualne przyszłe osiedle domków jednorodzinnych. – Zostały wydane pozwolenia na budowę, budują się trzy domy. Inwestorzy tam przygotowali teren, teraz nie mogą z tym nic zrobić, są zablokowani – wskazywał kolejny uczestnik spotkania.

- Widzimy tu podział nieruchomości pod deweloperkę. Przebieg jest uwarunkowany wieloma sprawami. Trafiamy też i w takie miejsce. Proces odszkodowania powinien jednak wynagrodzić takie kwestie – wyjaśniał projektant. Na ręce marszałka Ortyla złożone zostało pismo z opinią właścicieli działek przygotowanych pod budowę osiedla domów jednorodzinnych w Chorzelowie.

Radny powiatowy Stanisław Kagan, mieszkaniec osiedla Borek Niski w Mielcu, także zgłaszał uwagi ważne dla mieszkańców tego osiedla. Dopytywał czy planowane są przepusty wodne pod jezdnią. – Jeśli nie będzie przepustów mogą być problemy z odpływem, powstaną rozlewiska. Jest tu teren obniżający się w kierunku tej drogi – przekazywał. Proponował także budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całej nowej drogi, razem z mostem.

Przedstawiciel Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wskazywał, że odwodnienie musi powstać, będzie planowane na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej. Takie kwestie będzie regulowało też tak zwane studium środowiskowe, które musi dla tej inwestycji powstać.

Niepokój budził też sposób pokonania torowiska w Mielcu. - Preferowane jest uruchomienie linii kolejowej. Jeżeli tak się stanie będziemy mieli natężenie pociągów. Przy rondach poziomych będzie to niemożliwe, natężenie ruchu stanie się zbyt wielkie. Musimy preferować tunel lub wiadukt – komentował sołtys Chorzelowa Krzysztof Jachyra, a miał na myśli skrzyżowanie dojazdu do mostu z drogą Mielec – Nagnajów i przylegającą do tej jezdni linią kolejową.

- Musimy omawiać i przygotować warianty. Rozmawiałem już o tym z prezydentem Mielca, chcemy by powstało tu nowoczesne skrzyżowanie. Potwierdzam, że planujemy realizację linii kolejowej, proszę zobaczyć, że już budując i planując przed laty obwodnicę Mielca przewidziano wysokie wiadukty nad linią kolejową. Takie zostały wybudowane – odpowiadał Władysław Ortyl.

Gdy doszło do rozmów o budowie węzła drogowego z linią kolejową i drogą Mielec – Nagnajów – budową wiaduktu lub tunelu – okazało się, że przewidywane są wyburzenia. Mowa była nawet o budynku  mieszkalnym, który właśnie powstaje. Najwięcej wyburzeń miałoby miejsce gdyby węzeł był wprowadzany w ulicę Kosmonautów. Jest też wariant biegnący na południe od ulicy Kosmonautów, omijający praktycznie tę ulicę i wprowadzający ruch niemal bezpośrednio w strefę ekonomiczną przy lotnisku. Tu jednak także pojawiały się ewentualne wyburzenia, padła też uwaga, że na terenie dzisiaj niezabudowanym też są wydane warunki do budowy domów jednorodzinnych.

Mieszkańcy zasugerowali, że warto pomyśleć o budowie połączenia drogi od mostu ze strefą ekonomiczną na północ od ulicy Kosmonautów, na północ od przylegających do tej ulicy ogródków działkowych, poprzez drogi przy lotnisku. Tutaj reprezentanci firmy projektowej wskazali, że znają taki wariant, jednak Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał połączenie z ulicą Kosmonautów. Pojawiła się wątpliwość czy na przykład budowa wiaduktu na wysokości lotniska nie będzie kolidowało ze strefą nalotów pasu startowego lotniska.

W spotkaniu w Złotnikach uczestniczyła reprezentantka firmy, która lokuje się przy ewentualnym wlocie drogi do mostu w ulicę Kosmonautów i lotnisko. Wyrażała obawy czy nowa droga nie zostanie wybudowana na terenie tej firmy. Projektanci wskazywali, że taka kolizja nie musi nastąpić, co miały wskazywać szczegółowe plany.

- Możliwe będzie prawdopodobnie przesunięcie inwestycji o kilka czy kilkanaście metrów. Musimy nanieść budynki, które powstają, przebieg jeszcze może być korygowany – dodawał jeden z projektantów. Zapewniał, że droga nie będzie barierą dla pieszych czy rowerzystów. Trzeba jednak być przygotowanym na sytuacją, w której węzeł drogowy w rejonie ulic Kosmonautów pochłonie więcej obszaru niż zwykłe ronda. - Ewentualny węzeł nie będzie dzielił miejscowości. Kwestia nasypu czy długości wiaduktu będzie analizowana. Trzeba pamiętać, że budowa węzła będzie mocniej ingerować w teren – dodawał.

Przedstawiciele firmy Fineo zapewniali mieszkańców, że każdy głos zawarty w ankietach będzie analizowany. – To nie jest tak, że dzisiaj rzecz się kończy. Mamy cały szereg spotkań technicznych wyznaczonych – mówił jeden z nich.

Wśród uczestników spotkania byli mieszkańcy domu powstającego w rejonie ulicy Kosmonautów, spodziewają się, że ten dom może zostać przeznaczony do wyburzenia. – Ile tam pomieszkamy – dociekali. Pytanie dzisiaj pozostaje otwarte, na tym etapie nikt jeszcze nie wie kiedy dojdzie do budowy.

- Zmieniają się przepisy i wreszcie należy uwzględniać głosy społeczne, nie tylko przejścia dla żab, stąd to spotkanie na tak wczesnym etapie – komentował reprezentant Fineo.  Projekt budowlany, szczegółowa dokumentacja, także powinny być konsultowane przez kolejnych projektantów.

Na finał złotnickiego zebrania omówiony został proces odszkodowań za zajęte bądź wyburzone nieruchomości i budynki, co także spotkało się z wieloma pytaniami mieszkańców.

źródło: www.hej.mielec.pl/

WARIANT  1


wariant 1A przebiegu nowego odcinka DW984  - połączenie z DW985 skrzyż. skanalizowanym, przebudowa DW985 do skrzyż. z ul. Kosmonautów

wariant 1B przebiegu nowego odcinka DW984  - połączenie z DW985 skrzyż. typu rondo, przebudowa DW985 do skrzyż. z ul. Kosmonautów

wariant 1C przebiegu nowego odcinka DW984  - połączenie z DW985 i ul. Kosmonautów skrzyż. skanalizowanym

wariant 1D przebiegu nowego odcinka DW984 - połączenie z DW985 i ul. Kosmonautówskrzyż. typu rondo

WARIANT  2


wariant 2A przebiegu nowego odcinka DW984 - połączenie z DW985 i ul. Kosmonautów węzłem typu WC z 2 rondami, wiadukt nad DW985 oraz linią kolejową nr 25

wariant 2B przebiegu nowego odcinka DW984 - połączenie z DW985 i ul. Kosmonautów węzłem typu WC z 3 rondami, wiadukt nad DW985 oraz linią kolejową nr 25

wariant 2C przebiegu nowego odcinka DW984 - połączenie z DW985 i ul. Kosmonautów węzłem typu WC z 2 rondami, tunel pod DW985 oraz linią kolejową nr 25

wariant 2D przebiegu nowego odcinka DW984 - połączenie z DW985 i ul. Kosmonautów węzłem typu WC z 3 rondami, tunel pod DW985 oraz linią kolejową nr 25

Inwestorem budowy nowego mostu ma być Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.


1.PROPONOWANE WARIANTY PRZEBIEGU ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 984
http://gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/GMINA%20Mielec%20%20mapa%20.pdf

2. PROPONOWANE WARIANTY PRZEBIEGU ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 984
http://gmina.mielec.pl/pliki/Aktualnosci/GM

https://www.facebook.com/wolamielecka/