Poświęcenie Kaplicy pw. Opatrzności Bożej i Tabernakulum w Woli Mieleckiej

Z homilii bpa Wiktora Skorca:

- Najważniejszy jest kościół żywy, który my wszyscy stanowimy, kościół, który jest w naszych sercach, kościół wiary, nadziei i miłości, bo to ten kościół potrafi zbudować także kościół materialny, czego jesteśmy świadkami. Dzisiejsza eucharystia jest uwieńczeniem pewnego etapu budowy i ustanowieniem na stałe Kaplicy p.w. Opatrzności Bożej.

Dziękuję za wkład w budowę poprzez cierpienie, modlitwę, pracę, wielorakie wsparcie tego Bożego dzieła powstania tutaj w Woli Mieleckiej nowej świątyni.

Dziękuję ks.Prałatowi Stanisławowi Jurkowi byłemu proboszczowi parafi św.Ma

 

teusza w Mielcu, bo to jest parafia matka, która wianuje kolejną swoją córę, która powstaje z tej pięknej mieleckiej parafii. Od momentu poświęcenia kaplicy w Tabernakulum zamieszka Chrystus, do którego wszyscy będą mogli przyjść.

Dzień dzisiejszy jest niewątpliwie dniem ważnym dla społeczności Woli Mieleckiej, a zarazem historycznym, który zostanie odnotowany w księgach parafialnych i budowy nowej świątyni jako ważna data.

Drodzy mieszkańcy Woli Mieleckiej życzę Wam , żeby mocą eucharystii rosła żywa parafialna wspólnota żyjąca duchem solidarności i ofiary. Pewnie wielu mieszkańców może jeszcze nie znalazło drogi do tej świątyni trzeba, żeby ją znaleźli poprzez słowo, przykład naszego życia, aby tutaj żył i rozwijał się kościół żywy, kościół budujący nowa świątynię, budujący przede wszystkim żywą parafialną wspólnotę, którą powierzam podczas obecnej eucharysti Bożej opatrzności, która niech się opiekuje każda rodziną, opiekuje i kieruje całą parafialną wspólnotą.


Budowniczy kaplicy ks. Zbigniew Smołkowicz w kilku słowach podsumował dzisiejszą uroczystość i podziękował za trud przygotowania uroczystości:

- kościół buduje się poprzez eucharystię, chcemy dzisiaj dziękować za zakończenie etapu budowy naszego parafialnego wieczernika. Mocno ufamy i wierzymy, że obecność od dzisiaj Chrystusa tutaj w tabernakulum będzie umocnieniem dla dalszych starań by wznieść świątynie.

Bardzo cieszy mnie tak duża liczba Was wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości. Dziękuję za Waszą obecność, modlitwę, życzliwość, wsparcie, dziękuję wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszej uroczystości.


Za te słowa otrzymał gromkie brawa od zebranych parafian.

>
Wśród gości obecni byli m.in. poseł Krystyna Skowrońska, senator Władysław Ortyl, wójt gminy Mielec Władysław Ochalik, księża z sąsiednich parafii. W uroczystej mszy świętej udział wzięło około tysiąca wiernych, obok kaplicy ma powstać kościół, w którym zostanie powołana nowa parafia.

wichz