Kalendarz przysłów polskich

Odsłony: 8349

Przysłowia polskie na Maj 2013 roku

1 Śr

Jeremiego, Anieli

Pierwszego maja deszcz, nieurodzajów wieszcz.
Na pierwszego maja szron, obiecuje hojny plon.

2 Cz

Anatola, Zygmunta

W Zygmunta deszcz - nieurodzaju wieszcz.

3 Pt

Aleksandra, Marii

Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.

4 So

Michała, Miniki, Floriana

Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana.
Od świętego Florka daj chleba do worka.
Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś pogoda zakichana.

5 N

Gotarda, Ireny, Waldemara

Maj bogaty sieje kwiaty.

6 Pn

Jakuba, Filipa, Jana

Kiedy w Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie; kiedy nie pada - mokry będzie.
Na Filipa, gdy przymrozek spadnie, najgorsza zaraza na zboże przypadnie.
Na świętego Filipa jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty.

7 Wt

Gizeli, Róży

Gizela święta zimy nie pamięta.

8 Śr

Stanisława, Stanisławy

Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa.
Na świętego Stanisława w domu pustki, w polu sława.
Na świętego Stanisława żyto jak ława.

9 Cz

Grzegorza, Bożydara

Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.

10 Pt

Beatrycze, Antoniny

Na świętego Izydora często bywa chłodna pora.
Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże.

11 So

Mirandy, Ignacego, Franciszka

Mamert i Pankracy (12.05) mrozem kwiat poznaczy.
Gdy przed Pankracym (12.05) nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste.
Gdy przed Pankracym (12.05) przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy.

12 N

Dominika, Pankracego

Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego.
Gdy słoneczko przed Serwacym (13.05) ciepło juz dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty i drzewa.
Pankracy, Serwacy i Bonifacy - źli na ogrody chłopacy.

13 Pn

Roberty, Serwacego, Marii

Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy (5.06).
Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.

14 Wt

Macieja, Bonifacego

Pankracy, Serwacy i Bonifacy gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają.
Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy.

15 Śr

Zofii, Izydora, Nadziei

Na świętą Zofiję deszcz po polach bije.
Gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa.

16 Cz

Szymona, Andrzeja

Niedługo trwa deszcz majowy, tyle, co łzy młodej wdowy.

17 Pt

Weroniki, Sławomira

Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy.

18 So

Eryka, Aleksandry, Feliksa

Grzmot w maju, sprzyja urodzaju.

19 N

Iwony, Urbana, Iwo

Kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił piwo z dzbana.
Na świętego Urbana wszystka rola zasiana.
Na Urbana chwile jakie, mówią, ze i lato takie.
W Urbana, miły chłopie, siej len i konopie.
Gdy deszcz na świętego Urbana - mały profit z winobrania.

20 Pn

Kolumby, Bernardyna

Gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą.

21 Wt

Jana Nepomucena, Wiktrora, Tymoteusza

Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena.

22 Śr

Ryty, Julii, Emila

Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy.

23 Cz

Michała, Iwony, Jana

Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita.

24 Pt

Zuzanny, Joanny

Gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze.

25 So

Magdy, Grzegorza

Jak w maju plucha, to w czerwcu posucha.

26 N

Pauliny, Eweliny, Filipa

Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.

27 Pn

Oliwiera, Jana

Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają.

28 Wt

Augustyna, Jaromira, Justa

Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.

29 Śr

Magdaleny, Urszuli

Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada.
Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota.

30 Cz

Ferdynanda, Joanny

Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada.

31 Pt

Kamili, Petroneli, Anieli

Deszcz na Nawiedzenie Panny potrwa pewno do Zuzanny (06.07).


Przysłowia polskie na Czerwiec 2013 roku

1 So

Pameli, Jakuba, Konrada

Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje.

2 N

Marianny, Erazma, Eugeniusza

Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni.

3 Pn

Leszka, Kewina

Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.

4 Wt

Karola, Franciszka

Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą.

5 Śr

Waltera, Bonifacego, Walerii

Dobry w czerwcu Bonifacy, gdy w maju dobry Serwacy (13.05).

6 Cz

Pauliny, Norberta

Siej na świętego Norberta, będzie jęczmienia sterta. Norbert cztery niedziele po sobie ściele.

7 Pt

Wiesławy, Roberta

W czerwcu pełnia sprowadza burze, ostatnia kwadra zaś deszcze duże.

8 So

Medarda, Seweryna

Czasem i na Świętego Medarda wiosna jeszcze przytwarda.
Gdy deszcze w dzień Świętego Medarda padają, do dni czterdziestu częstokroć nie ustają.
Gdy Medard z deszczem przybywa, tak samo jest we żniwa.
Gdy się Medard rozpłacze, a Jaś (24.06) nie utuli, popłacze pewnie aż do Urszuli (21.10).
Jak się na Medarda pogoda zepsuje, to potem dni czterdzieści niebo posikuje.
Jaki Medard dzień obwieści, takich będzie dni czterdzieści.
Kiedy Medard się rozwodni, będą deszcze sześć tygodni.
Święty Medard kropi, czterdzieści dni w deszczu chłopi.

9 N

Felicjana, Pelagii

W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.

10 Pn

Bogumiła, Małgorzaty

Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.

11 Wt

Pauli, Anastazego, Barnaby

Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje.

12 Śr

Jana, Mieczysławy, Onufrego

Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.

13 Cz

Lucjana, Antoniego

Kto sieje tatarkę na Antka i Wita, to mu pięknie powschodzi i zakwita.
Święty Antoni o gryce siać przypomni.
Święty Antoni od zguby broni.
Na święty Antoni pierwsza się jagódka zapłoni.
Żytko w święty Antoni kwiat najtęższy wygoni.

14 Pt

Elizy, Walerego, Metodego

Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.

15 So

Jolanty, Wita

Gdy przychodzi Witus suchy, tedy wiedzie z sobą muchy.
Na świętego Wita zboże zakwita.
Na świętego Wita ze śpiewem ptaków kwita.

16 N

Benona, Justyny

Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.

17 Pn

Adolfa, Laury

Upał w sianokosy, żniwa - zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota - w zimie dużo błota.

18 Wt

Elżbiety, Amandy, Marka

Na początku lata ranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty.

19 Śr

Gerwazego, Protazego, Romualda

Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego.
Na święty Protazy każdy się poparzy.

20 Cz

Bogny, Florentyny

Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży.

21 Pt

Alicji, Alojzego

Dzień świętego Alojzego przyczynia wina dobrego.

22 So

Paulina, Jana

Gdy słońce w Raka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi.

23 N

Zenona, Wandy

W dniu Wandy gdy słonko bezchmurnie zachodzi, święty Jan (24.06) pogodą rolników nagrodzi.
Wanda z Janem (24.06) wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą o żniwnej pogodzie.

24 Pn

Janiny, Danuty, Jana

Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie.
Do świętego Jana o deszcz prosić trzeba, później baba zapaską napędzi go z nieba.
Gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i we żniwa.
Gdy święty Jan łąkę kosi, lada baba deszcz uprosi.
Gdy się Jan Chrzciciel w dżdżystej kąpie wodzie, deszcze żniwom bywają wtenczas na przeszkodzie.
Gdy się święty Jan rozczuli, w Nawiedziny (02.07) się utuli.
Jak święty Jan się obwieści, takich będzie dni czterdzieści.
Jak się Janek rozbeczy, a Maryś (02.07) go nie utuli, to będzie beczał do świętej Urszuli (21.10).
Jak się Janek rozczuli, a Magdalena (22.07) go nie utuli, to będzie płakał do świętej Urszuli (21.10).
Jak się święty Jan rozpada, to też pada nie lada.
Już Jan ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody.
Już przed świętym Janem, zajmij się swym sianem.
Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel kropi jeszcze.
Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem.

25 Wt

Prospera, Łucjii, Doroty

Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju.

26 Śr

Pawła, Jana

Czerwiec się czerwieni - będzie dość w kieszeni.

27 Cz

Marii, Władysława

Czerwiec grudniową pogodę głosi, lipiec dla stycznia wróżbę przynosi.

28 Pt

Leona, Ireneusza

Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje.

29 So

Beaty, Piotra, Pawła

Gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży.
Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
Kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur zapieje.

30 N

Emilii, Lucyny, Władysławy

Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.