IV Sesja Rady Gminy Mielec dnia 6 luty 2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXII/144/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.
Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje
Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN


Projekt uchwały

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.

§ 1.
Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, zamierza przekształcić Zespół Szkół im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
§ 2.
Dzieci będą miały możliwość realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w Publicznym Samorządowym Przedszkolu przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mielec.