Oficjalnie ruszyła budowa drugiego mostu na Wisłoce

Dzisiaj tj. 12 października 2018 roku odbyła się uroczystość rozpoczęcia prac budowlanych przeprawy mostowej przez Wisłokę między Złotnikami i Rzędzianowicami. Będzie to wyczekiwany drugi most na Wisłoce dla Mielca, który docelowo stanie się elementem centralnym nowej trasy wojewódzkiej prowadzącej od Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, przez Złotniki, Rzędzianowice do Piątkowca.

Wykonawcą robót, a także niezbędnej dokumentacji pozwalającej je uruchomić, jest firma Budimex. Wartość kontraktu na budowę mostu wraz z dojazdami od strony ulicy Sienkiewicza w Mielcu i od strony drogi wojewódzkiej w Rzędzianowicach to 38 milionów złotych, to pierwszy i najważniejszy etap realizacji całej tak zwanej obwodnicy północnej Mielca.

Umowa na realizację tego etapu, w systemie „zaprojektuj i zbuduj” została podpisana w Mielcu w maju 2017 roku. Wówczas zakładano, że most będzie gotowy jesienią 2019 roku. Przygotowanie dokumentacji jednak przeciągnęło się o kilka miesięcy i zezwolenie na realizację robót zostało wydane teraz, wykonawca natychmiast przystąpił do prac.

- Wszyscy wiemy jak ważna jest to inwestycja, jej historia jest bardzo długa, wiele osób zmierzało do tego, by wyznaczyć jej szlak. Powstanie tu 3 kilometry drogi, przeprawa przez rzekę to 550 metrów. Ta inwestycja pokazuje, że potrzebna jest współpraca i dobra wola samorządów. Trzeba tu pokazywać, że montaż finansowy i decyzyjny jest dobrą praktyką - powiedział dzisiaj, podczas uroczystej inauguracji prac budowlanych, marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl.

W ten sposób Ortyl podkreślał, że most nie powstałby bez współdziałania samorządów gminnych, miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego. Marszałek Ortyl jest inwestorem dla nowego mostu, w jego imieniu tę inwestycję prowadzi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

- Będziemy mogli wreszcie zachodnią część powiatu mieleckiego bardzo dobrze skomunikować ze Specjalną Strefą Ekonomiczną i udostępnić wszystkie funkcje miasta Mielca dla pozostałych mieszkańców powiatu - dodawał Ortyl.

- O tej przeprawie mówiło się kilkanaście lat. Jeden most, na którym „wisi” cały Mielec, dzisiaj nie wytrzymuje obciążenia. Dzięki zaangażowaniu marszałka dzisiaj mamy ten piękny dzień, wbijemy pierwszą łopatę. Gdyby nie dobra współpraca marszałka i naszych samorządów do tej inwestycji prawdopodobnie by nie doszło - komentował starosta mielecki Zbigniew Tymuła.

- To jedna z najważniejszych decyzji dla miasta Mielca. Ruch po starym mieście jest bardzo duży, ten ruch teraz będzie można wyprowadzić na zachód powiatu mieleckiego. To wszystko rodziło się w wielkich bólach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta historyczna chwila dzisiaj następuje - komentował prezydent Mielca Fryderyk Kapinos.

- Mamy wiele trudności z przejazdem przez most, bardzo dużo skarg i zażaleń. Ta inwestycja poprawi jakość przejazdu, bezpieczeństwo, skróci czas jazdy. To także ochrona środowiska, spalin będzie mniej, wszyscy będą zadowoleni - dodawał Józef Piątek, wójt gminy wiejskiej Mielec.

- Mieszkańcy uczestnicząc w procesie uzgadniania tej inwestycji mają nadzieję, że to działanie będzie im służyło. Cieszę się, że kolejny etap obwodnicy miasta Mielca, od tego mostu przez Trzcianę do Radomyśla, pomimo wielu protestów został rozwiązany. Tej mądrej decyzji słuchania mieszkańców chciałabym pogratulować. Było trudno, emocjonalnie ale dzisiaj cały szlak komunikacyjny będzie realizowany i to dobra wiadomość dla mieszkańców Mielca - powiedziała posłanka Krystyna Skowrońska.

- Wiemy jak ta inwestycja jest ważna dla tego regionu. Dla nas to jest też trudny temat ze względów projektowych. Ten projekt się opóźnił o kilka miesięcy, natomiast nie uczestniczyliśmy w wielu inwestycjach gdzie do wykonania była decyzja środowiskowa. Bardzo dobrze się współpracuje w tym regionie: ze starostą, wójtem, ale także z ludźmi. Większość ludzi rozumie wykonawcę i jesteśmy w stanie się dogadać na tym terenie - podkreślał dyrektor Jarosław Jochymek z Budimex S.A.

Nowy most na Wisłoce dla Mielca otwarty zostanie dla ruchu prawdopodobnie w pierwszej połowie 2020 roku.

INFORMACJE O INWESTYCJI:
Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Wartość umowy: 38 219 939,06 zł
Podpisanie umowy z wykonawcą: 17 maja 2017 r.
Projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zakres inwestycji:
•    budowa mostu przez rzekę Wisłoka
•    budowa 4-wlotowego ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach
•    budowa 4-wlotowego ronda, skrzyżowania z drogą powiatową nr 1143R w miejscowości Złotniki
•    budowa łącznicy pomiędzy nowym odcinkiem drogi, a ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu
•    budowa dwóch 3-wlotowych rond w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka nr 985) oraz wiaduktem nad ul. Henryka Sienkiewicza i linią kolejową nr 25
•  budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących
•    zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu.

Głównym elementem nowej trasy będzie most przez rzekę Wisłoka o długości ok. 550 metrów. Ponad 2,5 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 zostanie poprowadzony po nowym śladzie, od ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach, w kierunku na południowy wschód. Powstanie również  łącznica o długości 0,3 km do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu. Jednojezdniowa trasa klasy G (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) będzie posiadała pobocza bitumiczne o pełnej konstrukcji oraz obustronne pobocza gruntowe.

W ramach zadania powstaną m. in. trzy ronda (jedno w Rzędzianowicach i dwa w Chorzelowie), skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w Złotnikach, chodniki i oświetlenie w obrębie skrzyżowań. Głównym elementem nowej trasy, stanowiącej część północnej obwodnicy Mielca, będzie most przez rzekę Wisłoka o długości blisko 550 metrów. Obiekt będzie posiadał najwyższą klasę nośności, umożliwiającą poruszanie się pojazdom do 50 ton. Zostanie wyposażony w 7-metrową jezdnię, szeroki chodnik, bariery ochronne i balustrady.

Najbliższe Mielca przeprawy przez Wisłokę są w Przecławiu oraz w Gawłuszowicach, a także w Borowej w ciągu drogi wojewódzkiej 764 (oddanej do użytku dopiero 4 lata temu). Są jednak zbyt daleko, aby mogły być alternatywą dla kierowców.


Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

INWESTYCJE  TOWARZYSZĄCE - kolejne etapy obwodnicy północnej Mielca:
- węzeł drogowy na ul. Sienkiewicza - wykonawca mostu również opracuje dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984. Projekt ma obejmować  wiadukt drogowy nad ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu – byłą drogą wojewódzką nr 985 oraz linią kolejową, umożliwiający bezkolizyjny przejazd nad nimi, aż do skrzyżowania ul. Kosmonautów z ul. Szybowcową. Przedmiotowy odcinek ma być objęty Decyzją Środowiskową. W sprawie realizacji tej części zadania oraz budowy drugiej części drogi z Rzędzianowic do Piątkowca, został podpisany w grudniu 2016 roku list intencyjny.

- ciąg dalszy drogi 984 od Rzędzianowic do Piątkowca - w dniu 2 grudnia 2016 roku został podpisany List Intencyjny w sprawie określenia zasad i warunków współpracy samorządów przy realizacji nowego połączenia drogowego pomiędzy miejscowością Piątkowiec, a Rzędzianowice.  

Zgodnie z zapisami Listu Województwo Podkarpackie będzie inwestorem dla budowy nowego odcinka drogi między miejscowościami Piątkowiec i Rzędzianowice. Na ten cel województwo uzyska dofinansowanie z RPO WP 2014 – 2020, a Powiat Mielecki wraz gminą Mielec, Czermin i Wadowice Górne pokryje 15 % kosztu inwestycji tj. około 5 mln zł.

Województwo poniesie w całości koszty opracowania dokumentacji projektowej, Inżyniera Kontraktu, nabycia gruntów (za wyjątkiem gruntów będących własnością Powiatu i Gmin, wobec których oczekuje się, że zrzekną się odszkodowania za nie). Natomiast wkład samorządów gminnych będzie dotyczył wyłącznie 15% wartości robót budowlanych.

Starosta Powiatu oraz Wójt Gminy Mielec, Wójt Gminy Czermin i Wójt Gminy Wadowice Górne na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowski w dniu 15.03.2017 r. zaakceptowali przedstawione warunki współpracy. Ustalony jest już przebieg nowej drogi z Rzędzianowic do Piątkowca, przez miejscowość Trzciana.źródło: Hej Mielec / Powiat Mielecki


Podobne tematy:   Znamy ostateczny przebieg nowej obwodnicy północnej Mielca!