Boże Narodzenie 2022

"Przybywaj
Nadziejo nieogarniona,
Zawsze obecna
I zawsze nadchodząca,
Przybywaj Boże,
Zaczynie własnego człowieczeństwa,
I uczłowiecz człowieka
Jak uczłowieczyłeś siebie!"  (Roman Brandstaetter)

Proszę przyjąć te modlitwę poety jako nasze pełne serdeczności życzenia na Święta Narodzenia Pańskiego i wszystkie dni w nadchodzącym roku.

Uczłowiecz nas Boże jak uczłowieczyłeś siebie w każdym dniu, w każdej sytuacji i w każdym wyborze.

Z zapewnieniem o modlitwie przy żłóbku Dzieciątka, Jego Matki oraz Opiekuna Św. Józefa.

Wasi duszpasterze : Ks. Zbigniew Smołkowicz, Ks. Dominik Mikulski