Oferta dotycząca najmu lokalu Wola Mielecka 402A

Wójt Gminy Mielec zaprasza do zapoznania się z ofertą dotyczącą najmu lokalu zlokalizowanego w miejscowości Wola Mielecka.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 70,51 m2, zlokalizowany na działce ew. nr. 1022/1 pod adresem Wola Mielecka 402 A, 39-300 Mielec.
W lokalu parterowym będącym przedmiotem najmu, znajduje się 9 pomieszczeń z możliwością przeznaczenia ich na cele opieki zdrowotnej, w tym:

    pomieszczenie o pow. 17,45 m2 (dotychczas wykorzystywane jako poczekalnia).
    pomieszczenie o pow. 2,81 m2 (wc dla niepełnosprawnych).
    pomieszczenie o pow. 1,77 m2 (wc).
    pomieszczenie o pow. 2,80 m2 (wc).
    pomieszczenie o pow. 13,71 m2, (dotychczas wykorzystywane jako gabinet zabiegowy).
    pomieszczenie o pow. 3,36 m2 (dotychczas wykorzystywane jako pomieszczenie techniczne).
    pomieszczenie o pow. 12,36 m2 (dotychczas wykorzystywane jako gabinet lekarski).
    pomieszczenie o pow. 4,00 m2 (kotłownia).
    pomieszczenie o pow. 12,25 m2 (dotychczas wykorzystywane jako pokój socjalny).

Lokal charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia, dotychczas był zaadoptowany jako punkt usług lekarskich. Wyposażony jest we wszystkie media (instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, centralne ogrzewanie). W lokalu znajdują się gotowe sanitariaty m.in. dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Także dostęp do budynku jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku zlokalizowany jest ogólnodostępny parking. Lokal po poprzednim użytkowniku częściowo umeblowany.

Wynajmujący wymaga, aby Najemca zapewnił:

    prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych,
    niezbędne opinie, zezwolenia lub decyzje organów w przedmiocie możliwości prowadzenia w lokalu użytkowym działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych,
    świadczenia publiczno – prawne.

Najemca ma obowiązek przejąć prawa i obowiązki Gminy związane z zarządzaniem nieruchomością stanowiącą przedmiot najmu, przy czym zobowiązany jest do utrzymania w okresie trwania umowy wszystkich pomieszczeń w stanie niepogorszonym, wykonywania bieżących napraw i remontów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pomieszczeń, a także do wykonania prac adaptacyjnych i modernizacyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu najmu (za zgodą najemcy), a w szczególności:

    ubezpieczyć obiekt od kradzieży, pożaru i innych zdarzeń losowych,
    zabezpieczyć we własnym zakresie i ponosić koszty związane z dostarczeniem ciepła, wody, wywozem nieczystości, dostarczeniem energii elektrycznej, opłaceniem podatku od nieruchomości oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.

Szczegółowe informacje na temat oferty najmu lokalu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, pokój nr 16,  lub pod nr tel. : 17 774 56 66.

https://www.facebook.com/wolamielecka/