Wakacje 2021 w Woli Mieleckiej i Chorzelowie

Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec serdecznie zapraszają do wspólnego spędzenia wolnego czasu podczas wakacji.

Zajęcia plastyczne i taneczne, warsztaty wokalne oraz rękodzieła, wycieczki do kina i wrotkarni to atrakcje jakie czekać będą na wszystkich, którzy w tegoroczne wakacje zdecydują się odwiedzić Ośrodek Kultury w Chorzelowie oraz Filię w Woli Mieleckiej.

Program zajęć wakacyjnych.
Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej:
Poniedziałek (5.07) 10:00-13:00 „Ja też potrafię” - warsztaty rękodzieła
Wtorek (6.07) 10:00-13:00 „Zabawa z pędzlem i kredką” - warsztaty plastyczne
Środa (7.07) 11:30-14:15 Wyjazd do wrotkarni
Czwartek (8.07) 10:00-13:00 „Zatańcz z nami” - zabawy taneczne
Piątek (9.07) 10:00-13:00 „Zaśpiewajmy to razem” - warsztaty wokalne

Poniedziałek (12.07) 10:00-13:00 „Bajeczny świat klocków Cobi”- warsztaty manualne
Wtorek (13.07) 10:00-13:00 „Karaoke dla wszystkich” warsztaty wokalne
Środa (14.07) 10:00-13:00 „Kto pierwszy ten lepszy”- turniej układanie puzzli
Czwartek (15.07) 10:30 -13:15 Wyjazd do kina
Piątek (16.07) 10:00-13:00 Gry i zabawy rekreacyjne

Ośrodek Kultury w Chorzelowie:
Poniedziałek (5.07) 10:00-13:00 „Zatańcz z nami” - zabawy taneczne
Wtorek (6.07) 10:00-13:00 „Zaśpiewajmy to razem” - warsztaty wokalne
Środa (7.07) 11:15-14:30 - Wyjazd do wrotkarni
Czwartek (8.07) 10:00-13:00 - „Zabawa z pędzlem i kredką” - warsztaty plastyczne
Piątek (9.07) 10:00-13:00 „Ja też potrafię” - warsztaty rękodzieła

Poniedziałek (12.07) 10:00-13:00 „Bajeczny świat klocków Cobi”- warsztaty manualne
Wtorek (13.07) 10:00-13:00 „Tanecznie zakręceni” - warsztaty taneczne
Środa (14.07) 10:00-13:00 „Karaoke dla wszystkich” - warsztaty wokalne
Czwartek (15.07) 10:15-13:30 Wyjazd do kina
Piątek (16.07) 10:00-13:00 „Kto pierwszy ten lepszy”- turniej układania puzzli

Organizator dopuszcza możliwość  zmian w ww. programie.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja regulaminu dostępnego w siedzibie SOKiS Chorzelów oraz Filii SOKiS w Woli Mieleckiej oraz stronie internetowej Ośrodka Kultury https://kultura.gmina.mielec.pl/regulaminy .PDF

https://www.facebook.com/wolamielecka/