ASF w powiecie mieleckim

W związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń w powiecie mieleckim Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

W bieżącym miesiącu odnotowaliśmy ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwie w powiecie mieleckim. Ten powiat jest bardzo ważny, ponieważ na jego terenie mamy zlokalizowane największe pogłowie świń - powiedziała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki na konferencji zapowiadającej szereg działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

O działaniach związanych ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń w województwie oraz o wystąpieniu choroby w powiecie mieleckim rozmawiali członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Po posiedzeniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, głównego lekarza weterynarii Mirosława Welza oraz podkarpackiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Janusza Ciołka.

- W bieżącym miesiącu odnotowaliśmy ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwie w powiecie mieleckim. Ten powiat jest bardzo ważny, ponieważ na jego terenie mamy zlokalizowane największe pogłowie świń. Niezbędne jest więc podjęcie szeregu działań, które w czasie dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały zalecone po to, aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się ASF-u na terenie tego powiatu, jak też na teren powiatów sąsiednich - mówiła wojewoda Ewa Leniart podczas spotkania z mediami.

Ognisko ASF nr 2021/8 (ognisko pierwotne) stwierdzono na podstawie wyników badań z 25.06.2021 roku w gospodarstwie w miejscowości Książnice. Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury związane z likwidacją choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji z dnia 17grudnia 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Jak dodała wojewoda, podczas posiedzenia WZZK zostały omówione dotychczas podjęte i planowane działania w tym zakresie. Podziękowała za pomoc zaangażowanym służbom weterynaryjnym i władzom samorządowym.

O rozwiązaniach stosowanych w walce z ASF mówił główny Lekarz Weterynarii Mirosław Welz.

- Działania muszą być wszechstronne. Jednym z takich rozwiązań będzie poszukiwanie dzików czy też oszacowanie liczby dzików na terenach, gdzie występują ogniska. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych od niedzieli rozpocznie przeszukiwania w kilku obwodach łowieckich powiatu mieleckiego - powiedział.

- Będzie to działanie, które pozwoli na ustalenie zarówno populacji dzika na tym terenie, jak i lokalizacji tych populacji. Planujemy także grodzenia w obszarach leśnych, akcję informacyjną dla rolników i hodowców. Te działania, jak i czynności do tej pory podjęte przez  inspekcję weterynaryjną z natychmiastowym dochodzeniem epizootycznym dają szansę na zatrzymanie rozprzestrzeniania się choroby. Ważne jest również  przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców - podkreślił główny lekarz weterynarii.

Aktualną sytuację w regionie przedstawił podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii Janusz Ciołek, który zaznaczył, że od początku roku na terenie województwa odnotowano 104 ogniska choroby występującej u dzików. Najwięcej przypadków występuje w powiatach lubaczowskim i jarosławskim. Janusz Ciołek podsumował również dochodzenie epizootyczne przeprowadzone w powiecie mieleckim.

Afrykański pomór świń (african swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENACH OTWARTYCH, DO KTÓRYCH MAJĄ DOSTĘP ZWIERZĘTA DZIKIE (DZIKI) W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYM PRZENIESIENIEM WIRUSA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASFV).

KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa(śmiertelność 80-100 %, zakaz leczenia - brak szczepionek), na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym  sposobem  zakażenia  zwierząt  jest bezpośredni  lub  pośredni  kontak tze  zwierzętami zakażonymi, a także  poprzez  zakażoną  paszę, wodę,  wyposażenie, skarmianie  zwierząt  odpadami kuchennymi (zlewkami), możliwe jest również przeniesienie wirusa z naturalnego środowiska do miejsc utrzymywania świń na obuwiu czy kołach pojazdów!

Wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV) cechuje duża oporność na działanie czynników środowiskowych(wysychanie, gnicie, temp., zmiany pH)!!! – w kale w temp. 20̊C przeżywa 11 dni, w mięsie nie poddanym procesom technologicznym do 105 dni, a mrożonym nawet 1000 dni!W niskiej temperaturze wirus ASFV jest żywotny i zjadliwy przez kilka lat, ciepło natomiast niszczy go relatywnie szybko: w temperaturze 55°C ginie po  45  min., a w temperaturze  60°C  po  20-30 minutach. Spośród środków chemicznych najsilniej działa na zarazek 2% roztwór sody żrącej, działanie niszczące i dezynfekcyjne wykazują także detergenty, podchloryn sodu, aldehyd glutarowy, środki zasadowe, rozpuszczalniki lipidowe i VirkonS. Przed użyciem środka dezynfekcyjnego oczyść odkażaną powierzchnię!

Turysto, przebywając w lesie:
❖ nie  hałasuj, unikaj  kontaktu  z  dzikami  (przy  kontakcie należy  jak  najszybciej  umyć  ręce  lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie);
❖ nie pozostawiaj żadnych odpadków żywnościowych;
❖ w przypadku znalezienia padłego dzika – powiadom służby(właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższą lecznicę weterynaryjną, straż miejską/gminną, miejscowe koło łowieckie lub starostę, prezydenta/burmistrza, wójta gminy), a po powrocie do domu odkaź ręce, starannie wyczyść i zdezynfekuj obuwie, a odzież przeznacz do prania;
❖ prowadź psy na smyczy;
❖ po powrocie z lasu przez co najmniej 72 godziny nie wchodź do miejsc przebywania świń.

Hodowco trzody chlewnej:
❖ nie karm zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia(słoma lub zielonka zebrana z pól położonych w strefach zwalczania choroby, na których przebywają dziki, może być źródłem zakażenia dla świń);
❖ nie kupuj świń z niewiadomego źródła;
❖ stosuj w gospodarstwie maty dezynfekcyjne;
❖ zabezpiecz je przed dostępem zwierząt dzikich(szczelne ogrodzenie, siatki ochronne w oknach);
❖ ogranicz dostęp osób postronnych do zwierząt(w szczególności hodujących świnie czy polujących);
❖ stosuj odzież ochronną, odkażaj ręce,obuwie i sprzęt (obowiązkowo pożyczany!).

Przy  rygorystycznym przestrzeganiu znanych zasad dotyczących bioasekuracji, tj. ogrodzone chlewnie, zabezpieczone  okna,  domknięte  drzwi,  maty  dezynfekcyjne  i  świadomość  ludzi  (głównie  w  zakresie bezwzględnego  zakazu  skarmiania  zlewek  i  wprowadzania  do  gospodarstw  świń  niewiadomego pochodzenia), mimo występowania ASF u dzików możliwe jest zwalczenie tej choroby w populacji świń.


Na terenie powiatu znaleziono 8 padłych dzików
27-06-2021
W sobotę 26 czerwca 2021 roku odbyły się kolejne przeszukania kompleksów leśnych na terenie Powiatu Mieleckiego. Wzięło w nich udział 150 żołnierzy z 3 Brygady Wojsk Ochrony Terytorialnej. Wspierali ich myśliwi z właściwych terytorialnie kół łowieckich, leśnicy, a także pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Lasów Państwowych i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu.

W wyniku przeszukania znaleziono 8 padłych dzików. Czy przyczyną padnięcia zwierząt był wirus ASF, odpowiedź na to pytanie dadzą badania w laboratorium  w Puławach

Padłe zwierzęta znaleziono w okolicy Górki Goleszowskiej. Na miejscu pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych. Truchła zwierząt zabezpieczono do dalszej utylizacji, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie schematami postępowania.

Teren, na którym znaleziono zwierzęta został poddany zabiegom bioasekuracyjnym, niwelującym możliwość rozprzestrzeniania się wirusa na przyległe tereny.

W ciągu najbliższych kilku dni na terenie Powiatu Mieleckiego odbędzie się seria spotkań mających na celu koordynację działań zabezpieczających powiat przed rozprzestrzenianiem się tej niebezpiecznej choroby. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie powtórzona zostanie penetracja terenów leśnych.

 

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/