Boże Narodzenie 2021

Odsłony: 579

I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem.
Ks. Jan Twardowski

1

Kochani Parafianie
Święta Bożego Narodzenia są po to, aby Niebo mogło zamieszkać na ziemi, aby Bóg mógł zamieszkać w ludzkim sercu, aby świat stał się przyjazny człowiekowi, a ludzie przyjaźni wobec siebie.
Zasiadając wspólnie do stołu, łamiąc się opłatkiem i  składając sobie życzenia, odkryjmy na nowo prawdę, że Bóg rodzi się z  miłości do nas i  dla nas.
Niech więc ta Miłość zagości w nas i wokół nas.

Niech w te święta, przeżywane w czasie pandemii, mocno z naszych serc zabrzmi
Bóg się rodzi… a Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.
Wtedy niech miną lęki, obawy, a serce napełni On Najwyższy Król i  Pan wszelkiego Majestatu.
Niech ogarnie nas Jego pokój, radość i  szczęście.

Błogosławionych i zdrowych Świąt
Z darem modlitwy przy żłóbku Pana


Diecezja Tarnowska opublikowała list biskupa ordynariusza Andrzeja Jeża na Boże Narodzenie 2021 roku

Drodzy Diecezjanie!

Tajemnica Bożego Narodzenia wprowadza nas w przestrzeń odwiecznej miłości Boga Ojca, który posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy mieli życie i to w obfitości /por. J 10,10/. W Jezusie Chrystusie najpełniej ukazało się oblicze Bożego miłosierdzia, czyli tej miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, potężniejsza od grzechu i każdego zła – miłości, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń. Co więcej, w Jezusie Chrystusie Bóg sam stanął u boku człowieka, by wyprowadzić go ku wolności, ku światłu i pięknu, by ukazać ostateczny sens ludzkiego życia. Dlatego dla nas chrześcijan nie ma sytuacji beznadziejnych, zaś pokłady niewyczerpanej nadziei odnajdujemy w bliskości, która staje się naszym udziałem w Bogu, który zawsze jest z nami.

Biorąc do ręki opłatek podążam ku Wam sercem i myślą, drodzy Diecezjanie, pragnąc wyrazić moją duchową bliskość. Dołóżmy starań, ażeby światło Bożego Narodzenia mogło się rozprzestrzenić jak najszerzej. Niech wleje się ono do naszych serc. Niech rozświetli i ogrzeje nasze domy i wspólnoty. Niech wniesie pokój i nadzieję do naszych miast i miejscowości. Błagajmy też Boga o dar pokoju dla całego świata, o ustanie tylu aktualnych konfliktów i wojen, a także nienawiści i niezgody między ludźmi. Wierzymy w taką możliwość, bo u Boga nie ma nic niemożliwego i każde odległe od Niego serce nigdy nie jest tak daleko, ażeby się nie mogło nawrócić i przyjąć Zbawiciela Świata.

Wszystkim Diecezjanom życzę, aby Nowonarodzony Zbawiciel dopomagał Wam budować przyszłość, w której zawsze będzie zwyciężać dobro i miłość, w której będzie tryumfował blask prawdy, a dar Bożego pokoju zdoła ukoić serca, przytłoczone różnymi troskami i problemami.

Życząc owocnego przeżywania Bożego Narodzenia modlę się także dla wszystkich o dar zdrowia, bezpieczeństwa i wszelkiej pomyślności.

 † Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski
Tarnów, Boże Narodzenie 2021