Głośna próba uruchomienia systemów alarmowych

Odsłony: 413

W czwartek 18 listopada 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego, a tym samym na terenie Gminy Mielec przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
1) godz. 11:00 – akustyczny sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu
2) godz. 11:15 – akustyczny sygnał alarmowy – odwołanie alarmu

Próba uruchomienia systemów zostanie zrealizowana w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) pt. „Ocena sytuacji skażeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności województwa przed skutkami zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i technologii IT i radiokomunikacji cyfrowej”.

Trening ten jest elementem ogólnopolskiego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA – Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS).