103. Rocznica odzyskania Niepodległości w Gminie Mielec

Koncert pieśni patriotycznych, wernisaż wystawy fotograficznej, turniej piłkarski, pokazy grup rekonstrukcyjnych, apel pamięci, salwa honorowa, przekazanie Ognia Niepodległości oraz uroczyste świętowanie wolności naszej Ojczyzny towarzyszyło tegorocznym obchodom 103. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  link do galerii: www.wicherski1.blogspot.com

Główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada 2021 roku od Mszy Świętej odprawionej w intencji ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. Następnie uroczysta kolumna prowadzona przez Orkiestrę Dętą z Dobrynina, Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. Generała Maczka, Stowarzyszenie Kawalerii Konnej im. 5 Pułku Strzelców Konnych z Dobrynina oraz Poczty Sztandarowe Szkół i Jednostek OSP Gminy Mielec, przemaszerowała na Miejsce Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny.

Druga część obchodów rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości porucznika Wojciecha Mordeca, po którym swoje słowa do zebranych skierował Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.
- Szanowni Państwo, w Dniu Święta Niepodległości, które dane jest nam obchodzić, nadal w nieco odmiennej skromniejszej formule, chciałbym abyśmy pamiętali, że Polska to nie tylko obszar na mapie, nie tylko instytucje i przedmioty, ale przede wszystkim ludzie. Wspólnie, pomimo nieraz odmiennych zdań i różnic tworzymy naszą Ojczyznę - nasz skrawek ziemi, na którym żyjemy i na którym żyć będą kolejne pokolenia. Od naszych przodków otrzymaliśmy wyjątkowy dar wolności i niepodległości, który musimy pielęgnować i przekazywać pamiętając jednocześnie, że wolność nie jest dana raz na zawsze. 103 lata temu nowo odrodzone Państwo Polskie musiało toczyć walkę nie tylko o swoje granice, ale również mierzyć się z panującą wówczas epidemią grypy „Hiszpanki”, która pochłonęła wiele istnień. Pomimo wyzwań i problemów nasi przodkowie pokazali, że nie ma trudności, których nie da się pokonać. Przekonany jestem, że to zadanie uda się również nam – powiedział.

W dalszej kolejności rotmistrz Paweł Betlej odczytał apel pamięci, przywołując najważniejsze postaci i wydarzenia z historii naszego kraju, a także mieszkańców regionu, którzy oddali swoje życie w walkach narodowo-wyzwoleńczych na różnych polach bitewnych. Apel zakończyła salwa honorowa.

Hołd, tym których nie ma już z nami oddały przez złożenie wieńców i zapalenie zniczy zaproszone delegacje, radni oraz mieszkańcy Gminy Mielec. Kolejnym punktem przygotowanym przez organizatorów był mini koncert Orkiestry Dętej Dobrynin która zadbała również o oprawę muzyczną obchodów.

Uroczystość zakończyła uroczysta defilada Grup Rekonstrukcyjnych oraz pocztów sztandarowych.


  link do galerii: www.wicherski1.blogspot.com

Czwartkowe wydarzenia nie były jedynymi jakie zaplanowano w Gminie Mielec w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wystawa „Jestem artystą przez cztery pory roku - Moja Mała Ojczyzna w Obiektywie” w fotografiach uczniów Zespołu Szkół w Chorzelowie, Koncert patriotyczny „To właśnie Polska” przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” wraz z Kapelą, Chorzelowską Grupę Teatralną oraz Grupę Śpiewaczą, przyjęcie Ognia Niepodległości od Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu połączone z montażem słowno-muzycznym „Pociąg do niepodległości”, spotkanie z Kingą Hałacińską wnuczką  płk Andrzeja Hałacińskiego, autora słów Pieśni  Reprezentacyjnej Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada”, Biało-czerwony Turniej Piłkarski oldboyów Gminy Mielec z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod patronatem honorowym Wójta Gminy Mielec oraz II Memoriał im. Izydora Krępy „Hiszpan” to wydarzenia jakie towarzyszyły tegorocznym obchodom Narodowego Święta Niepodległości.


 103. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaproszenie
08.11.2021
Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Cygan oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zapraszają do udziału w 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
Koncerty pieśni patriotycznych, wernisaż wystawy fotograficznej, turniej piłkarski, pokazy grup rekonstrukcyjnych, apel pamięci, salwa honorowa, przekazanie Ognia Niepodległości oraz obchody główne w dniu 11 listopada to najważniejsze atrakcje związane z Narodowym Świętem Niepodległości w Gminie Mielec.

Program uroczystości głównych:
11 XI 2021
11:00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin
w Chorzelowie
12:15 - Formowanie kolumny przed Sanktuarium w kolejności:
- Orkiestra Dęta Dobrynin
- Zmotoryzowana GRH im. gen. Stanisława Maczka
- Stowarzyszenie Kawalerii Konnej w Dobryninie
- poczty sztandarowe, delegacje władz państwowych i samorządowych
- przedstawiciele urzędów, instytucji, stowarzyszeń, szkół
- pozostali uczestnicy uroczystości
Uroczysty przemarsz na Miejsce Pamięci
12:30 - Uroczystości na Miejscu Pamięci Poległych w obronie Ojczyzny:
- Hymn Państwowy, złożenie meldunku, powitanie
- przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka
- apel pamięci, salwa honorowa
- złożenie kwiatów  
- występ Orkiestry Dętej Dobrynin
- przemarsz pocztów sztandarowych

Imprezy towarzyszące:
4 XI 2021 godz. 18:00
Wernisaż wystawy „Jestem artystą przez cztery pory roku - Moja Mała Ojczyzna w Obiektywie”. Prace fotograficzne uczniów klas V-VIII Zespołu Szkół w Chorzelowie - Ośrodek Kultury w Chorzelowie.

7 XI 2021 godz. 18:30
Koncert patriotyczny „To właśnie Polska” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” oraz Chorzelowskiej Grupy Teatralnej - Ośrodek Kultury w Chorzelowie.

10 XI 2021 godz. 9:30
Przekazanie Ognia Niepodległości od Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu połączone z montażem słowno-muzycznym „Pociąg do niepodległości”.
Spotkanie z Kingą Hałacińską wnuczką płk Andrzeja Hałacińskiego, autora słów Pieśni  Reprezentacyjnej Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada” - Zespół Szkół w Chorzelowie, Miejsce Pamięci Poległych w Chorzelowie.  

11 XI 2021 godz. 14:00
Biało-czerwony Turniej Piłkarski oldboyów Gminy Mielec z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod patronatem honorowym Wójta Gminy Mielec, II Memoriał im. Izydora Krępy „Hiszpan” - stadion sportowy w Woli Mieleckiej.

2 XI 2021 r. - 19 XI 2021 r.
Filie Biblioteczne Gminy Mielec - Wystawa książek i materiałów bibliotecznych związanych z Narodowym Świętem Niepodległości.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych wynikających z COViD-19 Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do dokonania zmian lub odwołania zaplanowanych wydarzeń.