Najlepsze gminy do życia w rankingu PAP

15 miejsce na 1587 gmin w swojej kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców w rankingu PAP zajęła gmina Mielec. Daje to 97 miejsce w ujęciu ogólnopolskim na 2477 gmin.

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej opracował ogólnopolski ranking badający jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Wprowadzono też podział na gminy pod względem wielkości i charakterystyki - m.in. uwzględniając gminy i miasta na prawach powiatu.

• W rankingu sprawdzono blisko 50 wskaźników - od tych najważniejszych, jak atrakcyjność migracyjna, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa czy dostępność opieki zdrowotnej, nawet po tak prozaiczne jak liczba książek dostępna w lokalnej bibliotece.

• Gminy powiatu mieleckiego zdecydowanie dobrze wypadają w rankingu PAP. Tylko dwie gminy znalazły się poza pierwszymi 500 gminami na 2477 wszystkich gmin w Polsce. Jeszcze lepiej wygląda to przy podziale na poszczególne rozmiary gmin: tu mieleckie gminy zajmują od 5 do 220 miejsca w swoich kategoriach.

Jak przekazuje PAP, „na rynku jest wiele zestawień podsumowujących kondycję samorządów w wybranych - często wąskich - dziedzinach, dotyczących finansów, ochrony środowiska czy oświaty”. Dlatego też w dokumencie opracowanym przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk, postawiono sobie na cel stworzenie rankingu, który będzie pokazywał jakość życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników.

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy.

Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Twórcy rankingu wydzielili pięć kategorii, według których podzielono gminy: A – miasta na prawach powiatu, B – strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, C – gminy z siedzibą powiatu, D – gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz E – gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Miasto Mielec znalazło się na 5 miejscu wśród gmin z siedzibą powiatu ziemskiego (na 232 gmin w tej kategorii). Daje to 132 miejsce w ujęciu ogólnopolskim (na 2477 gmin).

Wyżej w tej kategorii znalazła się Środa Wielkopolska, Bełchatów, Nowy Tomyśl i Lubin – jako zwycięzca rankingu w tej kategorii (gmin z siedzibą powiatu ziemskiego).

Jeśli chodzi o Podkarpacie to na 26 miejscu w tej kategorii znalazła się Kolbuszowa, na 40 miejscu Przeworsk, na 45 miejscu Stalowa Wola, na 60 miejscu Leżajsk, na 80 miejscu Jarosław, na 87 Ropczyce, na 94 miejscu Jasło.

Dobre - 15 miejsce na 1587 gmin w swojej kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców zajęła w rankingu Gmina Mielec.
Daje to 97 miejsce w ujęciu ogólnopolskim na 2477 gmin.

Gmina Mielec jest jedną z największych gmin w regionie, w jej skład wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki.


Dobrym wynikiem w tej kategorii poszczycić może się też gmina Wadowice Górne - 30 miejsce w tej samej kategorii, co daje 162 miejsce w ujęciu ogólnopolskim na 2477 gmin.

Niewiele dalej, również z dobrym wynikiem znalazła się gmina Czermin - 32 miejsce w kategorii, co daje 165 miejsce w ujęciu ogólnopolskim.

W dalszej kolejności znalazły się pozostałe gminy z powiatu mieleckiego: Radomyśl Wielki – 73 miejsce w kategorii, co daje 275 miejsce w ujęciu ogólnopolskim, Tuszów Narodowy – 78 miejsce w swojej kategorii, co daje 284 miejsce w ujęciu ogólnopolskim, Przecław – 152 miejsce w kategorii, co daje 447 miejsce w ujęciu ogólnopolskim, Padew Narodowa – 161 miejsce w kategorii, co daje 462 wynik w kraju, Borowa – 183 miejsce w kategorii, co daje 509 wynik w kraju, Gawłuszowice – 220 miejsce w kategorii, co dało 580 miejsce w kraju – na 2477 gmin.

https://www.facebook.com/wolamielecka/