Awanse zawodowe nauczycieli w gminie Mielec

25 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mielcu Wójt Gminy Mielec Józef Piątek uroczyście wręczył Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego dla 2 nauczycieli, którzy 9 lipca 2021 roku zdali egzamin przed powołaną komisją egzaminacyjną, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.

Występek Joanna Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej
Dereń Dominika Ewelina - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Podleszanach

Ponadto nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg." potwierdzając je podpisem.

W uroczystości wręczenia awansów uczestniczyli również:  Bożena Mazur - Sekretarz Gminy Mielec, Barbara Szwakop - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, Małgorzata Jastrząb -  Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach,

Nowo mianowanym nauczycielom życzymy satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

https://www.facebook.com/wolamielecka/