Wola Mielecka 2013

Jak nie dwa ronda, to choć jedno

Już od kilku lat mówi się o potrzebie budowy rond przy obecnych dwóch skrzyżowaniach za mostem na Wisłoce w Woli Mieleckiej. I najwyraźniej to „strzępienie języka po próżnicy”. Problemem jak zwykle pieniądze. Ale czy tylko?

W styczniu dwa zebrania wiejskie i Dzień Seniora

W miesiącu styczniu przewidziane są dwa zebrania wiejskie z mieszkańcami Woli Mieleckiej. 12 stycznia br. omawiane będą warianty nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec. 17 stycznia br. zaprezentowane zostaną koncepcje podwariantów budowy drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo-zachodniego, wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę. 26 stycznia br. odbędzie się kolejny Dzień Seniora.