Wola Mielecka, lewostronne obwałowanie Wisłoki już gotowe

Stanisław Stachura - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedstawiciele starostwa powiatowego oraz przedstawiciele inwestora i wykonawcy brali udział w technicznym odbiorze zakończonej w ostatnich dniach inwestycji budowy wałów na lewym brzegu Wisłoki na terenie Woli Mieleckiej i Rzędzianowic.


- Mam dla mieszkańców tych miejscowości i nie tylko bardzo dobrą wiadomość -powiedział wójt gminy wiejskiej Mielec Kazimierz Gacek, którzy także wizytował świeżo wykonane wały i uczestniczył w odbiorze.


Kawał dobrej roboty

- Można powiedzieć, że mamy teraz kawał porządnego wału. Były obawy mieszkańców, czy inwestycja ta zostanie zrealizowana terminowo, ale udało się. To dzień wielkiego sukcesu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej i jego dyrektora Stanisława Stachury. Podziękowania należą się także Zarządowi Województwa Podkarpackiego za to, że potrafił znaleźć tak wielkie środki finansowe umożliwiające realizację tej tak potrzebnej i oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Teren po obu stronach mostu na Wisłoce zawsze był poważnie zagrożony powodzią. Ostatnio w roku 2010 strażacy walczyli z wodą na tym odcinku workami z piaskiem, umacniając istniejące odcinki wału. Mimo to żywioł zabrał kawał nabrzeża, które teraz zostało odtworzone. Udało się wykonać naprawdę dużą inwestycję. Liczę jeszcze na obwałowanie od Książnic do Bożej Woli, bo to stamtąd ostatnio przyszła woda, która zalała 40 procent terenu gminy Mielec. Projekt walów jest już uzgadniany i niedługo powinno być także pozwolenie na budowę. Jeżeli znajdą się środki, to w przyszłym roku ta inwestycja powinna się rozpocząć. Dopiero po jej wykonaniu będzie można powiedzieć, że tereny lewostronnej Wisłoki są dobrze zabezpieczone - mówił wójt Gacek.

Metr nad stuletnia wodą
Jak wiadomo, budowa tych obwałowań o długości ponad 2 km miała się rozpocząć w roku 2008, ale ze względu na nierozstrzygnięte negocjacje z właścicielami działek, przez które miał przebiegać wał, inwestycję udało rozpocząć się dopiero dwa lata później. W rym roku, gdy zaawansowanie prac było już spore, wśród mieszkańców Podleszan, Woli Mieleckiej i Rzędzianowic pojawiły się wątpliwości, czy nowy wał po lewej stronie będzie miał należytą wysokość i czy nie będzie niższy niż powstające wały po prawej stronie rzeki. -Zaprojektowane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie Wisłoki po wybudowaniu będzie wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat - uspokajał na naszych łamach mieszkańców Stanisław Stachura, dyrektor PZMiUW w Rzeszowie.

Finał wieńczy dzieło
Już na etapie uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji PZMiUW zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o dokonanie symulacji przejścia fali powodziowej w korycie Wisłoki. Po przeprowadzeniu stosownej analizy z wykorzystaniem tzw. modelu hydraulicznego zaprojektowano odpowiednią wysokość wałów.

Wykonano również niezbędne śluzy, przysłony hydroizolacyjne i odpływy oraz umocniono brzegi kamieniem. Teraz potrzeba tylko nieco czasu, aby świeżo wykonane obwałowania się ustabilizowały. Natura potrafi być nieprzewidywalna, dlatego nie można mówić o stuprocentowym zabezpieczeniu przed powodzią, ale lewostronne obwałowania na pewno znacząco przyczynią się do ujarzmienia Wisłoki.

Teraz prawa strona
Budowa wałów po prawej stronie rzeki na terenie Mielca wciąż trwa. Prace systematycznie posuwają się do przodu. Zakończyć się mają w przyszłym roku. Obecnie roboty koncentrują się w rejonie ulicy Rzecznej przy kładce. Wartość całego projektu pod nazwą „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec przez budowę i przebudowę wałów Wisłoki" to ponad 96 mln złotych. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej sięgnie 44,4 mln.

Edward Tabor


Wola Mielecka, WISŁOKA III - rozbudowa wałów na rzece Wisłoce

Inwestycja - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki„Wisłoka III - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka"

Prace inwestycyjne zostały wykonane na podstawie umowy Nr 114/111/2011 z dnia 19.08.2011 na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW" Sp. z O.o. Sandomierz. Termin umowy obowiązywał od 5 października 2011 roku do 31 lipca 2012 roku.

Inwestycję rozpoczęto 5 listopada 2011 roku, odbiór finalny miał miejsce 31 lipca 2012 roku. W odbiorze uczestniczyli: Stanisław Stachura, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, kierownik Jerzy Jata z Oddziału Mieleckiego PZUWiM, Kazimierz Gacek wójt Gminy Mielec, oraz przedstawiciele wykonawców. W ciągu dwóch godzin komisja obejrzała wały o długości 2700 metrów, od śluzy na Nowej Wiśni do granicy z Rzędzianowicami. Poza niewielkimi niedoróbkami typu braku trawy na koronie wału, wypalonej podczas ostatnich upałów, oraz drobnymi poprawkami komisja nie stwierdziła uchybień i odebrała wały protokolarnie.

W protokole czytamy: Obiekt o wartości 5 565 050 PLN / 1,97 km nowy wał , w tym 4 śluzy wałowe, / 0,73 km remontowany wał (razem 2,7 km),

Asortyment robót:
- przygotowanie terenu pod budowę  33 770 PLN
- budowa obiektów inżynieryjnych   3 376 056 PLN  (2,7 km wału)
- roboty drogowe - wykonanie dróg technologicznych oraz naprawa dróg dojazdowych 238 621 PLN
- umocnienie brzegów Wisłoki w km 16+448 - 16+742  1 580 042 zł (0,294 km)
- przebudowa słupów nr 14 i 15 lini Sn 15 kV w Woli mieleckiej  36 560 PLN

Okres rękojmi /gwarancji/ trwa 36 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru i przekazania do użytku tj. do dnia 31 lipca 2015 roku.

Pobierz treść odbioru końcowego inwestycji WISŁOKA III pt: "Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka"

@ Zbigniew Wicherski


Zobacz film

WISŁOKA III, Wola Mielecka - rozbudowa wałów na rzece Wisłoce 2011-2012