Ośrodki zdrowia pozostaną ?

W ubiegłym tygodniu Rada Gminy Mielec przyjęła uchwałę zmieniającą zeszłoroczną podwyżkę o 100% kosztów wynajmu lokali dla lekarzy prowadzących ośrodki zdrowia. Obniżono ją z 8 na 5 złotych za metr kwadratowy. Jest więc szansa, że ośrodki zdrowia pozostaną we wsiach.


WOLA MIELECKA, RZĘDZIANOWICE, PODLESZANY, GMINA MIELEC.

Sprawa wynikła już w lipcu, kiedy lekarz Elżbieta Zdziebło zapowiedziała, że po podwyżce będzie zmuszona do zamknięcia jednego z dwóch ośrodków zdrowia znajdujących się w wynajmowanych przez nią budynkach gminnych. Dlatego powstały obawy, że mieszkańcy Woli Mieleckiej lub Rzędzianowic będą musieli dojeżdżać do przychodni znajdujących się w innych wsiach lub Mielcu. Wiązałoby się to z dużymi utrudnieniami, zwłaszcza dla osób starszych, gdyż komunikacja publiczna nie działa najlepiej w tych miejscowościach. Prawdopodobnie członkowie rodzin musieliby brać urlopy w pracy, żeby zawieźć swoich rodziców lub dziadków do lekarza. Pojawiła się jednak nadzieja, że ośrodki pozostaną we wsiach. Ostatecznie sprawa ma się wyjaśnić jeszcze w tym tygodniu.

Wójt swoje, radni swoje

Na sierpniowej sesji rady gminy wójt Kazimierz Gacek zobowiązał się, że na kolejną przygotuje projekt uchwały, w której przedstawi rozwiązania dotyczące wynajmu lokali gminnych. Miała ona dawać możliwości regulowania cen za metr kwadratowy w zależności od stanu, w jakim znajduje się konkretny budynek (do tej pory stawka na wszystkie była jednakowa). Taki projekt uchwały przedstawił na sesji w ubiegłym tygodniu. W części dotyczącej wynajmu lokali zaproponował między innymi wprowadzenie przetargu, gdzie stawka wyjściowa za metr pomieszczenia byłaby określana na pod¬stawie cen rynkowych. Cały projekt uchwały zawierał też inne rozwiązania dotyczące całościowego systemu zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Nowe rozwiązania zaproponowane przez wójta nie spodobały się większości radnych, którzy obawiali się, że przyjmując tę uchwałę, oddadzą część spraw, o których decydują, w ręce włodarza. - Jeśli wprowadzilibyśmy tę uchwałę, która mówi o rozporządzaniu mieniem gminnym tylko i wyłącznie przez wójta, po co byłaby rada gminy, skoro to tylko on będzie decydował, czy gmina przejmie drogę dojazdową do czyjegoś gospodarstwa, czy nie - mówił radny Andrzej Kędzior.

Obawiając się, że kwestia dalszego funkcjonowania ośrodków zdrowia w Woli Mieleckiej, Rzędzianowicach i Podleszanach nie znajdzie swego finału w najbliższym czasie, grupa radnych z Mariuszem Kawalcem zaproponowała zmiany w porządku obrad. Projekt uchwały przygotowany przez wójta Gacka został zastąpiony, przy poparciu większości radnych, innym, zmieniającym uchwałę z poprzedniego roku w punkcie dotyczącym wysokości stawki za metr kwadratowy lokalu gminnego wynajmowanego do celów opieki zdrowotnej. Zaproponowana zmiana obniżała kwotę z 8 na 6 złotych.

Ostatecznie 5 zł netto

Obniżenie stawki za metr kwadratowy do 6 zł zaproponowali radni, gdyż, jak przekazał Mariusz Kawalec po rozmowie z doktor Zdziebło, tyle jest w stanie płacić, żeby nie być zmuszona do rezygnacji z wynajęcia jednego z lokali. Ostatecznie po gorących dyskusjach radni zdecydowali obniżyć ją jeszcze o złotówkę, przyjmując stawkę 5 zł netto za metr kwadratowy wynajmowanych lokali pod działalność związaną z ochroną zdrowia.

Będą rozmowy

Elżbieta Zdziebło poinformowała nas, że prawdopodobnie w tym tygodniu będzie rozmawiała z wójtem Kazimierzem Gackiem, gdyż jak na razie o decyzji rady wie z nieoficjalnych źródeł.
- Uchwalona cena 5 zł za metr kwadratowy jest stawką netto, dlatego po doliczeniu VAT-u płaciłabym 6,1 zł brutto, tak jak zadeklarowałam. Dopiero po rozmowach z wójtem sytuacja będzie jasna. Szkoda tylko, że musiało do tego wszystkiego dojść, ale był to tylko i wyłącznie efekt niedoinformowania, z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie ośrodka zdrowia - powiedziała.
O argumentach lekarki pisaliśmy już w lipcu i sierpniu. Twierdziła, że nie będzie w stanie utrzymać dwóch placówek po stuprocentowej podwyżce i jeden będzie mu-siała zamknąć. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia nie są wystarczające, żeby w takiej sytuacji pokryć wszystkie koszty, na które składają się chociażby pensje dla pielęgniarek, środki czystości, czynsz, prąd czy wywóz nieczystości.

Podobne tematy:
- Przychodnia lekarska w Woli Mieleckiej zagrożona likwidacją