Wola Mielecka walczy z wielką wodą – powódź 06.06.2010

Raport z powodzi 05-09.06.2010,  Informacje z Komendy Wojewódzkiej Policji na temat przejezdności dróg w regionie.


Wola Mielecka: Foto z powodzi 5-8 czerwiec 2010 roku

 


Powódź powoduje utrudnienia w ruchu na drogach powiatu mieleckiego:
o Ostrówek, droga lokalna, Gliny Wielkie - Gawłuszowice
o Wola Mielecka, ruch wahadłowy na odcinku Wola Mielecka-Piątkowiec
o Górki, Otałęż - zalane mosty na odcinku Jaślany -Szczucin
o Gliny Małe - droga relacji Gliny Małe-Borowa i Gliny Małe-Sadkowa Góra
o Podleszany, Książnice - droga relacji Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków - Przecław
o Ziempniów, droga lokalna, odcinek Czermin – Szczucin

Przy poruszaniu się po drogach, na których są utrudnienia należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na występowanie oberwanych poboczy, korpusu drogi oraz osuwisk!

9.06.2010 środa
9:40 - Trwa wypompowywanie wody z rozlewisk i piwnic w miejscowościach: Złotniki, Książnice, Mielec, Wola Mielecka, Ostrówek, Trzciana, Borowa, Chrząstów, Łączki Brzeskie, Sadkowa Góra, Gliny Małe, Zaduszniki.
Gmina Mielec – w zalanej części m. Podleszany woda opada, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, trwa wypompowywanie wody z terenów zalewowych – Podleszany, Zawierzbie, Wola Mielecka, na terenie całej gminy sytuacja jest na bieżąco monitorowana, pod kontrolą znajdują się wszystkie miejscowości zalane i podtopione.

Na terenie powiatu mieleckiego pracuje czeska grupa ratownicza kryptonim - pluton powodziowy – 3 samochody ciężkie 1 samochód lekki + pompa dużej wydajności 90 m3/min, 8 ratowników. Pracują także dwie pompowe kompanie spoza Podkarpacia: kompania pompowa SGSP – 2 zastępy 26 ratowników, 12 pomp, kompania pompowa Kujawy – 4 zastępy 8 ratowników, 4 pompy dużej wydajności.

8.06.2010 wtorek
Po opadnięciu wody ukazał się strasznie zniszczony wał wzdłuż brzegu Wisłoki. Obok mostu woda zabrała skarpę. Ogrodzenia , oraz worki z piaskiem wpadły zsunęły się do koryta rzeki. Na wysokości Ogródków działkowych woda zabrała trzydzieści metrów wału. W celu spuszczenia wody, która zalała domy, oraz drogę wojewódzką nr 983, rozkopano wał obok śluzy.

12:30 - Trudna sytuacja nadal panuje m.in. w Podleszanach – Zawierzbiu, Glinach Małych, Ziempniowie, Zabrniu, części Woli Mieleckiej, Czermina, Książnic. Woda nie spływa z zalanego terenu.

10:10 - Ruszyła duża akcja usuwania skutków powodzi. Uruchomiony został specjalny numer telefonu 17 7745634, do szacowania strat powodziowych oraz zgłaszania padłych sztuk zwierząt domowych. Na terenach objętych powodzią odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, które zostały zalane lub podtopione w powodzi w dniach 3 - 6 czerwca 2010 r. należy składować do kontenerów ustawionych przez MPGK lub na zjazdach przy posesjach

10:00 - Władze gminy wiejskiej Mielec proszą o pomoc dla powodzian z terenu gminy, mocno poszkodowanej przez powódź.

7.06.2010 poniedziałek
14:00 - Gmina Mielec – w m. Podleszany woda utrzymuje się na wysokości 3 m. W m. Książnice i Majdanek woda ciągle się utrzymuje. Nadal woda przepływa przez droga powiatowa Złotniki – Chorzelów. Woda w Woli Mieleckiej przepływa przez drogę w kierunku Trzciany z potoku Starej Wiśnia. Ogółem podtopionych lub zalanych ok. 1000 gospodarstw domowych.

Utrudnienia w ruchu - drogi wojewódzkie: zamknięta droga wojewódzka droga nr 983 w m. Wola Mielecka , nr 982 Jaślany-Szczucin w m. Gawłuszowice, Górki, Otałęż.

13:00 - Ograniczenie na drodze Wola Mielecka - Trzciana. Woda podmyła drogę, jeździć mogą jedynie samochody do 3,5 ton oraz wożące piasek.
11:00 - Zapada się przepust na drodze Wola Mielecka - Czermin. Woda z potoku Wiśnia, w który wlewały się wody z Wisłoki zalewa tereny w Dąbrówce Osuchowskiej i Czermina. W Woli Mieleckiej Wiśnia opada. Poważnie ucierpiały zalane wodą. Wola Mielecka i Rzędzianowice.
7:00 - Wisłoka wróciła już do koryta, a jej poziom na wodowskazie w Mielcu wynosił 552 cm, przy spadku godzinnym 23 cm.. Przejezdny jest już także most na Wisłoce w ciągu drogi 984 w kierunku Lisiej Góry i Tarnowa, a także drogi na Trzciane i Przecław w Woli Mieleckiej. Zamknięty jest odcinek drogi Wola Mielecka - Rzędzianowice.

 


Wola Mielecka walczy z wielką wodą - czerwcowa powódź 06.06.2010


06.06.2010 niedziela - Odpust ku czci Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Odpust i ten dzień mieszkańcy Woli Mieleckiej i Piątkowca zapamiętają zapewne na bardzo długo. Ofiarną pracą ponad ludzkie siły ratowali nasze miejscowości i domostwa przed zalaniem falą powodziową . Wśród nich były dzieci, młodzież i dorośli.

20:00 - W Woli Mieleckiej podtopiona została kaplica oraz stadion Startu.

17:00 - W Podleszanach przy drodze na Zawierzbie oberwał się przepust drogowy, nowy chodnik i barierka runęły do potoku. Przejazd z Mielca do Tarnowa możliwy jest objazdem przez Przecław

14:00 - Piątkowiec – Zwiernik, oraz Wola Mielecka przy drodze tarnowskiej zalane 30 gospodarstw. Policja blokuje wjazd na most na Wisłoce w Mielcu. Za mostem zalane są wszystkie drogi, można dostać się wyłącznie do części Woli Mieleckiej na odcinku 500 m. przy drodze woj. Nr 984, oraz w kierunku Podleszan.

12.00 stan Wisłoki na wodowskazie w Mielcu wynosił 818 cm. Podtopiony obszar w powiecie mieleckim to obecnie około 40 km2.

10:00 - Droga nr 984 na odcinku. Wola Mielecka – Piątkowiec została zamknięta.

6:30 - Woda rowami z Książnic i Podleszan podtapia drogę Mielec – Tarnów w kilku miejscach. Zalewane są tereny w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach. Woda poważnie podtopiła Podleszany.

Działania powodziowe prowadzone są w miejscowościach: Mielec, Wola Mielecka, Złotniki, Zabrnie, Książnice, Ostrówek, Sadkowa Góra, Rzemień, Tuszyma, Ziempniów, Podleszany, Rzędzianowice, Kiełków.