Szukają ropy i gazu

Geofizyka Kraków od końca marca na terenie powiatu mieleckiego i Woli Mieleckiej poszukuje złóż ropy i gazu.
- Prowadzone przez nas prace to badania sejsmiczne, wykonywane na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które jest właścicielem koncesji poszukiwawczej na tym terenie – wyjaśnia Magdalena Pachocka, rzecznik prasowy Geofizyki Kraków.

Geofizyka Kraków poszukuje złóż ropy i gazu.

To PGNiG zdecydowało, że chce rozpoznać ten teren i zleciło Geofizyce Kraków wykonanie badań. Przyczynią się one do oceny badanych terenów pod względem szans na występowanie złóż ropy i gazu.

Sztuczne fale
Badania polegają na celowym – sztucznym - wzbudzaniu i rejestrowaniu fal sejsmicznych odbitych od granic warstw geologicznych występujących na danym obszarze. Rejestracji dokonuje się za pomocą specjalnej aparatury połączonej z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi grupami odbiorników fal sejsmicznych – geofonami.
Budowa geologiczna podłoża zobrazowana jest odczytami aparatury sejsmicznej i po dalszym przetworzeniu tych danych na podstawie różnic w tym obrazie można powiedzieć więcej na temat tego, co jest pod ziemią. Jednym słowem, każda z warstw inaczej reaguje na wzbudzane fale sejsmiczne, odmienne są wskazania. Są to jednak badania, które są pierwszym etapem rozpoznania i ich wyniki wymagają dalszego przetwarzania, opracowania przez geologów i nigdy nie dają całkowicie jednoznacznych wyników, a jedynie wskazówki, czy należy szukać dalej.

Bezpieczne dla ludzi
- Kable i geofony leżą na ziemi w miejscu wytyczonym przez geodetów, nie dłużej jak kilka dni i nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Staramy się, aby nasze prace nie stanowiły zbędnego utrudnienia w życiu i pracy mieszkańców gminy. Metodę tę stosujemy bezpiecznie i skutecznie od kilkunastu lat na terenie całej Polski – dodaje Magdalena Pachocka. Prace badawcze wykonywane są także na terenie gminy Mędrzechów, Bojanów i Koszyce.
- Kilkanaście, czy też kilkadziesiąt lat temu badania były już prowadzone na terenie miejscowości mieleckiego powiatu. Między innymi w Trzcianie stwierdzono wówczas miejsca, gdzie są pokłady gazu, jednak na tamte czasy wydobywanie nie było opłacalne.

rtap

Czy wiesz, że : Sejsmika jest metodą rozpoznania geologicznej budowy podłoża na podstawie informacji uzyskanych w wyniku rejestracji fali sejsmicznej, wzbudzonej za pomocą specjalistycznego sprzętu. Metoda ta jest skuteczna w badaniach skorupy ziemskiej nawet do głębokości kilku kilometrów.

https://www.facebook.com/wolamielecka/