Małgorzata Jastrząb nowym dyrektorem w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej

W Zespole Szkół w Woli Mieleckiej tegoroczny dzień rozpoczęcia roku szkolnego był również dniem zakończenia 11 - letniej pracy na stanowisku dyrektora Pana Kazimierza Ogorzałka. Swoją pracę jako nauczyciel w tutejszej szkole rozpoczął 1 września 1981 roku.

W 1987 roku powierzono mu stanowisko wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie , które piastował przez 10 lat. Od 1 września 1997r powrócił do pracy w szkole jako nauczyciel i dyrektor. Pan Dyrektor okazał się być świetnym organizatorem i gospodarzem tej szkoły. Przyczynił się do jej rozbudowy, poprawiając warunki lokalowe dla dzieci młodszych. Powstał nowoczesny obiekt szkolny z salą gimnastyczną i pawilonem dla uczniów kształcenia zintegrowanego. Dbał o wyposażenie w pomoce dydaktyczne - szkoła posiada 4 pracownie komputerowe, zestawy multimedialne prawie w każdej klasie i szereg innych nowoczesnych pomocy. W ten sposób chlubnie wpisał się w historię szkoły i naszej miejscowości, a odchodząc pozostawia tu na zawsze cząstkę siebie. Dla nas nauczycieli będzie przykładem konsekwencji w działaniu, uporu w dążeniu do celu. W imieniu swoim i grona pedagogicznego pragnę podziękować za lata wspólnej pracy i wszystkie razem przeżyte chwile.

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej.    

Dzień 1 września każdego roku jest dniem, w którym pewien etap kończy się a inny rozpoczyna.

Przejmując obowiązki dyrektora zespołu moim celem nadal jest to, żeby szkoła pozostała nadal w gronie najlepszych szkół - aby była to szkoła kształcąca na wysokim poziomie, bez agresji i zagrożeń społecznych, oferująca alternatywę wobec innych pokus, szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie, w pełni demokratyczna, samorządowa i przyjazna. Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną, środowiskiem lokalnym wychować i wyedukować człowieka XXI wieku, dobrego patriotę i Europejczyka; człowieka aktywnego, kreatywnego i sprawnego fizycznie i psychicznie; potrafiącego odnaleźć się w otaczającym go świecie. Do takiego modelu absolwenta będziemy dążyć, doskonaląc również swój warsztat pracy jako nauczyciele.

W tym roku szkolnym kadrę nauczycielską zasilili nowi nauczyciele:
Paulina Jasińska - wychowawczyni świetlicy
Renata Styczeń - nauczycielka kształcenia zintegrowanego w kl. I
Agnieszka Strzelczyk, p. Maria Miodunka, p. Leszek Łanucha
- nauczyciele j. angielskiego
Urszula Danel - nauczycielka j. polskiego
Zbigniew Kmiecik nauczyciel religii
Filip Bel-haouone - nauczyciel plastyki
Jacek Cyganowski - nauczyciel wychowania fizycznego
Jolanta Choma nauczycielka wychowania do życia w rodzinie.

Życzę im, aby praca w naszej szkole sprawiała im radość, zadowolenie, przynosiła wiele sukcesów, aby kończąc mogli powiedzieć tak jak Thomas Edison - „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem to była przyjemność".

źródło -  Foto Zbigniew Wicherski