11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości w Chorzelowie

Gminne obchody uroczystości 90 rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Mielec rozpoczęły się mszą św. dziękczynną w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Chorzelowie. Po mszy uczestnicy udali się na cmentarz wojskowy.

 

Na czele pochodu wojskowe melodie przygrywała orkiestra dęta Stanisława Wrony z Kolbuszowej, następnie szło szesnaście pocztów sztandarowych wystawionych przez drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mielec, Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych, Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej i Chorzelowa. Za nimi maszerowały władze gminne z wójtem Władysławem Ochalikiem, przewodniczącym Rady Gminy Janem Kołodziejem, radnymi gminy, samorządami wiejskimi, kombatantami, mieszkańcami oraz młodzież szkolna. Po okolicznościowym wstępie wysłuchano montażu muzyczno-poetyckiego pt „Opowiedz nam Ojczyzno”, złożonego z wierszy i piosenek napisanych przez polskich twórców. Młodzi wykonawcy z Ośrodka Kultury w Chorzelowie poprzez program oddali hołd i cześć ty, którzy wywalczyli nam wolna Ojczyznę.


Na zakończenie uroczystości delegacje organizacji kombatanckich i społecznych, przedstawiciele gminy oraz reprezentanci sołectw, dyrektorzy szkół i młodzież szkolna złożyli wieńce w hołdzie poległym w latach 1914 - 1920. Przygrywająca wojskowe pieśni orkiestra dęta i szesnaście pocztów sztandarowych nadawało uroczystościom wyjątkowej powagi.

W obchodach 90 rocznicy odzyskania niepodległości Wola Mielecka reprezentowana była przez: poczet sztandarowy , który niosła młodzież z Zespołu Szkół z Woli Mieleckiej, a wiązanki kwiatów złożyły: delegacje rady sołeckiej, oraz dyrekcji szkoły.