Statystyka za rok 2012 Parafii pw Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej (2)

Sakrament Chrztu św. przyjęło 29 dzieci
- 17 dziewczynek
- 12 chłopców

Sakrament małżeństwa udzieliło sobie 9 par
Odeszło do wieczności 20 osób
- 7 kobiet
- 13 mężczyzn
Rozdano 53 000 Komunii św. to jest o 1 000 więcej niż w ubiegłym roku .

Gdy chodzi o sprawy materialne jak widać w minionym roku urosła w górę nasza nowa świątynia , którą wznosimy . Dzięki Bożej Opatrzności , wam i wielu ludziom dobrej woli z poza parafii pieniędzy nie zabrakło .

W minionym roku udało nam się zebrać 405 tys. zł a wydać 408 tys. zł.  Na koncie parafialnym mamy  ulokowane obecnie 39 tys. zł. na poczet przyszłych prac .

Na utrzymanie kaplicy: gaz , prąd , wodę , środki czystości , dekoracje , wypłaty dla pracowników kościelnych , wydaliśmy 41 000 złotych.

W minionym roku w budowę świątyni angażowało się ok. 70 % parafian , którzy wpłacili dniówki lub przyszli do prac pomocniczych.

Za wszystkie ofiary serc - wam drodzy parafianie , parafianie z parafii partnerskich i wam często anonimowi ofiarodawcy składamy serdeczne „Bóg zapłać” !


ZOBACZ --> zdjęcia z budowy świątyni 2012 roku
ZOBACZ --> zdjęcia z budowy świątyni 2011 roku