Dzień Papieski w naszej kaplicy

9 października 2011 r. obchodziliśmy XI Dzień Papieski pod hasłem : "Jan Paweł II - Człowiek modlitwy". Tegoroczne obchody miały szczególny charakter ze względu na uroczystość wyniesienia papieża Polaka na ołtarze. Dzień ten był dla polskiego społeczeństwa etapem dziękczynnym za łaskę życia i działania tak wybitnego rodaka. Jan Paweł II uczył nas przede wszystkim modlitwy, pokory, szacunku do drugiego człowieka. Uczył nas również przebaczać. Często wskazywał nam drogę do zbawienia.


Podczas Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze dla zdolnej młodzieży polskiej pod przewodnictwem Fundacji "Dzieła Nowego Tysiąclecia".

Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie,
czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi,
który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem
i który pomaga przetrwać każdą trudność.                                            
~ Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Bóg przemawia cicho, ale daje nam różne (widoczne) znaki.   
~ Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)


Tego roku w naszej parafii święto to obchodziliśmy uroczyście 16 października. Zostało ono przygotowane przez młodzież z Grupy Apostolskiej w formie krótkiego przestawienia słowno-muzycznego. Nie było to jednak typowe przedstawienie o życiu i pontyfikacie papieża Polaka. Dzień ten poświęciliśmy obecnemu papieżowi - Benedyktowi XVI.Nasze spotkanie rozpoczęło się równo o godzinie 19.00 oficjalnym przywitaniem, przez ks. Pawła Herudzińskiego, wszystkich licznie zgromadzonych wiernych. Następnie przedstawiliśmy nagranie z dnia 2 kwietnia 2005 roku, w którym ogłoszona zostaje śmierć papieża Jana Pawła II . Pokazany został również fragment z wyboru nowego papieża - Josepha Ratzingera, który przybrał imię Benedykta XVI. Wspomnieliśmy o jego życiorysie i drodze do kapłaństwa. Została również przygotowana i pokazana prezentacja z wieloma zdjęciami z różnych okresów jego życia. Wszyscy razem zebrani w kaplicy, pięknie, głośno i z wielkim entuzjazmem, śpiewaliśmy piosenki religijne.

Na koniec wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, po czym ks. Paweł podziękował wszystkim przybyłym i udzielił każdemu błogosławieństwa. Przy wyjściu z kaplicy, każdy dostawał symboliczny i pamiątkowy obrazek z wizerunkiem papieża Benedykta XVI oraz jeden z jego sentencji, cytatów.

 


Mamy nadzieję, że za rok również spotkamy się razem, może nawet w  jeszcze bardziej licznym gronie, aby razem przeżywać i świętować ten dzień.

Kinga Cymbor, Katarzyna Żelasko