Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2010-2011

Po Świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, zwaną popularnie „kolędą”.
Odwiedziny kapłana mają charakter typowo religijny.

Jest to okazja do rozmowy na temat życia religijnego, spraw duszpasterskich, czy też podzielenia się z duszpasterzem troskami i radościami codzienności. Kapłan przychodzi, aby modlić się z rodziną i udzielić błogosławieństwa. Spotkanie to powinno zgromadzić możliwie całą rodzinę. Na wizytę duszpasterską należy przygotować stół przykryty obrusem, krzyż, świece, kropidło i wodę święconą. W czasie pobytu księdza niech będą wyłączone: telewizor, radio, komputer.
Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy.

Porządek wizyty duszpasterskiej

Poniedziałek 27 XII 2010 od godz. 8:30
1. Od Trzciany prawa strona drogi do spotkania
2. Od drogi tarnowskiej lewa strona drogi na Trzcianę

Wtorek 28 XII od godz. 8:30
1. Od Trzciany lewa strona drogi do spotkania
2. Od Ścieżek prawa strona drogi na Trzcianę

Środa 29 XII od godz. 8:30
1. Od Rzędzianowic prawa strona od nr.1 do 57
2. Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 12 do nr 68

Czwartek 30 XII 2010 od godz. 8:30
1. Od Rzędzianowic prawa strona od nr.59 do 144
2. Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 70 do nr 136

--------------- 2011 --------------------------------------------

Poniedziałek 3 I 2011 od godz. 14:30
1. Płyty od drogi na Podleszany lewa strona
2. Płyty od drogi tarnowskiej prawa strona

Czwartek 6 I 2011 od godz. 14:00
1. Od mostu w kierunku Rzędzianowic do nr 140

Sobota 8 I 2011 od godz. 8:30
1. Od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nr 214

Niedziela 9 I 2011 od godz. 14:00
1. Od Podleszan domy po prawej stronie drogi

Poniedziałek 10 I 2011 od godz. 14:30
1. Piątkowiec – domy po lewej stronie od lasu w kierunku Woli Mieleckiej
2. Piątkowiec – domy po prawej stronie od lasu w kierunku Woli Mieleckiej

Czwartek 13 I 2011 od godz. 15:00
1. Od Piątkowca domy po prawej stronie drogi tarnowskiej
2. Od Podleszan domy po lewej stronie drogi

Sobota 15 I 2010 od godz. 8:30
1. Od mostu prawa strona drogi tarnowskiej do spotkania
2. Wola Mielecka od Piątkowca lewa strona drogi tarnowskiej

Niedziela 16 I 2011 od godz.14:00
1. Domy naprzeciw Kaplicy i Ścieżki - od Ścieżek

Drodzy parafianie !
Gdyby zaistniały nie do przewidzenia przeszkody i zdarzenia losowe porządek kolędy może ulec zmianie .
Dobrowolne zaś ofiary składane przy okazji kolędy przeznaczone będą tak jak w poprzednich latach na budowę świątyni .

 

ks.Zbigniew Smołkowicz