Skład Rady Duszpasterskiej 2007- 2012 Bazyliki Mniejszej w Mielcu

Członkowie wyboru wg otrzymanej ilości głosów:Stary Mielec

1. Cisowska Renata             
2. Konieczny Stanisław
3. Ortyl Marian
4. Michońska Irena
5. Czyrny Czesław
6. Pogoda Mirosław
7. Pietras Halina
8. Roźniecki Krzysztof

Piatkowiec i Wola Mielecka

9. Cisło Józef
10. Dyduła Zbigniew
11. Dengler Franciszek
12. Miodunka Franciszek

Osiedle Wojsław

13. Jędrusiak Kazimierz
14. Wesołowska Marta
15. Węgrzyn Edward
16. Wiech Ryszard

Członkowie z nominacji:

17. Dudzik Janina -    reprezentująca Akcje Katolicką
18. Gąska  Teresa  -   reprezentująca Stowarzyszenie Rodzin katolickich,i Bibliotekę Parafialną.
19. Mirosława Kozik - reprezentująca Poradnię Rodzinną.
20. Kisiel Józefa -      reprezentująca Parafialny Zespól Caritas,
21. Krawiec Leszek-  reprezentujący Służbę Liturgiczną Ojców oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
22. Sudoł  Maria    -     prowadząca Parafialną Świetlicę dla Dzieci,
23. Przybył Elwira  -    reprezentująca Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
24. Jachyra Wojciech - opiekujący się Cmentarzem Parafialnym
25. Małek Zdzisława - opiekująca się kościołem św. Marka nad Wisłoka
26. Władysława Bąk - opiekująca się kaplicą w Woli Mieleckiej

Członkowie z urzędu:

27. Ks. Stanisław Jurek -  proboszcz
28. Ks. Mariusz Żaba -   przedstawiciel wspólnot kapłanów
29. Siostra Liliana      -   przełożona Sióstr Józefitek
30. Myjak Zdzisław   -   z racji pełnienia w naszej bazylice funkcji kościelnego.

Skład Rady Ekonomicznej


1. Werner Kazimierz
2. Misina Marian
3. Sadłoń Andrzej