Konkurs poświęcony Janowi Pawłowi II z okazji 100. rocznicy urodzin

„Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś…?” – konkurs z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły poseł Fryderyk Kapinos zorganizował konkurs „Rok św. Jana Pawła II”, w którym może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych.

Celem konkursu jest przypomnienie postaci niezwykłego człowieka i Jego przesłania kierowanego do młodych, a także pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Podkarpacia, Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej, ale ma charakter powszechny i udział w nim może wziąć każdy Polak. Podzielony jest na pięć kategorii wiekowych: I grupa – dzieci przedszkolne, II grupa – uczniowie klas I-IV, III grupa – uczniowie klas V- VIII, IV grupa – młodzież szkół średnich, V grupa – dorośli (bez ograniczeń wiekowych).

Każdy uczestnik może wybrać dwie z czterech możliwych form konkursu:  plastyczna, literacka, multimedialna oraz test wiedzy o św. Janie Pawle II (dla osób od III kategorii wiekowej).

Prace należy przesyłać:
Biuro Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa
ul. Obrońców Pokoju 6
39-300 Mielec
Z dopiskiem: Rok św. Jana Pawła II - konkurs


To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach
Jan Paweł II  
ŚDM, Toronto, 2002

ROK ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II   - 100. ROCZNICA URODZIN "CO POWIEDZIEĆ CHCIAŁEŚ, KIEDY W OKNIE STAŁEŚ..."
 KONKURS O ŚW. JANIE PAWLE II - WIELKIM pod patronatem:
Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza
Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka  Jędraszewskiego
Księdza Biskupa Diecezji Tarnowskiej  Andrzeja Jeża
Księdza Zbigniewa Krasa Kapelana Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek
Europosła Tomasza Poręby
Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart
Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla
Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch

ORGANIZATOR KONKURSU
Poseł na Sejm RP - Pan Fryderyk Kapinos we współpracy z:
Parafią Opatrzności Bożej w Woli Mieleckiej,
Parafią św. Wojciecha w Trześni,  Parafią św. Mateusza w Mielcu,
Parafią MBNP w Mielcu, Parafią Ducha Świętego w Mielcu,
Parafią Trójcy Świętej w Mielcu, Parafią Św. Marka w Rzochowie
Parafią p.w. Wszystkich Świętych w Chorzelowie,
Amwebsites Melchior Macura - wsparcie techniczne

CELE KONKURSU:
• uczczenie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły,
• przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju
• przypomnienie przesłania kierowanego do młodych,
• pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II,
• wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie
• wzbudzenie  aktywności  młodych, poznanie się i budowanie dobrych relacji opartych na szacunku i miłości bliźniego
• promocja talentów, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
• zaktywizowanie pokolenia JPII, seniorów
UCZESTNICY
Konkurs skierowany przede wszystkim do mieszkańców Podkarpacia, Małopolski  i  Ziemi Świętokrzyskiej,  ale ma charakter powszechny, udział  może wziąć każdy Polak
Grupy/ kategorie  wiekowe:
I-dzieci przedszkolne,
 II- uczniowie klas I- IV,  
III - grupa: uczniowie klas V- VIII,
 IV grupa: młodzież szkół średnich,  
V grupa: dorośli (bez ograniczeń wiekowych)
REJESTRACJA
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić elektroniczną kartę rejestracyjną dostępną pod adresem: http://rokswjanapawla.pl/rejestracja  i przesłać skan lub zdjęcie (w wys. rozdzielczości) zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację prac  i udostępnianie wizerunku (tylko w celach konkursowych) oraz zgodę na udział w konkursie (w przypadku osób niepełnoletnich)
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku braku rejestracji nadesłanie pracy jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Uczestnik w trakcie rejestracji zaznacza formy, w których przygotuje prace. Maksymalnie jeden uczestnik może wziąć udział w dwóch różnych, wybranych przez siebie formach (np. wiersz i filmik lub np.: prezentacja i list) z uwzględnieniem  kategorii/ grupy   wiekowej.
Wszystkich zainteresowanych testem wiedzy online- również prosimy o umieszczenie tej informacji w formularzu rejestracji (będzie przydatna w celach logistycznych).

Rejestracja uczestników od  25 maja 2020 pod w/w adresem.
FORMY KONKURSU
plastyczna (wszystkie  grupy wiekowe)
literacka (wszystkie grupy wiekowe)- list, wiersz, moje wspomnienie o św. Janie Pawle II
multimedialna - (wszystkie grupy  wiekowe)- film,  piosenka dla Ojca św., prezentacja
Test wiedzy o św. Janie Pawle II – online (od III grupy wiekowej)

FORMA PLASTYCZNA
(regulamin)
Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga.
Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą.

Święty Jan Paweł II
Temat do wyboru:
1„Święty Jan Paweł II oczami  dziecka”
2. „ Zainteresowania Karola Wojtyły”
3. „Papież Polak w swojej Ojczyźnie”
4. Inny – wybrany przez siebie temat
Technika:
Autor  wykonuje jedną pracę na jeden z wybranych tematów dowolną techniką: malarstwo, rysunek, collage, grafika, plakat i inne.
( prace bez dodatku materiałów sypkich takich jak kasza, ryż lub plastelina).
Dopuszcza się prace przestrzenne, ale po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym; dostarczenie takiej pracy pozostaje w gestii autora pracy.
 
Format:  A4 i nie większy niż A3,  
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy,
zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek,  klasę nazwę i adres (e-mail), szkoły, lub prywatny,   (imię i nazwisko opiekuna.)

Przesyłanie prac wraz z Metryczką i klauzulą RODO na adres:  
Biuro Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa
ul. Obrońców Pokoju 6
39-300 Mielec
z dopiskiem; ROK ŚW. JANA PAWŁA II - KONKURS
Metryczka i klauzura RODO do wydrukowania ze strony konkursowej

FORMA LITERACKA
(regulamin)
Praca literacka podejmuje dowolną tematykę z życia, nauczania św. Jana Pawła II lub też własne refleksje, przeżycia, wspomnienia, doświadczenia związane z Ojcem Świętym.  Przykładowo, może:
• odzwierciedlać miłość  i troskę  Jana Pawła II o Ojczyznę i  Rodzinę
• zawierać przesłanie dla Polaków z  pielgrzymek do Ojczyzny
• wskazywać, przypominać  do czego Ojciec św. zachęcał młodych
• jakie zadania stawiał i dalej stawia przed Polakami
• inne...  np. związane z odchodzeniem do Ojca...

 Wymagania Techniczne: 
- wypowiedź nie może przekraczać 2 stron,
- może być pisana odręcznie, WAŻNE, aby była czytelna; bądź komputerowo
  Prace nieczytelne nie będą oceniane

- Musi zawierać opis autora: Imię i nazwisko, wiek, telefon do kontaktu, adres e-mail(jeśli autor posiada);
W przypadku uczniów:  nazwę i adres szkoły, klasę ,  imię i nazwisko   opiekuna

MOJE WSPOMNIENIE O ŚW. JANIE PAWLE II
Forma w sposób szczególny - ale nie tylko- skierowana jest do dorosłych, Pokolenia JPII, seniorów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami, przeżyciami, może spotkaniem z Ojcem św., z pielgrzymek lub tym  jak osoba papieża, Jego nauczanie, a może twórczość literacka wpłynęła na życie, wiarę, zaangażowanie na rzecz tworzenia dobra wspólnego, a może pomogła w przebaczeniu i miłości bliźniego ....
Może to być również nawiązanie do największej katechezy:
od Niedzieli Palmowej do Wigilii Miłosierdzia Bożego, w której Ojciec Święty nie wypowiedział do świata, ani jednego słowa.
To była katecheza życia i odchodzenia do Domu Ojca.

WIERSZ  - twórczość własna!!!
Tematyka i forma wiersza dowolna. Może mieć formę modlitwy

LIST
List może być skierowany do św. Jana Pawła II i może zawierać refleksję i podziękowanie Ojcu św. lub do przyjaciela, znajomego, w którym zachęcisz go do naśladowania w życiu św. Jana Pawła II. Nie może to być przepisany życiorys.

W przypadku wysyłania pracy listem,  należy opatrzyć ją metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek,  klasę nazwę i adres (e-mail), szkoły, lub prywatny
W przypadku dorosłych adres prywatny e-mail (jeśli osoba posiada) numer telefonu do kontaktu

Pracę wysyłamy na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub listownie na adres:  Biuro Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa
39-300 Mielec
Ul. Obrońców Pokoju 6
 Z dopiskiem: Rok św. Jana Pawła II- Konkurs   

FORMA MULTIMEDIALNA
(regulamin)
W obecnym czasie to najbardziej bezpieczna forma uczestnictwa w tym konkursie. To co w naszym sercu i umyśle odkryjmy przed światem, aby razem uczcić Wielkiego Polaka, Naukowca, Artystę, Wspaniałego Człowieka, Świadka Wiary i Świętego Kościoła Katolickiego, Autorytet Moralny Młodzieży.
W labiryncie dróg przed którymi staje człowiek, można się zagubić.
Aby tak się nie stało cenne rady, wskazówki- swego rodzaju drogowskazy zostawił  św. Jan Paweł II w homiliach, listach, encyklikach. W Jego nauczaniu, każdy znajdzie coś dla siebie:
Rodzic - jak wychowywać dzieci,
Młodzież- jak pięknie wzrastać i szukać swego powołania,
Rządzący - jak kierować krajem, światem;
Kapłan- jak być dobrym pasterzem
Każdy człowiek - jak się modlić i jak ważna jest modlitwa w życiu, jak być człowiekiem miłosierdzia i miłosierdzia dostąpić....
Szczególnie ważne są te, które kierował do nas-Polaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny
Poszukaj tych rad i pouczeń. Spróbuj nawiązać do nich w formach multimedialnych. Pomocą może być książka:
 " Święty Jan Paweł II. 100 wskazań dla Polaków na 100-lecie urodzin" wydawnictwa Rafael, w opracowaniu Małgorzaty Pabis

Wykorzystaj dostępne technologie i narzędzia
Święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który organizował konferencje prasowe z dziennikarzami i wykorzystywał media do głoszenia światu  prawdziwych wartości i Dobrej Nowiny.

FILM - "Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś...?"
Okno  Watykańskie z Niedzieli Palmowej i okno na ul. Franciszkańskiej w Krakowie- to dla Ojca św. miejsca głoszenia Dobrej Nowiny i nocnych rozmów z młodymi, których szczególnie umiłował. Dziś - już w oknie w Domu Ojca, ale wciąż w naszych sercach, umysłach i w życiu...?
Nagraj telefonem, smartfonem, lub w dowolnej dla Ciebie formie krótki film 1-3min (max. do5 min)  na temat:
(do wyboru, możesz nawiązać do kilku spośród wybranych poniżej,  nie możesz przekroczyć czasu)
- Co  Św. Jan Paweł II chciał powiedzieć światu? / Niedziela Palmowa w oknie watykańskim, ostatnia w życiu Świętego Papieża/
- Co dziś powiedziałby nam Polakom, co powiedziałby młodym -  gdyby stanął w oknie Pałacu Biskupiego przy ul Franciszkańskiej w Krakowie ?
- Co Ty chciałbyś usłyszeć od Ojca Św.?
- O co Ty chciałbyś Go zapytać, o czym chciałbyś Mu powiedzieć?
- W jakiej intencji chciałbyś, żeby się pomodlił?
- Inne... wybrane przez Ciebie, ważne dla Ciebie...
Nagrany filmik należy zamieścić w Panelu Uczestnika Konkursu https://rokswjanapawla.pl/film
 - w przypadku zamieszczenia filmu na platformie YouTube, link należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIOSENKA - " OJCU ŚWIĘTEMU ŚPIEWAJMY...."
zaśpiewaj piosenkę dla św. Jana Pawła II nagraj telefonem
W przypadku większej ilości zwrotek ogranicz do 3-4.
Możesz to uczynić z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, zespołem...
Nagraną piosenkę (klip) należy zamieścić w Panelu Uczestnika Konkursu https://rokswjanapawla.pl/piosenka
 - w przypadku zamieszczenia klipu na platformie YouTube, link należy przesłać na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Prezentacja powinna zawierać:
- Twoje zdjęcia:  z miejsc drogich św. Janowi Pawłowi II;  zdjęcia miejsc,
  przedmiotów (pomników lub innych)  upamiętnienia w Twojej Parafii, środowisku, innym miejscu; ...
 - wspomnienie, wywiad z osobą, która żyła w czasie pontyfikatu Ojca św. i chce podzielić się swoimi przemyśleniami;
- treści nauczania, przekaz do młodych, do narodu Polskiego, do kobiet, do świata...
Proszę nie przesyłać prezentacji, które "krążą" w Internecie, lub tworzyć kolejnych ze zdjęć  zamieszczanych na stronach internetowych.
Maksymalnie w prezentacji mogą znaleźć się trzy takie zdjęcia, pod warunkiem, że nie są one głównym elementem prezentacji, z zachowaniem praw autorskich i podaniem strony źródłowej.
Wymagania techniczne:
Prezentacja w formacie .pptx (Power Point) lub .odp (Open Office), .avi
Maksymalnie 20 slajdów.
Wykonaną prezentację należy zamieścić w Panelu Uczestnika Konkursu  https://rokswjanapawla.pl/prezentacja

TEST WIEDZY ONLINE
1. Tematyką konkursu jest życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.
2. Zakres materiału:
a) okres wadowicki – dzieciństwo:
• data i miejsce urodzenia,
• rodzina,
• parafia i służba,
• szkoła i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą;
b) okres krakowski – studia i kapłaństwo:
• studia (kierunek), związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
• czas okupacji – praca, śmierć ojca,
• seminarium i święcenia kapłańskie,
• praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
• nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska;
c) okres watykański – pontyfikat:
• wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską,
• inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
• pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
• pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
• zamach – data, sprawca,
• zamiłowania i zwyczaje papieskie,
• rezydencje papieskie
• najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
• kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
• testament i ostatnie chwile Jana Pawła II;
d) Papież maryjny:
• herb i zawołanie papieskie,
• najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
• zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej;
e) Orędownik Bożego Miłosierdzia:
• Ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
• kult Bożego Miłosierdzia;
f) beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:
• data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa – cud.
 
Test wiedzy o św. Janie Pawle II - online  będzie rozwiązywany w  jednym czasie przez wszystkich uczestników - planowany termin-  wrzesień 2020;
 
Szczegóły podane zostaną  w późniejszym terminie na stronie konkursu na Facebook'u  - facebook.com/rokswjanapawla
Zwycięzcami konkursu zostaną osoby z największą ilością punktów.
W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc zdecyduje najkrótszy czas rozwiązania testu.
Logowanie, rejestrowanie.....    - szczegóły później na w/w stronie

INFORMACJE DODATKOWE:
Wszystkie prace nadesłane w formie papierowej lub elektronicznej zamieszone filmy ,prezentacje, piosenki zostaną sprawdzone i ocenione przez profesjonalne JURY powołane przez Organizatora.
Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu, dla laureatów atrakcyjne i cenne nagrody  typu:
tablet, smartfon, dysk zewnętrzny, albumy i inne
W razie ustania pandemii - nagroda specjalna - MOŻLIWY  wyjazd do miejsc związanych z życiem św. Jana Pawła II i innych;
spływ kajakowy...
INAUGURACJA KONKURSU: 18 MAJA 2020  w Parafii św. Wojciecha w Trześni
Termin nadsyłania prac: 1 czerwca  - 30 września 2020
FINAŁ KONKURSU - 16 PAŹDZIERNIKA 2020 w Domu św. Jana Pawła II przy Parafii św. Mateusza w Mielcu

W przypadku wątpliwości i pytań - kontakt:
Celina Szymańska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 505-307-843
Joanna Duszkiewicz;  Kamil Kagan  : 17/788 48 20
W sprawach technicznych  - przesyłanie prac w formie elektronicznej:
Melchior Macura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 660-454-085

Regulamin >>> http://rokswjanapawla.pl/regulamin.pdf <<<
Strona konkursowa >>> https://www.facebook.com/rokswjanapawla <<<
Prace należy przesyłać do 30 września 2020 roku.