Komu jest potrzebna rejestracja grobów na cmentarzu parafialnym?

Informacja o rejestracji grobów znajdujących się na cmentarzu parafii pw. Św. Mateusza w Mielcu już od dawna ukazuje się w niedzielnych ogłoszeniach i na stronie internetowej parafii. W jaki sposób możemy to zrobić i na czym dokładnie polega cały proces?

Rejestracja grobów cmentarza parafii św. Mateusza prowadzona jest już od 2008 roku. Pomysłodawcami i inicjatorami tego przedsięwzięcia byli członkowie rady duszpasterskiej. Rejestracja jest procesem wpływającym na jakość zagospodarowania cmentarza, który jest obiektem zabytkowym, wymagającym stałej opieki konserwatora. - Cmentarz jest obiektem zamkniętym. Nie powstają już na nim żadne grobowce, nie możemy powiększać ani poszerzać tego terenu. Warto byłoby zatem zadbać o jego stan techniczny i estetykę - mówi ks. Janusz Kłęczek, proboszcz parafii św. Mateusza w Mielcu.

Tereny nekropolii wymagają wielu prac. Podstawową sprawą jest naprawa muru okalającego cmentarz od strony północnej. Istnieje również potrzeba zadbania o resztę otaczającego groby drzewostanu. - W tamtym roku osiem drzew zostało wypielęgnowanych przez specjalistyczną firmę zajmującą się przycinaniem roślin i porządkowaniem terenów. Kosztowało to 8 tys. złotych i parafia każdy taki wydatek musi pokryć. Starostwo co roku pomaga w tym względzie przeznaczając znaczne dotacje w granicach 15 tys. na renowacje, jednak trzeba dołożyć drugą połowę, żeby tę dotację można było w pełni wykorzystać. Potrzebne są również środki na rachunki za wodę i wywóz śmieci, które również przychodzą na konto parafii. Dzięki pomocy MPGK i Urzędu Miasta jest to kwota zmniejszona, ale mimo wszystko jest ona znacząca przy tak niedużej parafii - dodaje proboszcz.

Jak dokonać rejestracji grobu swoich bliskich?

Aby zarejestrować grób swoich bliskich należy udać się do biblioteki parafialnej mieszczącej się naprzeciwko wejścia do kancelarii. W poniedziałki i piątki w godzinach 17-18 oraz w środy od 9-10 dyżurują tam członkowie rady duszpasterskiej. - Według spisu który posiadamy zarejestrowana jest około połowa grobów. Ludzie, którzy przychodzą zarejestrować groby proszeni są o złożenie ofiary na 5 lat. Jest to kwota wynosząca 100 zł od grobowca i 50 zł od nagrobka. Groby małych dzieci zwolnione są od takich opłat. Ofiary te przeznaczane są na bieżące remonty i pielęgnację cmentarza - dodaje ks. Janusz Kłęczek.

W jakim celu rejestruje się groby i na czym to polega?

-  W ramach relacji rodzinnych dochodziło czasami do sporych nieporozumień. Kiedyś zaistniała jedna nieprzyjemna sytuacja, w której czwórka rodzeństwa chciała wyremontować grób swoich rodziców na co nie zgadzał się jeden z członków rodziny. Doszło do sprzeczek i wymagano od parafii zabrania głosu w tej sprawie. Tymczasem parafia nie może być stroną w rodzinnych sporach. Bywa, że pojawiają się problemy co do tego, kto jest właścicielem grobu. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że rodzeństwo budowało a brat niszczył. Konflikt narastał do tego stopnia, że musiała interweniować firma ochroniarska - opowiada proboszcz.

 

Rejestracja polega na założeniu karty grobu z imieniem i nazwiskiem osoby w nim spoczywającej. Kartoteka zawiera również informacje kto jest opiekunem prawnym tego miejsca, wraz z  jego numerem telefonu, oraz adresem zamieszkania. W sprawach spornych istnieje możliwość skomunikowania się z właścicielem. – Przyjmujemy, że osoba, która do nas przychodzi czuje się odpowiedzialna za ten grobowiec i zaopiekuje się nim. Wszystkie przekazywane parafii dane osobowe są oczywiście należycie chronione. Nie ujawniamy ich w żaden sposób, ponieważ są przechowywane wyłącznie dla celów rejestracji - komentuje ks. Kłęczek.


Czy możliwy jest również internetowy spis grobów?
- Jest to możliwe, ale wprowadzenie takiego spisu kosztuje ok. 20 tys. złotych. Koszt ten obejmuje zrobienie zdjęć satelitarnych, podzielenie terenu i jego rejestrację, lecz w tym momencie parafii nie stać na tak duży wydatek w celu cyfrowej inwentaryzacji parafialnego cmentarza - dodaje nasz rozmówca.

źródło: Hej Mielec