Poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła i plebani w Woli Mieleckiej

…’’ Szczęśliwe oczy , które widzą to co wy widzicie …” Tym tekstem zaczerpniętym z ewangelii św. Łukasza  a przypadającym w liturgii 1 X 2005 roku pragnąłem wyrazić radość i wyjątkowość wydarzenia , którego byliśmy świadkami. Ten dzień jak to podkreślił dostojny gość Jego Ekscelencja ks. Biskup Wiktor Skworc przejdzie do historii diecezji tarnowskiej i miejscowości Wola Mielecka.


Poświęcone przez księdza biskupa pole i krzyż upamiętniający to wydarzenie stanie się miejscem budowania nowej świątyni i plebani. W uroczystości poświęcenia mimo nie najlepszej pogody wzięło udział ponad tysiąc mieszkańców Woli Mieleckiej i Piątkowca oraz wielu zaproszonych gości. Mszę św. , której przewodniczył ks. Biskup ordynariusz , koncelebrowało dwudziestu kapłanów. Można powiedzieć ,że w tym właśnie momencie zakończył się etap przygotowania a rozpoczęła się właściwa budowa świątyni tej materialnej i tej w naszych sercach.
Transport i montaż drewnianego krzyża - 30.09.2005 roku


„ Szczęśliwe oczy , które widzą to co wy widzicie…
Ekscelencjo !  Księże biskupie Ordynariuszu ! Prawie rok temu zadecydowaliśmy za Twoją aprobatą , że to oto miejsce ostatecznie wydaje się optymalnym pod budowę kościoła i plebani w Woli Mieleckiej . Po sfinalizowaniu i przeprowadzeniu wszelkich formalności dzisiejszą uroczystością poświęcenia krzyża i placu kończymy pierwszy etap przygotowania do budowy.

Księże Biskupie za Twoją obecność z nami pomimo rozlicznych zajęć, za Twoje wsparcie , za Twoje słowa skierowane dzisiaj do nas serdecznie dziękujemy!!! Początki każdego dzieła są trudne, dlatego ważna jest obecność ludzi , którzy swoim doświadczeniem , pomocnym słowem wspierają podjęte dzieła. Chciałbym w tym miejscu z serca podziękować Ks. Prałatowi Stanisławowi Jurkowi proboszczowi naszej parafii za jego wielkie zaangażowanie i wspólną troskę o to nowe przedsięwzięcie , które Bóg przed nami postawił. Dziękuję wszystkim kapłanom z dekanatów mieleckich z księżmi dziekanami na czele. Dziękuję księżom proboszczom parafi, w których pracowałem. To podziękowanie kieruję na ręce Ks. Prałata Józefa Dobosza z Dębicy , który podobną drogę jak my ma już za sobą!

Dziękuję księżom , z którymi łączy mnie wieloletnia przyjaźń , za ich konkretną pomoc także materialną Bóg zapłać! Dziękuję siostrom zakonnym za ich cichą pracę w naszej wspólnocie i za ich modlitwy w naszej intencji.     „Szczęśliwe oczy , które widzą to co wy widzicie”  Cieszy mnie dzisiaj obecność licznej rzeszy przyjaciół i znajomych z poprzednich parafii , którzy wraz moimi rodzicami i bratem modlą się o błogosławieństwo Boże w rozpoczętym dziele.  Bóg zapłać moi drodzy za wasze wsparcie w tym wymiarze duchowym a także materialnym!!! W tym jakże ważnym dniu dla naszej wspólnoty są z nami przedstawiciele władz samorządowych , nowi parlamentarzyści , którzy wywodzą się z naszej wspólnoty parafialnej-pani poseł i pan senator , architekci i geodeci pracujący nad projektem kościoła oraz liczni zaproszeni przez nas goście z całej parafii...

Drodzy państwo dziękujemy że jesteście z nami !Wierzę mocno , że będzie owocna nasza wspólna praca na rzecz dobra ludzi dla ,których jesteśmy posłani! Zwracam się wreszcie do was drodzy mieszkańcy Woli Mieleckiej i części Piątkowca ----Dziękuję wam za jakże liczny udział w dzisiejszej uroczystości ! Dziękuję za wasze coraz większe zaangażowanie w to dzieło ,które Bóg przez Księdza Biskupa nam zlecił. Dziękuję wszystkim , którzy swoją pracą przygotowali dzisiejszą uroczystość! Bóg zapłać wam za ten hojny i wdowi grosz składany przez rok ,także dzisiaj , przeznaczony na zakup ziemi pod kościół i plebanię! Moi drodzy ! Mimo trudu , który nas czeka radością napawają nas słowa z dzisiejszej Ewangelii „ Cieszcie się , albowiem imiona wasze zapisane są - będą w niebie „

Ekscelencjo Księże Biskupie ! Ponieważ jesteśmy u początku drogi prosimy Cię teraz o Błogosławieństwo! Błogosław nam aby nasze lampy zapału , lampy wiary w Boga i Jego Miłosierdzie , lampy nadziei w pomoc Bożą , lampy miłości braterstwa i zgody , w tym wielkim dziele nie zagasły!!!!

 


- Kazanie ks. Smołkowicza 01.10.2005 roku