Parametry kościoła i plebani w Woli Mieleckiej

W dniu poświecenia placu pod budowę kościoła i plebani w Woli Mieleckiej, przedstawiliśmy księdzu biskupowi ordynariuszowi wstępny i bardzo prowizoryczny projekt kościoła i plebani, w celu skonsultowania pomysłu projektantów z zaleceniami księdza biskupa. W ciągu prawie trzech miesięcy wizja ta nabierała nowych kształtów.


Kochani parafianie.

Dwie nowe wersje po zaakceptowaniu przez komisję ds. sztuki kościelnej przy Kurii diecezjalnej , zostały w tym tygodniu przedstawione księdzu biskupowi do ostatecznej akceptacji. Z dużym napięciem czekamy na odpowiedź.

W zamyśle projektantów i moich przemyśleniach konsultowanych z wieloma parafianami.

Ma być to kościół zbudowany na planie krzyża, z wolno stojącą obok wieżą. 

Zakładana wielkość kościoła w Woli Mieleckiej to:
Wysokość wieży 41 m.
Całkowita długość 43 m
Szerokość nawy głównej 18 m.
Szerokość w ramionach krzyża prawie 28 m.
Powierzchnia użytkowa ok.720 m kw., w tym nawa główna ok. 500m kw.
[dla porównania kościół parafialny ma powierzchnię ok. 500 m kw.]

Ponieważ jak już wiemy wraz z budową świątyni tworzy się także nowa wspólnota parafialna, dlatego ważne jest już teraz tworzenie ośrodka duszpasterskiego. Na czas budowy, mamy nadzieje ,że nim będzie część katechetyczna przy plebani.

Plebania bowiem będzie składać się z dwóch części:
– katechetycznej wraz z salą spotkań , która w czasie budowy będzie kaplicą, a po wybudowaniu kościoła salą dla spotkań różnych grup parafialnych.
- mieszkalnej , przewidywanej dla trzech księży. [ ta część plebani budowana będzie w późniejszym czasie] Obecnie wystąpiliśmy już do Urzędu gminy Mielec o wydanie decyzji dotyczącej zabudowy przestrzennej, oraz jesteśmy w trakcie uzyskania podłączeń prądu, gazu, wody.

Moi drodzy , na przełomie tego kończącego się i zbliżającego się nowego roku, pragnę Wam z serca podziękować za wszelkie dobro i zaangażowanie się w to dzieło, które ciągle przed nami. Za wasze dary serc , za wasze modlitwy , dobre słowa ,  za wasze ofiary materialne składane w I niedziele miesiąca i te indywidualne niech wynagrodzi Boża Dziecina obfitością Swoich Łask.

PS. Projekt po zatwierdzeniu przez ks. biskupa zostanie udostępniony do wglądu.

ks. Zbigniew Smołkowicz