Wola Mielecka 2018 roku, info, foto, wideo

Rondo na Woli Mieleckiej

Pojawiła się ostatnio na lokalnych portalach internetowych dyskusja dotycząca możliwości jak i zasadności budowania ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Czermin – Przecław z drogą wojewódzką Mielec – Tarnów w Woli Mieleckiej.

Spotkanie marszałka i samorządowców ws. nowego mostu na Wisłoce w Mielcu

W Urzędzie Marszałkowskim doszło do spotkania marszałka Władysława Ortyla, członka zarządu Bogdana Romaniuka oraz urzędników z Departamentu Dróg i Transportu Publicznego z samorządowcami z powiatu mieleckiego. Dyskutowano o koncepcjach lokalizacji nowej przeprawy przez Wisłokę wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej.

750 metrów chodnika do remontu oraz bezpieczeństwo pieszych

Są środki na poprawę 750 metrów chodnika?

Zostały zapewnione środki w budżecie Województwa Podkarpackiego na remont 750 metrów chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 983 w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach. Taką informacje przedstawił marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.

Czy będą separatory oddzielające ruch pieszych od ruchu samochodowego?

Pismo do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
W związku z wykonywanymi pracami modernizacyjnymi przy drodze wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Mielec (zjazd z mostu na Wisłoce w stronę miejscowości Wola Mielecka) oraz przy drodze wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzka 984) zwracam się z prośbą o zamontowanie na poszerzonych odcinkach jezdni separatorów ruchu oddzielającego ruch samochodowy od ruchu pieszych i rowerzystów korzystających z poszerzonych odcinków drogi.

Konsultacje nowego mostu na Wisłoce w Rzochowie

17 września 2014 r. odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec wraz z budową mostu na rzece Wisłoce, zaproponowano lokalizację mostu w Osiedlu Rzochów, w którym wziął udział marszałek województwa podkarpackiego - Władysław Ortyl

Zebranie wiejskie,fundusz sołecki 2015

W dniu 14 września 2014 roku (niedziela)  godz. 17:00 w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej, odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie podział  środków funduszu sołeckiego 2015 roku.
Porządek zebrania:
1. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2015 rok.
2. Sprawy bieżące wsi.

XVIII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego

Po ubiegłorocznej przerwie w Radomyślu Wielkim powrócono do tradycji Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego. 7 września 2014 roku wzięło w nim udział 52 grupy wieńcowe z całego Podkarpacia. Gminę Wiejską Mielec reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Mieleckiej.

Dyskusja nad zabezpieczeniami przed powodzią w Gminie Mielec

Najważniejsze plany związane z infrastrukturą przeciwpowodziową, przegląd dotychczasowych inwestycji to główne tematy spotkania marszałka Władysława Ortyla oraz wicemarszałka Lucjana Kuźniara z samorządowcami. - W piątek w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego – przekazuje Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Koncepcja drugiego mostu na Wisłoce ale na północy w Rzochowie

Znamy założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy drogi wojewódzkiej Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec w części, w jakiej droga ta ma stanowić obwodnicę Mielca. Okazuje się, że Urząd Marszałkowski zlecił przygotowanie własnego wariantu poprowadzenia drogi obwodowej wraz z budową nowego mostu. Wybranego półtora roku temu, po dwuletnich dyskusjach przez starostwo podwariantu Ib Urząd Marszałkowski praktycznie nie bierze pod uwagę. „3,5 roku dyskusji, sporów, kompromisów i kosztów pójdzie na marne”.

https://www.facebook.com/wolamielecka/