Aktualności z parafii Wola Mielecka w roku

Zaproszenie na XVI Dzień Papieski

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie artystycznym przygotowanym z okazji XVI Dnia Papieskiego "Bądźcie świadkami miłosierdzia"  9. października 2016 roku o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Chorzelowie.

VI Festyn Parafialny przy kaplicy w Woli Mieleckiej

26 czerwca 2016 roku już szósty raz odbył się w naszej wspólnocie festyn parafialny ku czci Bożej Opatrzności. Jak co roku hasłem tego wydarzenia było zdanie Opatrzność świętą wychwalajmy. W czasie tego spotkania wspólnie mogliśmy uwielbiać Bożą Opatrzność za niezliczone łaski, a szczególnie za opiekę nad dziełem budowy świątyni. Bez wątpienia był to też czas poświęcony na wspólne spotkania, rozmowy i zabawy.

Święty czas Wielkiego Tygodnia

Wielki Tydzień to wyjątkowy czas. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas.

Kolędnicy misyjni 2016 roku

W Święto Trzech Króli 6 stycznia 2016 roku po Mszy św. o godz.11 w Parafii pw Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej uroczyście zostali rozesłani Kolędnicy Misyjni. Siedem grup po siedmioro dzieci przebranych w stroje kolędnicze udało się do domów mieszkańców Woli Mieleckiej. „Pukając od drzwi do drzwi” głosili im radość z narodzenia Pana Jezusa.

Kolęda w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2015-2016

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.