Wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej 2023 roku w Woli Mieleckiej

Duszpasterska Rada Parafialna Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej na lata 2022-2027
Sanecka Bożena, Krawiec Roman, Kusek Marta, Niedźwiedź Artur, Różański Ryszard, Tabor Tomasz, Chmielowiec Stanisława, Wilk Jan, Ziółkowska Aurelia, Dzieciuch Marek, Ks. Dominik Mikulski, Władysława Bąk, Elżbieta Światowiec, Leszek Krawiec

Komunikat: Zarządzenie wyborów Rad Duszpasterskich w Diecezji Tarnowskiej
17 IX 2022
W związku z upływem kadencji wybranych przed 5 lały Parafialnych Rad Duszpasterskich, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, zarządza w całej Diecezji nowe wybory w dniu 23 października 2022 roku. Czas zgłaszania kandydatów upływa 15 października 2022 roku. W trosce o współodpowiedzialność za Kościół bardzo prosimy Parafian o zgłaszanie kandydatów do nowej Rady Parafialnej u duszpasterzy.

Ogłoszenie parafialne 16 X 2022
W przyszłą niedzielę w całej diecezji w tym i w Parafii pw Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej odbędą się wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Oznakowane kartki wyborcze rozdadzą dzisiaj po Mszy św. lektorzy. Na karteczce proszę wpisywać nazwisko tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego. Zostaną wybrani dwaj, którzy zdobędą najwięcej głosów. Głosować może każdy parafianin po ukończeniu 18 roku życia. Karteczki proszę wrzucać na tacę w czasie kolekty lub do koszyka pod chórem.
Lista kandydatów, którzy potwierdzili gotowość do kandydowania:
z Rejonu I - drogi na Rzędzianowice: Sanecka Bożena, Jaworski Wojciech, Krawiec Roman                 
z Rejonu II – drogi na Trzcianę; Kłusek Marta, Niedźwiedź Artur, Damian Smoleń          
z Rejonu III - drogi Tarnowskiej: Kołodziej Jan, Różański Ryszard, Tabor Tomasz
z Rejonu IV - drogi na Podleszany i Płyty: Chmielowiec Stanisława, Maciejak Jerzy, Wilk Jan   
z Rejonu V - Piątkowiec: Buś Agata, Ziółkowska Aurelia, Dzieciuch Marek  

Ogłoszeni parafialne 30 X 2022
w wyniku wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej zostali wybrani:
Rejon I droga na Rzędzianowice Sanecka Bożena - 26 głosów, Krawiec Roman - 25  
Rejon II droga na Trzcianę        Kusek Marta - 33 głosy, Niedźwiedź Artur – 26
Rejon III droga Tarnowska        Różański Ryszard - 26  głosów, Tabor Tomasz - 20
Rejon IV droga na Podleszany   Chmielowiec Stanisława - 14 głosów, Wilk Jan - 12   
Rejon V Piątkowiec                  Ziółkowska Aurelia - 21 głosów, Dzieciuch Marek - 9

Ponadto w skład Rady z nominacji ks. Proboszcza weszli : Ks. Dominik Mikulski wikariusz parafii, Władysława Bąk przedstawicielka parafialnej CARITAS, Elżbieta Światowiec z Odnowy w Duchu Świętym oraz Leszek Krawiec przedstawiciel szafarzy Komunii świętej.
Oddano razem 271 głosów.
Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
Jaworski Wojciech 17, Kołodziej Jan 8, Maciejak Jerzy 11, Smoleń Damian 18, Buś Agata 5.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom oraz parafianom, którzy wzięli udział i poważnie  potraktowali wybory do Rady parafialnej.

Odchodzącej Radzie dziękujemy za wieloletnią współpracę a Nowej  gratulujemy wyboru i zapraszamy do pracy na rzecz naszej parafii.