Dofinansowanie do sterylizacji / kastracji psów i kotów

Informujemy, że zgodnie z przyjętym Programem Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r. Gmina Mielec będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Mielec - właścicielom psów i kotów (samców i samic). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Gminy oświadczenia dot. wykonania zabiegu weterynaryjnego  (oświadczenie do pobrania pod artykułem) a w przypadku psów również przedłożenie kserokopii dowodu zaszczepienia psa.

Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.

Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii, który podpisał z Gminą umowę na przeprowadzanie zabiegów i umówić się na przeprowadzenie zabiegu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lek. wet. Bogusław Nieznaj, prowadzący Przychodnię weterynaryjna “ESKULAP” s.c. Nieznaj Bogusław i Spółka. 39-300 Mielec, ul. Konfederacka 4,

Całkowity koszt przeprowadzenia zabiegu wynosi brutto:

    Sterylizacja suczki (do 15 kg) - 190 zł
    Sterylizacja suczki (od 15 kg do 25 kg) - 220 zł
    Sterylizacja suczki (powyżej 25kg) - 250 zł
    Sterylizacja kotki -160 zł
    Kastracja psa (do 25 kg) - 120 zł
    Kastracja psa (powyżej 25 kg) - 150 zł
    Kastracja kocura - 70 zł
    Uśpienie ślepego miotu (pieski) - 50 zł
    Uśpienie ślepego miotu (kotki) - 30 zł

Właściciel psa zobowiązany jest do zapłacenia 50% w/w kosztu lekarzowi weterynarii po przeprowadzonym zabiegu. Pozostałe 50% kosztów poniesie  Gmina. Właściciel psa lub kota który przygarnął zwierzę bezdomne z terenu Gminy i zadeklaruje opiekę nad nim, zostaje zwolniony w całości z kosztów zabiegu.

Uwaga:
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.

Ilość zabiegów sterylizacji lub kastracji z dofinansowaniem jest ograniczona wielkością środków zapewnionych na ten cel w budżecie gminy. W 2019 r. przeznaczono na ten cel kwotę 4 000 zł.

Informacje oraz wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mielcu, pok. 13, tel. 17 774 56 38.

więcej info: https://www.gmina.mielec.pl/dofinansowanie-do-sterylizacjikastracji-psowi-kotow

https://www.facebook.com/wolamielecka/