Wybory organów sołectwa tj. sołtysa i rad sołeckich w Gminie Mielec

Wola Mielecka: Wybory do rady sołeckiej: 15 kwietnia 2019 roku /poniedziałek/ godz.18.00  Filia SOKiS w Woli Mieleckiej.
Wybory sołtysa - gdy zgłosi się tylko jeden kandydat.
Jeżeli będzie dwóch kandydatów lub więcej, to wybory odbędą się 28 kwietnia 2019 roku do urny w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wybory sołtysów i rad sołeckich odbywają się wg. zasad określonych przez Radę Gminy w Statutach Sołectw.
Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Zarządzenie nr 44/2019 wójta Gminy Mielec  z dnia 25 marca 2019 roku, ustalenie harmonogramu wyborczych zebrań wiejskich.

Harmonogram wyborczych  zebrań  wiejskich  w Gminie  Mielec
1. Boża Wola   5.04.2019r. godz.18.00 Szkoła Podstawowa w Książnicach
2. Chorzelów   6.04.2019r. godz.17.00 SOKiS z siedzibą w Chorzelowie
3. Chrząstów   4.04.2019r. godz.18.00 Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
4. Goleszów   13.04.2019r. godz.18.00 Dom Strażaka w Goleszowie
5. Książnice      9.04.2019r. godz.18.00 Dom Strażaka w Książnicach
6. Podleszany 17.04.2019r. godz.18.30 Zespół Szkół w Podleszanach
7. Rydzów      11.04.2019r. godz.18.00 Szkoła Podstawowa w Rydzowie
8. Rzędzianowice 14.04.2019r. godz.17.00 Budynek OSP  Rzędzianowice I
9. Szydłowiec     7.04.2019r. godz.10.00 Budynek Szkoły
10. Trześń         8.04.2019r. godz.18.00 Zespół Szkół w Trześni
11. Wola Chorzelowska 10.04.2019r. godz.18.00 Dom Strażaka w Woli Chorzelowskiej
12. Wola Mielecka 15.04.2019r. godz.18.00 (pon.) Budynek Wielofunkcyjny – Filia SOKiS w Woli Mieleckiej
13. Złotniki            16.04.2019r. godz.18.00 Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach

Obwieszczenie wójta Gminy Mielec  z dnia 25 marca 2019 r.
1. Ustalam termin wyborów sołtysów wsi na dzień 28 kwietnia 2019 r.
2. Ustalam godziny otwarcia lokali wyborczych od godz. 8.00 do godz. 16.00.
3.Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa upływa w terminie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

źródło: https://www.gmina.mielec.pl/wybory-organow-solectwa-tj-soltysa-i-rad-soleckich-w-gminie-mielec

POBIERZ Statut sołectwa Wola Mielecka

https://www.facebook.com/wolamielecka/