Wieści z Gminy Wiejskiej Mielec

Mieszkasz w gminie wiejskiej Mielec? Weź udział w konsultacjach społecznych nad strategią rozwoju

Wraz z podjęciem prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Mielec na lata 2015-2027”, Urząd Gminy w Mielcu zaplanował w najbliższym czasie przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z  mieszkańcami oraz instytucjami zainteresowanymi problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Doceniając znaczenie udziału społeczności lokalnej w procesie strategicznego planowania, organizowane konsultacje społeczne będą miały na celu dokładne poznanie preferencji mieszkańców i ich wizji rozwoju Gminy. Zbiorowa wiedza i doświadczenie, dotyczące sytuacji i miejscowych uwarunkowań, pozwoli stworzyć optymalny plan rozwiązywania istniejących problemów oraz kierunków przyszłych długofalowych działań.

W związku z powyższym, zapraszamy na I Konsultacje Społeczne, które odbędą się siedzibie Urzędu Gminy wg następującego planu:

 

„Strategia Rozwoju Gminy Mielec na lata 2015-2027”

I. KONSULTACJE SPOŁECZNE  

23 kwiecień 2014r.     

UrządGminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5

 

Uczestnicy:
Godz. 9.00 – 13.00
• kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Mielec,
• pracownicy Urzędu Gminy Mielec,
• radni Gminy Mielec,
• sołtysi Sołectw Gminy Mielec,

Godz. 13.15 – 17.00
• jednostki organizacyjne Gminy Mielec, w tym: instytucje edukacji, kultury i sportu, GOPS,
• instytucje użyteczności publicznej (m.in. straż pożarna, policja, itp.),
• przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, kościołów, związki wyznaniowe,
• przedsiębiorcy,
• przedstawiciele środowisk lokalnych,
• mieszkańcy Gminy Mielec.

Podczas  I. konsultacji społecznych realizowany będzie następujący program spotkania:
1. Prezentacja założeń metodologicznych do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy MIELEC na lata 2015-2027”.
2. Prezentacja wstępnej analizy SWOT.
3. Wstępna delimitacja sektorów strategicznych, warunkujących rozwój Gminy MIELEC.
4. Przeprowadzenie badań ankietowych liderów opinii uczestniczących w spotkaniu konsultacyjnym.

Liczę na Państwa aktywny udział i współtworzenie koncepcji rozwoju Gminy,
Z poważaniem

Kazimierz GACEK
    Wójt Gminy
Ankieta na temat działalności Gminy Mielec

15.04.2014

 

W celu lepszego poznania opinii mieszkańców o funkcjonowaniu Urzędu Gminy oraz sfery usług publicznych podlegających pod gminny samorząd, a także w celu poznania poglądów mieszkańców dotyczących kierunku rozwoju Gminy w przyszłości Gmina Mielec przygotowała ankietę poświęconą powyższym zagadnieniom. Ankieta jest rozdawana również w formie papierowej w trakcie zebrań sołeckich w 2014r.

Za poświęcenie czasu i wnikliwe wypełnienie ankiety, które świadczy również o zaangażowaniu Państwa w sprawy naszej Małej Ojczyzny dziękują Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy.

Prosimy o odesłanie ankiet do końca kwietnia 2014r. Wypełnioną ankietę można też przesłac na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz plik ankiety do wypełnienia
INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY Urzędu Gminy w Mielcu
07.04..2014
Informuję, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. uległ zmianie adres siedziby Urzędu.  
Nowy adres:
         Urząd Gminy w Mielcu
         39-300 Mielec

         ul.Głowackiego 5

Dotychczasowe adresy e-mailowe Urzędu oraz numery telefonów nie ulegają zmianie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
 Kazimierz Gacek
 Wójt Gminy Mielec

https://www.facebook.com/wolamielecka/