Wybory uzupełniające do Senatu RP 2013

Informacja Wójta Gminy Mielec z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

Na podstawie § 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 201 lr. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej /M.P. z 2011 r. Nr 30 poz.345./ i Zarządzenia Nr 351/2013 r. Wójta Gminy Mielec z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 września 2013 r. informuję, że w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 września 2013 r. zostały powołane następujące osoby:

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 - Zespół Szkół w Trześni, Trześń 87
Duszkiewicz Michał Stanisław zam. Chorzelów
Sasor Józef Jerzy zam. Chorzelów
Jarosz Maria Magdalena zam. Wola Mielecka
Niziołek Joanna Maria zam. Chorzelów
Królikowska Ewa Kazimiera zam. Chorzelów - z urzędu

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z/s w Chorzelowie, Chorzelów 307
Graniczka Zofia zam, Chorzelów
Kurdziel Jan zam. Chorzelów
Buziak Teresa Anna zam. Wola Mielecka
Sanecka Renata Monika zam, Rzędzianowice
Radek Zofia zam. Chorzelów
Sasor Marcin Michał zam. Chorzelów - z urzędu

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - Szkoła Podstawowa w Chrząstowie, Chrząstów 156

Szczur Helena Janina zam. Trześń
Dziewit Stanisława Bronisława zam. Chorzelów
Cebula Anna zam. Chorzelów
Cyran Andrzej Mateusz zam. Złotniki
Kościelna Joanna Agnieszka zam. Chorzelów
Małek Dominika zam. Rzędzianowice
Gawryś Ewelina Teresa zam. Chrząstów - z urzędu
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 - Szkoła Podstawowa w Książnicach, Książnice 91
Cebula Halina Maria zam. Goleszów
Węgrzyniak Józef Bronisław zam. Rzędzianowice
Cebula Jacek zam. Goleszów
Surowiec Joanna Zofia zam. Rzędzianowice
Pszeniczny Agnieszka Maria zam. Chorzelów
Gębarowska — Piwnica Renata zam. Książnice - z urzędu

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 - Szkoła Podstawowa w Podleszanach, Podleszany 127
Godek Barbara Magdalena zam. Wola Mielecka
Partyka Władysław Wojciech zam. Rzędzianowice
Drozd Wojciech Jan zam. Chorzelów
Smaczna Magdalena Jadwiga zam. Podleszany
Sasor Piotr Grzegorz zam. Chorzelów
Kapel Alina Teresa zam. Wola Mielecka
Szwakop Barbara zam. Podborze - z urzędu

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 - Zespół Szkół w Woli Mieleckiej, Wola Mielecka 406
Kawalec Mariusz Wiesław zam. Wola Mielecka
Żelasko Kazimierz Władysław zam. Rzędzianowice
Kołodziej Jan Stanisław zam. Wola Mielecka
Wolak Jadwiga Teresa zam. Rzędzianowice
Sasor Natalia Joanna zam. Chorzelów

Łaz Małgorzata Maria zam. Wola Mielecka

Kusek Małgorzata zam. Izbiska - z urzędu


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 - Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach, Rzf dzianowice 186
Brzozowski Rafał zam. Chorzelów
Klich Andrzej Michał zam. Rzędzianowice
Kołodziej Joanna Jadwiga zam. Wola Mielecka
Wolak Marcelina Elżbieta zam. Rzędzianowice
Czekaj Beata Łucja zam. Chorzelów
Bomba Konrad Piotr zam. Rzędzianowice
Krempa Marzena zam. Rzędzianowice- z urzędu
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach , Złotniki 61
Maziarz Leszek Józef zam. Chorzelów
Jaworek Alicja Agnieszka zam. Chorzelów
Kołodziej Justyna Paulina zam. Wola Mielecka
Krówka Helena Marta zam. Rzędzianowice
Radek Sabina zam. Chorzelów
Łaz Mateusz Marcin zam. Wola Mielecka

Markowska - Stanos Anna Bożena zam. Mielec - z urzędu

 


https://www.facebook.com/wolamielecka/