Wola Mielecka 2019 roku, info, foto, wideo

Rozstrzyga się budowa mostu na Wisłoce i drogi na Tarnów

Planowane przez województwo inwestycje w infrastrukturze drogowej w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Rozbudowa DW Nr 984 Lisia Góra -€“ Radomyśl Wielki -€“ Mielec, długość 38 km, koszt 210 mln zł, w tym odcinki:
a) granica województwa do m. Piątkowiec (20 km, 45 mln)
b) obwodnica Radomyśla Wielkiego (3 km, 15 mln)
c) budowa odcinka drogi od m. Piątkowiec do DW Nr 985, w tym most na rzece Wisłoka (15 km, 140 mln),
d) dwa ronda z dojazdami i brd.: (10 mln) na skrzyżowaniu z drogą powiatową na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 983.

Lato z kulturą

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie, zapraszają od 1 lipca 2014 roku dzieci i młodzież na zajęcia wakacyjne "Lato z kulturą" do Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej.

Drugi most na Wisłoce, jest realna szansa, że powstanie do 2020 roku

Przyszłość powstania drugiego mostu na rzece Wisłoce wciąż nie jest pewna, ale samorządy zabiegają o ujęcie tej szacowanej nawet na 250 mln zł inwestycji wśród zadań realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. – Inwestycja jest wpisana do Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ten most powinien zostać zrealizowany – słyszymy w mieleckim starostwie.

Festyn „Z rowerem za pan brat” w Woli Mieleckiej

8 czerwca 2014r. w Woli Mieleckiej odbył się Festyn dla dzieci i młodzieży „Z rowerem za pan brat” w ramach projektu „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Podczas festynu zaprezentowały się grupy artystyczne działające w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej - grupa muzyczno-ruchowa, grupa tańca ludowego i grupa gitarzystów, młodzież z ZS w Woli Mieleckiej: zespół wokalno – muzyczny „Powerbass”,  solistki Paulina Żola, Aleksandra Skowron i Aleksandra Kania oraz  Katarzyna Dudzik z Podkarpackiej Grupy Artystycznej.

Dziki niszczą uprawy

Rolnicy Woli Mieleckiej od kilku lat borykają się z ogromnym problemem. Zmorą gospodarzy stały się dziki, które systematycznie niszczą uprawy ziemniaków, zboża i kukurydzy, które stały się miejscem poszukiwania jedzenia dla wygłodniałych stad dzików, pozostawiających  po sobie rozkopane pola nawet w sąsiedztwie domostw.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

W niedzielę 25 maja 2014 roku od godz. 7 do 21 trwało głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Otwartych zostało ponad 27 tys. lokali wyborczych. Polacy wybierali 51 eurodeputowanych. O jeden mandat ubiegało się średnio 25 kandydatów.

Za mało zbiorników retencyjnych!!

Intensywne opady i podniesienie wód na południu Polski stały się pretekstem do politycznej dyskusji o tym, ile udało się zrobić od ostatniej powodzi w 2010 roku. Lider PiS punktował zaniedbania rządu dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych, minister administracji i cyfryzacji odpowiadał, że w stosunku do sytuacji sprzed czterech lat zmiana jest "fundamentalna". Andrzej Podgórski, wiceprezes Rady Kapitanów Żeglugi twierdzi, że choć przez ostatnie lata inwestowano w ochronę przeciwpowodziową, wciąż jest wiele do zrobienia.

Fala kulminacyjna na Wisłoce osiągnęła 7,17 metra

Po ulewnych opadach deszczu w środę i czwartek 14-15 maja 2014 roku, pod wieczór 16 maja wezbrana Wisłoka wylała się na przybrzeżne łąki, a gdzieniedzie dotarła do podstawy nowych lub wzmocnionych wałów. Na razie nie wygląda to groźnie, chociaż jeżdżąca na sygnale straż pożarna wskazuje, że miejscami doszło do podtopień.

https://www.facebook.com/wolamielecka/