Rekrutacja do klasy I i przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2018/2019
Poniżej zarządzenia dyrektora oraz wymagane dokumenty do pobrania. Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

PRZEDSZKOLE

Wniosek do przedszkola >>>

OSWIADCZENIA do wniosku do przedszkola >>>

POTWIERDZENIE woli przyjecia do przedszkola >>>

INFORMACJA o spełnianiu kryteriów >>>

INFORMACJA o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty >>>

ZARZĄDZENIE  Nr 7  >>>

ZARZĄDZENIE  Nr 8  >>>

ZARZĄDZENIE Nr 9  >>>

KLASA I

ZGŁOSZENIE DO KLASY I DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY  >>>

WNIOSEK DO KLASY  I DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY  >>>

OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA DO KL I   >>>

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I   >>>

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU do klasy I  >>>

ZARZĄDZENIE  Nr 4   >>>

ZARZĄDZENIE  Nr 5   >>>

ZARZĄDZENIE Nr 6   >>>

 

źródło: www.zswolam.pl

https://www.facebook.com/wolamielecka/