Wręczono nagrody Wójta Gminy Mielec 2017

21 czerwca 2017r. w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Mielec za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017.

Wójt Gminy Mielec przyznał tytuły „Wyjątkowy Uczeń” za imponujące wyniki w nauce oraz zajęcie wysokich miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Mielec.


 

link do galerii: https://goo.gl/photos/3BLu6kmzCvmTdWvw7

Ceremoniał wręczania nagród „Wyjątkowy Uczeń” rozpoczął  program artystyczny pt. „Pokaż co potrafisz” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Trześni  przygotowanych przez Dorotę Chruściel i Wiolettę Jeż.

Rok szkolny 2016/2017 przyniósł wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie edukacji. Wśród „Wyjątkowych Uczniów” było 7 laureatów i 8 finalistów konkursów przedmiotowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz wzorowi uczniowie osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali:
Laureaci konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie:
- Martyna Gaj – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie
- Anna Szumacher - uczennica Gimnazjum w Chorzelowie
- Konrad Ćwięka  – uczeń Szkoły Podstawowej w Podleszanach
- Jakub Dziekan – uczeń Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni
- Matylda Kremer – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
- Maksym Kremer – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

Finaliści konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie:
- Krzysztof Marek Naprawa -  uczeń Gimnazjum w Chorzelowie
- Natalia Durej –  uczennica Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie
- Roksana Leśniak – uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni
- Jolanta Hyla – uczennica Publicznego Gimnazjum w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
- Tomasz Bernat  - uczeń Publicznego Gimnazjum w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

Uczniowie szkół podstawowych osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie:
- Kamil Dymek – uczeń Szkoły Podstawowej w Książnicach
- Aleksandra Bigos - uczennica  Szkoły Podstawowej w Rydzowie
- Dominika Mazur - uczennica  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach
- Maria Wilk  - uczennica  Społecznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach
Ceremonii wręczania nagród „Wyjątkowy uczeń” dokonali Wójt Gminy Mielec Józef Piątek i Przewodniczący Rady Gminy Mielec  Jan Kołodziej.  Wójt Gminy Mielec wręczył rodzicom wyróżnionych uczniów listy gratulacyjne z podziękowaniami za trud włożony w wychowanie dzieci oraz motywowanie  do osiągania sukcesów.

Podczas Gali listy gratulacyjne  z rąk Wójta Gminy Mielec  Józefa Piątka i Przewodniczącego Rady Gminy Mielec  Jana Kołodzieja otrzymali także nauczyciele, którzy poprzez swój trud, wysiłek, pasję oraz czas poświęcony na zajęciach dydaktyczno- wychowawczych  przyczynili się do osiągnięcia sukcesu poszczególnych uczniów. Gala „Wyjątkowy uczeń” to podziękowanie za to, że promują swoją szkołę i  gminę Mielec w powiecie oraz w województwie.

Gratulacje otrzymali:
- Barbara Durej - nauczyciel Zespołu Szkół w Chorzelowie
- Jadwiga Korzec - nauczyciel Zespołu Szkół w Chorzelowie
- Michał Osobliwy - nauczyciel Zespołu Szkół w Chorzelowie
- Barbara Kawalec - nauczyciel Zespołu Szkół w Podleszanach
- Dorota Chruściel - nauczyciel Zespołu Szkół w Trześni
- Wioletta Jeż  - nauczyciel Zespołu Szkół w  Trześni
- Agnieszka Oszczudłowska  - nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej  im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
- Mirosława Wydro - nauczyciel Zespołu Szkół w Chorzelowie
- Elżbieta Babula - nauczyciel Zespołu Szkół w Chorzelowie
- Katarzyna Machnik-Skalska - nauczyciel Zespołu Szkół w Chorzelowie
- Elżbieta  Głodzik – nauczyciel Zespołu Szkół w Chorzelowie
- Jolanta Sobowska - nauczyciel Zespołu Szkół w Trześni
- Małgorzata Łanocha - nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
- Jerzy Flis - nauczyciel Zespołu Szkół w  Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
Podczas uroczystości wręczone zostały także listy gratulacyjne Szkołom Gminy Mielec.

Wyróżnienia dla poszczególnych szkół to dowód na stworzenie w szkole doskonałych warunków umożliwiających zdobycie i pogłębianie wiedzy, to przede wszystkim  gratulacje za uzyskanie tytułu „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom” przyznanego przez Wojewodę Podkarpackiego  Ewę Leniart. Szkoły osiągnęły sukcesy w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.

Wyróżnienia otrzymały :
- Zespół Szkół w Chorzelowie,
- Zespół Szkół w Woli Mieleckiej.

Listy gratulacyjne odebrali: Mirosława Wydro – dyrektor Zespołu Szkół w Chorzelowie oraz  Małgorzata  Jastrząb – dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Współorganizatorem Gali „Wyjątkowy uczeń” była Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie.
 

https://www.facebook.com/wolamielecka/