Rekrutacja do przedszkola i I klasy SZP

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017
Dyrektora Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej z dnia 20 lutego 2017r w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. Poz. 60), w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Mielec zarządza się, co następuje:
- Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej na rok szkolny 2017/2018:
- Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacyjnych  termin od 8.03.2017r do 31.03.2017r., termin postępowania uzupełniającego od 26.04 do 28.04.2017 roku.

więcej: ZARZĄDZENIE  NR 9

Rekrutacja do Publicznego Samorządowego Przedszkola

DEKLARACJA  O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA DLA 6 LATKÓW

INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

ZARZĄDZENIE  NR 9

ZARZĄDZENIE  NR 10

ZARZĄDZENIE  NR 11


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej 2017/2018

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU DO KLASY I

OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA DO KL I

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I

ZGŁOSZENIE DO KLASY I DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

WNIOSEK DO KLASY  I DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

ZARZĄDZENIE  NR 6

ZARZĄDZENIE  NR 7

ZARZĄDZENIE  NR 8


 

https://www.facebook.com/wolamielecka/