Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec anno domini 2016

W dniu 5 marca 2017r. w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego, wręczone zostały Nagrody  Wójta Gminy Mielec.  Uroczystą galę otworzyła dyrektor Ośrodka Kultury Dorota Kieraś – Jędrychowska  witając  zebranych gości.

Nagroda „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec” przyznawana jest od 2011roku. Stanowi docenienie działalności wyróżnionych kobiet, ich niezwykłego zaangażowania i osiągniętego sukcesu, jednocześnie podkreśla  rolę kobiet w życiu rodzinnym i społecznym oraz pokazuje wyróżniające się mieszkanki Gminy Mielec  jako przykład dla młodszego pokolenia, które poprzez swoją działalność, wykraczającą poza zwykłą aktywność dnia codziennego i stały się liderkami w swoich małych społecznościach.
W 2017 roku nagrody wręczane były po  raz siódmy w pięciu kategoriach
- kobieta przedsiębiorcza
- oświata i wychowanie
- kultura
- gospodyni roku
- działalność społecznaWyjątkowa Kobieta Gminy Mielec
wideo: Zbigniew Wicherski
link do filmu https://youtu.be/oR_qXoMUPOUDzień Kobiet 2017
wideo: Zbigniew Wicherski
link do filmu https://youtu.be/MMUjy3l_-W8Biuro matrymonialne Papużki nierozłączki
wideo: Zbigniew Wicherski
link do filmu https://youtu.be/by5xkJeFa8EW tym roku Nagrody „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec otrzymały panie:
 W kategorii - Kobieta Przedsiębiorcza  - w tej kategorii zostają nagrodzone kobiety za niezwykłe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości i osiągnięte sukcesy w działalności gospodarczej tytuł Kobiety Przedsiębiorczej anno domini 2016 otrzymała Małgorzata Graniczka z Chorzelowa.
Pani Małgorzata  Graniczka wraz z mężem Januszem prowadzi w Chorzelowie rodzinną firmę„Parkanex”.  W firmie pełni funkcje menagera.
Firma Parkanex  istnieje na rynku od 2003 roku. Specjalizuje się w handlu kominkami i akcesoriami do kominków. Od początku działalności  misją właścicieli jest stworzenie miejsca, gdzie klient dostanie kompleksową pomoc w zakresie instalacji kominka.
Firma zajmuje się produkcją systemów do odprowadzania spalin. Jest to  największa na podkarpaciu hurtownia kominków. Parkanex działa na trzech płaszczyznach:   
- prowadzi ogólnopolską hurtownię wkładów, oraz akcesoriów kominkowych,
- posiada salon ekspozycyjny do obsługi klientów detalicznych, wykonując przy tym indywidualne projekty kominków i ich montaż,
- produkuje obudowy kominkowe.
Na powierzchni 5 tys. m² hal w Chorzelowie i Sadkowej Górze  Parkanex prowadzi produkcję obudów kominkowych. Wszystkie produkty są wykonywane z najwyższej jakości kamienia sprowadzanego bezpośrednio z kopalń z całego świata. Nowoczesny park maszynowy umożliwia  wykonanie indywidualnych projektów. Wieloletnie doświadczenie oraz nowatorskie podejście do produkcji spowodowały, że jest jedną z najbardziej konkurencyjnych firm na rynku. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i wymagającym klientom  firma wprowadza nowe modele, które cieszą się ogromną popularnością.  Asortyment firmy dystrybuowany jest przez około 1200 kontrahentów (kominkarzy, zdunów, instalatorów). Znajduje się on także w ofercie marketów budowlanych. Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom zatrudnionych tam 25  pracowników,  firma zapewnia wysoką jakość i trwałość wyrobów.
Dynamiczny rozwój  Parkanex zawdzięcza profesjonalnemu podejściu do każdego klienta oraz własnej produkcji najwyższej jakości. Państwo Graniczkowie wraz z dziećmi pracują na dalszy rozwój i sukcesy swojej rodzinnej firmy.
 
Kategoria: Oświata i wychowanie - kategoria w której docenione zostają panie za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy oświatowej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.
Za rok 2016 nagrodę Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec otrzymała Barbara Kawalec z Podleszan.
Pani Barbara Kawalec jest  dyplomowanym nauczycielem matematyki i przyrody w Zespole Szkół w Poleszynach. W swoim zawodzie pracuje  27 lat.
W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej pani Barbara może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami osiąganymi w konkursach wiedzy matematycznej:
- wyróżnienia w 2013 i 2015r na Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
- 2 laureatów w 2012, 1 laureat w 2016r. w Wojewódzkim  Konkursie Matematycznym pod patronatem Kuratora Oświaty
- 1  laureat w 2016 r w Powiatowym Konkursie Matematycznym Szkół Podstawowych --
- w Gminnym Konkursie Matematycznym klas V -  I miejsce 2015, 2016 oraz wyróżnienia 2013, 2014, 2015, 2016
Jako nauczyciel matematyki i przyrody w znacznym stopniu przyczynia się do osiągania przez uczniów szkoły wysokich wyników na sprawdzianie wiedzy i umiejętności po klasie szóstej.
Pani Barbara podejmuje działalność innowacyjną we współpracy z firmą Elimat z Mińska Mazowieckiego poprzez stworzenie programu „Matematyka Innego Wymiaru” i realizację zajęć dla uzdolnionych matematycznie uczniów. Efektem pracy był udział uczniów w Ogólnopolskich Matematycznych Mistrzostwach Szkół (dwóch uczniów uzyskało wyróżnienia), W podziękowaniu za szczególne zaangażowanie i aktywność oraz pomoc w realizacji projektu „Matematyka Innego Wymiaru” nauczycielka otrzymała tytuł „Innowacyjny nauczyciel matematyki”. Pani Barbara prowadzi zaangażowaną, wieloletnią, twórczą i efektywną pracę dydaktyczno – wychowawczą, poprzez aktywną i wzorową postawę nauczyciela stwarza uczniom doskonałe warunki do kształtowania osobowości, rozwijania wyobraźni, wrażliwości emocjonalnej, aktywności, myślenia poprzez opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla uczniów zdolnych i  oraz mających trudności w nauce. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, przygotowuje  i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, prowadzi działalność promocyjną szkoły, przygotowuje w klasach 4-6 liczne konkursy, pogadanki o zdrowej żywności, zdrowym stylu życia. Corocznie  współuczestniczy w  przygotowywaniu i przeprowadzaniu  wewnątrzszkolnych sprawdzianów matematycznych  klas 5 i 6, opracowuje wyniki tych sprawdzianów i dokonuje ich prezentacji na zebraniach Rady Pedagogicznej. Za swoje zaangażowanie  w prace dydaktyczno-wychowawczą otrzymała dwukrotnie nagrodę wójta Gminy Mielec w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2016/2017. Jest mężatką, ma dwoje dzieci, córka studiuje Inżynierię Środowiskową  na   AGH  a syn jest uczniem II LO w Mielcu.

Kategoria: Kultura, w tej kategorii nagrodę otrzymują kobiety za niezwykłe zaangażowane  w pracę twórczą i osiągnięte sukcesy na niwie artystycznej oraz upowszechnianie i promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Mielec.
W siódmej edycji nagrody Wyjątkową Kobietą Gminy Mielec 2016 została  Zofia Załucka ze Złotnik.
Pani Zofia Załucka  jest rodowitą Złotniczanką. Zawodowo pracuje ponad 35 lat z czego 28 lat prowadząc Filię Biblioteczną w Złotnikach, w tym 10 lat bibliotekę publiczno-szkolną.
 W swojej pracy bibliotekarskiej promuje czytelnictwo nie tylko w swojej miejscowości ale także  na terenie całej Gminy Mielec.  Pani Zofia pracując w bibliotece udostępnia, opracowuje, gromadzi księgozbiór,  przeprowadza cykliczne imprezy: m.in  „Pasowanie na czytelnika”, „ Maraton czytania”, konkursy, spotkania z bajeczką,  „Cała Polska czyta dzieciom”. Jest także współorganizatorem „  Narodowego czytania”. Biblioteka współpracuje ze Społeczną Szkołą Podstawową  oraz Społecznym Przedszkolem Promyczek w Złotnikach.
W kwietniu 2013 roku Pani Zofia została sołtysem Złotnik.  Pani Zofia współpracuje  z organizacjami w swojej miejscowości z OSP i LKS”Złotnicznką”. Ceniona, lubiana, zaangażowana w rozwiązywanie problemy mieszkańców. Jestem  mężatką,  matką czwórki dzieci.

Kategoria: Gospodyni roku to kategoria w której wyróżniono kobiety za niezwykłe  zaangażowanie w działalność społeczna w środowisku kobiet oraz przekazywanie doświadczeń młodemu pokoleniu
Gospodynią Roku 2016 została Halina Cebula z Goleszowa.
Pani Halina Cebula jest mieszkanką Goleszowa. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne  o powierzchni  10 hektarów, pracuje także od 15 lat w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Mielcu.  Pani Halina   znana jest z zaangażowania w prace społeczną.
O 17 lat jest aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich w Goleszowie a od 2015 roku jest jego przewodniczącą. Pani Halina wraz z  członkiniami KGW  corocznie przygotowuje stoisko dożynkowe,  na którym królują domowe wypieki, tradycyjne potrawy oraz znana wszystkim „Goleszowska ciupanka”. Wielokrotnie także panie  z KGW przygotowywały stoisko  na dożynki powiatowe, reprezentując gminę Mielec. Współpracując z Wiejskim Stowarzyszeniem Integracyjnym Goleszów , OSP Goleszów i innymi organizacjami panie pod kierunkiem Pani Haliny przygotowują  imprezy środowiskowe m.in. Dzień Seniora. Pani Halina  Cebula  jest mamą dwóch córek i sześciu synów. Troje z nich ma swoje rodziny a Pani Halina 3 wnucząt.  Najmłodsza córka jest studentka III roku Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Pani Halina jest  osobą lubianą, uczynną,  zawsze można liczyć na jej doświadczenie i pomoc.    

Kategoria : Działalność  społeczna,  to kategoria przyznawana za szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną w naszej gminie
Wyjątkową Kobietą anno domini 2016 w kategorii działalność społeczna została Danuta Wiącek z Woli Mieleckiej.
Pani Danuta Wiącek pochodzi z Piątkowca  ale ostatnie 30 lat  mieszka w  Woli Mieleckiej. Od ponad 30 lat pracuje w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych.  W 2010 roku wstąpiła w szeregi KGW w Woli Mieleckiej. Od początku swojej pracy społecznej w kole wykazywała się  olbrzymi zaangażowaniem w prace koła dlatego tez w  2015 roku została wybrana przewodnicząca  i w tym samym roku wystąpiła z wnioskiem o założenie Stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w Sądzie  w dniu 15.10.2015 r. Pani Danuta po założeniu Stowarzyszenia nie spoczęła na laurach, tylko ciągle pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, współpracując i wzorując się na podobnych Organizacjach i Stowarzyszeniach. Panie z KGW pod kierunkiem p. Danuty współorganizują z Radą Sołecką, Filią Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej oraz OSP Dni seniora, Festyny Parafialne i wiele okolicznościowych imprez.
Rokrocznie panie z KGW biorą udział w dożynkach gminnych przygotowując stoiska  z tradycyjnymi potrawami, prezentują wspaniałe wieńce dożynkowe oraz przyśpiewki wieńcowe. Wielokrotnie wolańskie wieńce  zdobywały nagrody i wyróżnienia na Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim.  Pani Danuta  jest bardzo cenioną osobą , znaną z życzliwości, zaangażowania społecznego, pomocy potrzebującym, zawsze jest uśmiechnięta i pełna życia. Jest matką 2 dzieci i szczęśliwą babcią.

Nagrody, dyplomy i kwiaty wręczali Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mielec Jan Kołodziej.

Na zakończenie głównej części Gali głos zabrał Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, który pogratulował nagrodzonym paniom oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim kobietom uczestniczącym w uroczystości. Do  gratulacji i życzeń dołączył się także Przewodniczący Rady Gminy Mielec  Jan Kołodziej.

Po wręczeniu nagród wszystkie panie otrzymały symboliczne czerwone róże i odśpiewano tradycyjne sto lat dla nagrodzonych, wyróżnionych i całego grona pięknych pań.
 
W części artystycznej wystąpiła młodzież i dorośli działający w grupach artystycznych w Ośrodku Kultury w Chorzelowie.

Po programie  artystycznym wszyscy zebrani obejrzeli prezentacje multimedialną ” Nagrody Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec w poprzednich edycjach”.


 

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/