Koncepcja drugiego mostu na Wisłoce ale na północy w Rzochowie

Znamy założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy drogi wojewódzkiej Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec w części, w jakiej droga ta ma stanowić obwodnicę Mielca. Okazuje się, że Urząd Marszałkowski zlecił przygotowanie własnego wariantu poprowadzenia drogi obwodowej wraz z budową nowego mostu. Wybranego półtora roku temu, po dwuletnich dyskusjach przez starostwo podwariantu Ib Urząd Marszałkowski praktycznie nie bierze pod uwagę. „3,5 roku dyskusji, sporów, kompromisów i kosztów pójdzie na marne”.

 

Urząd Marszałkowski zlecił przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec. Ta, zgodnie z gotowym już opracowaniem, ma zmienić swoje położenie już na wysokości skraju lasu w Piątkowcu, gdzie na nowopowstałym rondzie poprowadzona zostanie na południe, aż do końca wsi Goleszów. Droga wojewódzka nr 984, która dzisiaj doprowadzona jest do samego Mielca, kończyłaby się nowym mostem na rzece Wisłoce i włączeniem do powstającej już obwodnicy Mielca – tuż przed cmentarzem dla osiedlu Rzochów.


To zupełnie inna koncepcja od dotychczasowej
Południowy wariant poprowadzenia drogi wojewódzkiej wraz z budową nowego mostu na Wisłoce to zgoła odmienna koncepcja od tej, którą początkiem 2013 roku przyjęło Starostwo Powiatowe – przypomnijmy: po blisko dwuletnich dyskusjach, sporach i wypracowywaniu kompromisów z mieszkańcami. Wybrany wówczas podwariant Ib wariantu I przebiegał możliwie najdalej na północ od miasta. Jego początek również miał miejsce w Piątkowcu, ale droga miała być poprowadzona na północny wschód, przeciąć się z drogą powiatową Borowa-Czermin-Przecław we wsi Trzciana, dalej doprowadzić do nowego mostu na Wisłoce, który powstać miał na wysokości wsi Złotniki. Dalej droga miała prowadzić do terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodność co do takiego poprowadzenia dróg dojazdowych do nowego mostu sprawiła, że nawet miasto zdecydowało się na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów sąsiadujących z lotniskiem – tak, by umożliwić budowę nowej drogi łączącej Specjalną Strefę Ekonomiczną z nowopowstałym mostem i tym samym doprowadzić do szybkiej i alternatywnej dla jedynego dzisiaj mostu na Wisłoce komunikacji drogowej w stronę Tarnowa. Wszystkie te działania w obliczu zmienionej o 180 stopniu koncepcji obranej przez Urząd Marszałkowski tracą na znaczeniu, stają się dosłownie bezużyteczne.

Wariant południowy był, ale… nikt nie brał go na serio
Warto przypomnieć, że w opracowanych ponad 2 lata temu na zlecenie Starostwa Powiatowego wariantach poprowadzenia dróg dojazdowych do nowego mostu był również wariant południowy. Według ówczesnej koncepcji wariant ten również obejmował alternatywne poprowadzenie drogi wojewódzkiej nr 984 na południe, jednak most na Wisłoce zlokalizowany był znacznie wcześniej – na wysokości wsi Książnice. Wariant IV południowy był jednak jednym z pierwszych, który odrzucono ze względu na fakt, że nie rozwiązywał problemu komunikacyjnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co było priorytetem.

Nieco inaczej jest w aktualnej koncepcji sugerowanej przez Urząd Marszałkowski. Droga wojewódzka 984 bezpośrednio bowiem łączyła by się z powstającą już obwodnicą Mielca, a ta przebiega obok terenów SSE. Powstaje jednak pytanie, czy kierowcy wybieraliby tę drogę licząc się z koniecznością przejechania kolejnych kilometrów.

Jest jednak problem. Droga ma przebiegać przez… polder
Z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego zrealizowała firma LISPUS - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej wynika, że droga wojewódzka nr 984 już na skraju lasu w Piątkowcu miałaby zostać poprowadzona na południe, dalej miałaby przebiegać kawałkiem przez las, a następnie przez tzw. grądy podleszańskie i wyjść na drogę Podleszany-Ruda w miejscu, gdzie kończy się działka byłej tuczarni - obok mostu na drodze, gdzie powstanie rondo.

Dalej droga miałaby zostać poprowadzona polami Tarnowca (drogą gminną - dojazdową do pól), aż do drogi powiatowej na Wólkę Książnicką, a następnie w kierunku tzw. Gór Goleszowskich. Dalej omija Goleszów od strony „gór” (lasu) i przy końcu Goleszowa zakręca w stronę drogi powiatowej na Kiełków, którą mija w pobliżu mostu na Potoku Kiełkowskim. Następnie zmierza w stronę Wisłoki (planowany most o długości ok. 200 m), by w Rzochowie w pobliżu cmentarza skrzyżować się z drogą wojewódzką na Dębicę i połączyć z  obecnie budowaną obwodnicą Mielca.

Taki przebieg drogi jednoznacznie wskazuje na konflikt z planowaną przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej budową polderu przeciwpowodziowego, który gromadziłby wodę powodziową z Wisłoki. Polder ma powstać właśnie w miejscu naturalnego zagłębienia w okolicach ujścia do Wisłoki Potoku Kiełkowskiego, w miejscu gdzie przed wieloma laty funkcjonował prom na Wisłoce.

Jak to możliwe, że powstała koncepcja poprowadzenia drogi przez tereny, na których planowany jest polder przeciwpowodziowy? Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, ani Urząd Marszałkowski, ani wykonawca Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie konsultował swoich prac z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Gospodarki Wodnej…

Powstają pytania: gdzie faktycznie stanie most?
Zlecenie przygotowania nowej, południowej koncepcji poprowadzenia drogi wojewódzkiej nr 984 przez Urząd Marszałkowski przywraca dyskusję nad najlepszym poprowadzeniem dróg i lokalizacji nowego mostu na Wisłoce. Temat ten zdawał się zamknięty po tym, jak w lutym 2013 Starostwo Powiatowe przyjęło podwariant Ib. Dzisiaj jednak na nowo ruszy procedura – począwszy od konsultacji społecznych wariantu południowego. Te – przynajmniej teoretycznie – powinny pójść płynniej. Nowa, południowa koncepcja wskazuje prawdopodobnie na możliwość zlikwidowania maksymalnie dwóch nieruchomości. Większa liczba takich zabiegów była głównym problemem rozmów z mieszkańcami Woli Mieleckiej czy Trzciany w przypadku wybranego przez starostwo wariantu.

Choć dzisiaj nic nie wydaje się przesądzone – nie podjęto tak naprawdę oficjalnej decyzji co do wyboru jedynej koncepcji, to trudno sobie wyobrazić, by Urząd Marszałkowski, który zdecydował się zlecić kosztowne opracowanie nowej koncepcji nagle chciał powrócić do dokumentu przygotowanego przez mieleckie starostwo. Z drugiej jednak strony nie jest dzisiaj do końca jasne, czy nowy, południowy wariant będzie można tak zmodyfikować, by budowę drogi pogodzić z planowaną inwestycją polderu przeciwpowodziowego.

Będzie spotkanie informacyjne, chętni poznają nową koncepcję
Na 17 września 2014r. w Mielcu planowane jest spotkanie informacyjne w sprawie planowanej inwestycji „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec” – etap IV Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do drogi wojewódzkiej nr 985 (Tarnobrzeg-Mielec-Dębica) wraz z budową mostu na rzece Wisłoce.

 

Projektanci i przedstawiciele Zamawiającego spotkają się zainteresowanymi osobami w dniu 17.09.2014r. (środa) w godz. 15:30÷18:30 w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu przy al. Niepodległości 7 w sali konferencyjnej nr 1.


Głównym celem spotkania ma być poinformowanie społeczności lokalnej o wstępnych propozycjach rozwiązań projektowych planowanej inwestycji wraz z ich prezentacją oraz stworzenie zainteresowanym osobom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych.

 

źródło: Hej Mielec/ wichz


https://www.facebook.com/wolamielecka/