Będą pieniądze na most, drogę do Tarnowa i kolej?

5 miliardów złotych – taka jest szacunkowa wartość projektów dotyczących infrastruktury transportowej, które chce w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zrealizować samorząd województwa.

W planach są obwodnice miast, łączniki autostradowe, droga S-19, a także modernizacja dworca PKP w Rzeszowie i rewitalizacje linii kolejowych. Szczegóły przedstawił na czwartkowej konferencji marszałek Władysław Ortyl oraz członek zarządu Bogdan Romaniuk.

Drogowe i kolejowe inwestycje zarząd województwa chce realizować finansując je z trzech źródeł: Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz w ramach Kontraktu Terytorialnego obejmującego także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W ramach RPO na lata 2014-2020 samorząd województwa chce zrealizować inwestycje na 23 odcinkach dróg wojewódzkich na łączną kwotę 829 mln złotych z czego 705 mln złotych pochodziłoby ze środków unijnych. Wśród inwestycji jest między innymi budowa obwodnicy Brzozowa, Strzyżowa, a także Kolbuszowej i północnej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego.

W ramach kontraktu terytorialnego samorząd województwa chce zrealizować bardzo ważną dla regionu inwestycję, a mianowicie drogę ekspresową S-19. Odcinek od Rzeszowa do Barwinka samorząd chce podzielić na trzy etapy: etap I Rzeszów Płd – Węzeł Babica, etap II Węzeł Babica-Krosno i etap III Krosno- Barwinek.

Wśród inwestycji rekomendowanych przez zarząd województwa do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego są także łączniki autostradowe i rozbudowa dróg wojewódzkich wraz z budową obwodnic: Czudca oraz południowej obwodnicy Rzeszowa.

Miliony na inwestycje komunikacyjne zarząd chce także pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Między innymi na łącznik w Rzeszowie od ulicy Podkarpackiej do węzła Rzeszów południe na drodze ekspresowej S-19.

Równie imponująco przedstawiają się inwestycje w infrastrukturę kolejową. Szacowana wartość projektów kolejowych to 2,4 mld zł. W ramach RPO, PO Polska Wschodnia i kontraktu terytorialnego zarząd planuje między innymi rewitalizację linii kolejowych np. na odcinku Jasło - Nowy-Zagórz, modernizację dworca PKP w Rzeszowie, gdzie ma szansę powstać Intermodalne Centrum Przesiadkowe, rewitalizację kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów, a także zakup pojazdów szynowych.

-  Gdyby udało się zrealizować te wszystkie projekty, Podkarpacie uzyskałoby dobrą dostępność komunikacyjną i gospodarczo ta infrastruktura bardzo dobrze służyłaby regionowi – powiedział na konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek Władysław Ortyl mówił także o tym, na jakim etapie są prace dotyczące kontraktu terytorialnego. 14 sierpnia zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego”, wskazując w nim 12 obszarów tematycznych do objęcia kontraktem w ramach których zaproponował 70 przedsięwzięć priorytetowych.

Co dla Mielca?
W planach Urzędu Marszałkowskiego nie brakuje inwestycji w Mielcu i regionie mieleckim. To najważniejsze komunikacyjne projekty, które dzięki decyzjom marszałka mają teraz olbrzymią szansę na finansowanie, a to w praktyce oznacza realizację w najbliższych latach.

Wśród drogowych propozycji do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego znalazły się plany związane z rozbudową drogi Mielec - Lisia Góra i budową drugiego mostu na Wisłoce:
- Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od końca obwodnicy m. Radomyśl Wielki do początku budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - długość drogi 11 kilometrów - wartość 15 milionów złotych,
- Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od granicy województwa do początku obwodnicy m. Radomyśl Wielki  - długość drogi 10,4 kilometrów - wartość 20 milionów złotych,
- Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do drogi wojewódzkiej nr 985 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce  - długość odcinka drogi 15 kilometrów - wartość 80 milionów złotych,
- ZADANIE REZERWOWE - Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec - Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki - długość drogi 4,5 kilometra - wartość 15 milionów.

Urząd Marszałkowski zaplanował także budowę nowego łącznika z autostradą A4 z drogi 985 Mielec - Dębica - do realizacji w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego (POIiŚ):
- A4 - Dębica Wschód (z DW Nr 985 do DK4) - długość drogi 7 kilometrów - wartość 100 milionów złotych.

W planach jest także modernizacja linii kolejowej biegnącej przez Mielec:
- Rewitalizacja linii kolejowej nr l-25 odcinek Padew Narodowa – Mielec - Dębica - długość 48 kilometrów - wartość 140 mln - do realizacji w ramach RPO,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr l-25 na odcinku granica województwa – Ocice – Padew Narodowa - długość 32,7 kilometra - wartość 90 milionów - do realizacji w ramach Programu Polska Wschodnia,

- Rozbudowa terminala LHS w Woli Baranowskiej - wartość 73 miliony - do realizacji w ramach RPO.

źródło: Hej Mielec


 


Inwestycje transportowe w nowej perspektywie finansowej

link do filmu: http://youtu.be/AQFZyweQfpg


https://www.facebook.com/wolamielecka/