Trzy nowe mosty na Wisłoce? Kto i gdzie je buduje?

Nie jeden, ale trzy nowe mosty na Wisłoce może zyskać powiat mielecki. Każda z tych przepraw będzie spełniała inną rolę. Jeden most jest już na ukończeniu, dwa kolejne na etapie planowania. Czemu mają służyć, kto je może zbudować?
Most w Kliszowie
Po tym moście pojedziemy prawdopodobnie jeszcze w tym roku, budowa finiszuje. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Duży most przygotowany będzie do przyjęcia ciężkiego ruchu jako element połączenia Rzeszowa, Mielca, Podkarpacia z województwem świętokrzyskim. Znalazł się na budowanej od podstaw trasie Tuszów Narodowy - Połaniec i prowadzi do mostu na Wiśle.

Ułatwi dojazd od Mielca w kierunku Kielc, Łodzi lub tak zwanej „nadwiślanki” - drogi krajowej biegnącej od Sandomierza do Krakowa i dalej na Śląsk. Budowa finansowana jest głównie z środków UE z Programu Rozwoju Polski Wschodniej.

Most Złotniki - Rzędzianowice
Przygotowania do budowy tej przeprawy wraz z drogami dojazdowymi prowadziło Starostwo Powiatowe, to most planowany głównie by odciążyć układ komunikacyjny miasta Mielca opierający się na jedynej przeprawie przez Wisłokę w Woli Mieleckiej. Dojazdy do tego mostu mają liczyć po kilka kilometrów - w Mielcu mają rozpoczynać się w okolicach lotniska i Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po stronie zachodniej aż w Piątkowcu.

Mieleccy samorządowcy chcą by była to droga i też inwestycja wojewódzka, finansowana ze środków Unii Europejskiej, na przykład w ramach projektu modernizacji drogi Mielec - Lisia Góra.

 

Sama przeprawa wraz z większością dróg dojazdowych znajdować się będzie poza granicami miasta Mielca, z tego powodu Urząd Miejski w Mielcu nie prowadzi tej inwestycji. Przeprawa ta ma mieć charakter drogi o znaczeniu ponad gminnym, nawet regionalnym - stąd swoim zakresem wychodzi poza obowiązki gmin i była przygotowywana przez Starostwo Powiatowe, zajął się tym już Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gminy powinny być partnerami dla prowadzącego inwestycję, na przykład udostępniać swoje tereny czy uchwalać plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiające budowę mostu i dojazdów.

 

Ma być to duży most, który wyprowadzi ciężki ruch ze Strefy Ekonomicznej i miasta w kierunku zachodnim.  Będzie też elementem połączenia północnej części województwa z węzłem autostrady A4 w Tarnowie i Małopolską.

Obecnie gotowa jest koncepcja lokalizacji mostu i tras dojazdowych.

Most Podleszany - Mielec
To projekt Gminy Wiejskiej Mielec. Granice administracyjne miasta i gminy zostały tak ustalone, że rzeka Wisłoka znalazła się już na terenie Gminy Wiejskiej. Ta przeprawa ma ułatwić dojazd do miasta mieszkańcom Podleszan, Książnic i okolic - prowadzić jedynie ruch lokalny i komunikację autobusową.
Początkowo gminni samorządowcy chcieli wpuścić ruch kołowy na kładkę przy ulicy Rzecznej. Powstała jednak alternatywna propozycja wygodniejszej trasy po nowym moście zlokalizowanym między ulicą Kościuszki i Podleszanami. Dojazd w Mielcu zaczynałby się na skrzyżowaniu Kościuszki i Wojsławskiej, w Podleszanach na Zawierzbiu.

Powstała już koncepcja budowy mostu i dojazdów. Inwestycja ma być finansowana z środków Unii Europejskiej w ramach Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i wspólnego projektu Gminy Wiejskiej i Miasta Mielec - ponieważ most ma mieć tylko charakter lokalny, wpisujący się w zadania własne gmin. Miasto Mielec zajmie się dojazdem, Gmina Wiejska Mielec mostem i dojazdem po swojej stronie.

źródło: Hej Mielec  ..
https://www.facebook.com/wolamielecka/