Puchar wójta Gminy Mielec 2014

Odsłony: 4061

27 lipca 2014 roku w finale pucharu  zagrały drużyny Podleszan, Trześni, Woli Mieleckiej, a także gospodarz Chorzelów.

Puchar wójta Gminy Mielec zdobyła drużyna Chorzelowa, która w meczu finałowym pokonała Wolę Mielecką 3 do 1.

 Finał:

Chorzelów - Wola Mielecka 3-1 (1-1) bramki  - M.Padykuła (Wola Mielecka)

Półfinały:

Chorzelów  - Podleszany  4-0

Wola Mielecka - Trześń    2-1  bramki: G.Bierzyński (2) (Wola Mielecka)

 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Chorzelowa, drugie miejsce Wola Mielecka, 3 miejsce ex aequo zajęły drużyny z Podleszan i Trześni. Najlepszym strzelcem turnieju był Adrian Zalot, najlepszym bramkarzem Gramracy Paweł, a najlepszym zawodnikiem Adrian Bańka.


20 lipca 2014 roku na stadionach w Woli Mieleckiej, Podleszan i Złotnik zostały rozegrane eliminacje Pucharu wójta Gminy Mielec

Etap I – Eliminacje
Gr. A
20.07.2014 Niedziela 14:00 w Złotnikach
1. Trześń
2. Złotniki
3. Rzędzianowice

Gr. B
20.07.2014 Niedziela 15:00 w Woli Mieleckiej   
1.Wola Mielecka
2.Wola Chorzelowska – Szydłowiec
3.Goleszów – Boża Wola

Wola Mielecka - Wola Chorzelowska 15-0 (6-0)

bramki: A.Bańka, G.Bierzyński (4),H.Hul (2), K.Muryjas, M.Padykuła (5), N.Serafin (2)

Wola Mielecka wystąpiła w składzie: Michał Kołodziej - Krzysztof Muryjas, Bogusław Lelakowski, Rafał Dubiel, Artur Pietras, Jakub Peret, Michał Myjak, Kamil Myjak, Norbert Bieżyński, Adrian Bańka, Norbert Serafin, Dawid Węglarz, Jacek Indyk, Krzysztof Węglarz, Henryk Hul, Krzysztof Stec, Marcin Padykuła, Grzegorz Bierzyński 20.07.2014 fot.Zbigniew Wicherski

    


Gr. C
20.07.2014 Niedziela 14:00 w Podleszanach
1. Podleszany
2. Książnice - Rydzów
3. Chrząstów

Etap II – Finał
27.07.2014 Niedziela 14:00 W Chorzelowie

W finale zagrają – Podleszany, Trześń, Wola Mielecka, a także gospodarz Chorzelów.

Wyciąg z Regulaminu rozgrywek turnieju piłki nożnej o „Puchar Wójta Gminy Mielec” 2014


§3
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy pełnoletni, a także zawodnicy którzy ukończyli 16 lat ( za zgodą opiekunów prawnych, którzy na piśmie oświadczą, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach i wyraża zgodę na taki udział na własną odpowiedzialność), zameldowani na terenie wioski zgłoszonej do rozgrywek.
2. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać dowód tożsamości (w przypadku nieletniego, ważną legitymację szkolną, lub inny dokument urzędowy ze zdjęciem) i okazywać na każde żądanie sędziego prowadzącego zawody sportowe. Nie okazanie wyżej wymienionych dokumentów, skutkuje walkowerem dla drużyny, którą reprezentuje dany zawodnik.

§6
1. Mecze eliminacyjne będą rozgrywane na obiektach sportowych Gminy Mielec w Złotnikach, Woli Mieleckiej, Podleszanach.
2. Kluby Sportowe : „LKS Podleszany”, „Złotniczanka Złotniki”, „Start Wola Mielecka” - stają się współorganizatorami turnieju, odpowiadając za przeprowadzenie eliminacji na swoich obiektach. Szczegółowe zasady współpracy ustalone są w porozumieniu z organizatorem „Sparta Chorzelów ‘’
3. Finał rozgrywek o Puchar Wójta odbędzie się na boisku sportowym w Chorzelowie.

§7
1. Na eliminacje jak również na finał drużyny zgłaszaj się przynajmniej półgodziny przed wyznaczoną godziną rozgrywek, w celu losowania a także przygotowania się do meczy.
2. Losowanie przeprowadzają wspólnie kierownicy drużyn, pod nadzorem sędziów prowadzących rozgrywki
3. Mecze eliminacyjne będą rozgrywane systemem:
A) cztery drużyny – system pucharowy 2x25 min
*w meczu finałowym i półfinałowym w przypadku remisu - karne
B) trzy drużyny – każdy z każdym 2x 25 min
C) dwie drużyny – mecz o awans do finału 2x 45 min (w razie remisu karne)
4. Mecze finałowe będą rozgrywane systemem :
A) cztery drużyny – system pucharowy 2x 30 min
*w meczu finałowym i półfinałowym w przypadku remisu - karne
B)trzy drużyny – każdy z każdym 2x 30 min
C) dwie drużyny – 2 x 45 min ( w razie remisu ,dogrywka 2x15min następnie w razie remisu karne)
5. W finałach w przypadku kompletu drużyn nie ma meczu o trzecie miejsce.
Obydwie drużyny które przegrały mecze półfinałowe, zajmują trzecie miejsce.
6.Punktacja meczy:
a) zwycięstwo, wygrana walkowerem 3pkt
b) remis 1pkt
c) porażka, przegrana walkowerem 0 pkt
7. W przypadku jednakowej ilości zdobytych pkt, dwóch lub więcej drużyn , o kolejności decyduję :
a) lepszy stosunek strzelonych bramek
b) bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi drużynami
c) większa liczba zwycięstw
d) rzuty karne pomiędzy tymi drużynami

§8
1. Rozgrywki prowadzone są zgonie z przepisami PZPN.
2. Dodatkowo wprowadza się kary:
a) od 2-10 minut opuszczenie boiska
b) dwie żółte kartki w meczu- zawodnik opuszcza boisko i pauzuję kolejny następny mecz
c) czerwona kartka – zawodnik opuszcza boisko i pauzuje kolejny mecz

§9
1. Poza niniejszym regulaminem ,uczestników rozgrywek a także kibiców, obowiązuje regulamin obiektów , na którym są rozgrywane eliminację i finał .
2. Obowiązki organizatora turnieju wraz z odpowiedzialnością za jego przebieg podczas eliminacji przejmują współorganizatorzy, na stadionie;
Gr A – w Złotnikach – Pan Prezes Robert Ciejka
Gr B – w Woli Mieleckiej – Pan Prezes Zbigniew Opiela
Gr C – w Podleszanach – Pan Prezes Jan Gargas
3. W finale w Chorzelowie organizator – prezes Piotr Gamracy tel. 516808424
4. Organizator i współorganizatorzy, zobowiązani są do;
a) zapewnienia opieki medycznej podczas eliminacji i finału
b) zapewnienia porządku na obiekcie ,poprzez wyznaczenie odpowiedniej liczby porządkowych (oznaczeni plastronami -listę imienną ,pełnoletnich porządkowych, należy złożyć przed zawodami u sędziego zawodów)
5. Od osób wymuszających awantury, w tym stosowania przemocy werbalnej lub fizycznej, należy żądać opuszczenia obiektu .Obowiązek ten ciąży na sędziach prowadzących zawody, a także na osobach wymienionych w §9 pkt. 2,3
W uzasadnionych przypadkach należy bezzwłocznie wezwać Policję !
6. Organizator „Sparta Chorzelów” pokrywa wynagrodzenia sędziujących mecze eliminacji i finału, według ustalonych stawek ,jak również finansuje w uzgodniony sposób napoje chłodzące ,dla wszystkich zespołów.

§10
1. Za udział w finale przysługują dyplomy i puchary ,a także nagrody rzeczowe.
2. Pula środków przeznaczonych na nagrody rzeczowe wynosi 2500 zł.