Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej

Odsłony: 3953

15 lutego 2014 roku w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej podsumowujące rok 2013. Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników zebrania dokonał Prezes OSP Bogdan Parys. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Zbigniewa Bąka.

Po tym przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego odczytano sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.  Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków walnego zebrania.

Prezydium Zarządu OSP Oddziału Gminnego w Mielcu ustawą nr 1 z dnia 14.01.2014 roku nadało odznaki "Za wysługę lat" dla druhów:
50 lat - Klementowski Jerzy
35 lat - Jaworski Henryk, Marek Józef
30 lat - Stonik Józef
25 lat - Tomczyk Jan, Tabor Aleksander
20 lat - Krzysztofik Marek
15 lat - Parys Bogusław, Stachura Mariusz
 5 lat  - Bierzyński Grzegorz, Lelakowski Krzysztof, Bugała Łukasz, Węgrzyn Emil
W imieniu odznaczonych podziękował druh Jerzy Klementowski.

 

Gośćmi zebrania byli delegaci Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mielcu wiceprezes Witold Dziuba, komendant gminny Włodzimierz Rządzki, wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek, radny gminny Jan Kołodziej, sołtys Wiesław Soboń, oraz członkowie Rady Sołeckiej. Wójt gminy odpowiadał na zadawane pytania w wolnych wnioskach. Na zakończenie podziękował strażakom za dotychczasową działalność, życzył spełnienia zamierzeń, satysfakcji z działalności strażackiej.

 

Tekst, zdjęcia i nagrania wideo: Zbigniew Wicherski


Kliknij w galerię


{morfeo 29}

Zebranie Sprawozdawcze OSP Wola Mielecka, 15-02-2014 /film Zbigniew Wicherski/


Odznaczenia dla OSP Wola Mielecka, 15-02-2014 /film Zbigniew Wicherski/


druh Jerzy Klementowski, OSP Wola Mielecka 15-02-2014    /film Zbigniew Wicherski/